Szkolenia i komputery dla opolskich emerytów i rencistów

30 wycofywanych z użytku komputerów przekazały firmy i instytucje z Opolszczyzny dla oddziałów i kół Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów po apelu wojewody opolskiego. Do końca roku ponad stu członków związku ma też przejść szkolenia komputerowe.
Szkolenia i komputery dla opolskich emerytów i rencistów
Jak wyjaśnił pełnomocnik wojewody opolskiego ds. dialogu społecznego Rafał Nowowiejski działania te mają na celu poprawę kompetencji cyfrowych władz i członków Związku, ułatwienie dostępu np. do informacji i usług dedykowanych osobom starszym oraz pomoc w bieżącym funkcjonowaniu i komunikowaniu się emerytów, rencistów i inwalidów zrzeszonych w organizacji. "Dotychczas bieżąca komunikacja odbywała się najczęściej jeśli nie telefonicznie, to za pomocą tradycyjnej poczty" - wyjaśnił Nowowiejski.

Jeszcze w ub. roku wojewoda opolski podczas jednego ze spotkań poświęconych polityce senioralnej zaapelował do instytucji publicznych, organizacji społecznych oraz sektora przedsiębiorstw o przekazywanie na rzecz Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów (PZERiI) wycofywanego z użytku sprzętu komputerowego, monitorów, drukarek, klawiatur itp. Na apel jako pierwsza odpowiedziała Fundacja Grupy Górażdże "Aktywni w Regionie", która przekazała emerytom i rencistom pięć zestawów sprzętu komputerowego. Potem komputery dla PZERiI przekazały też Bank Spółdzielczy z Leśnicy (2 sztuki), Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu (5 sztuk) oraz Fundacja PKO Banku Polskiego (18 sztuk).

"W ten sposób w dość krótkim czasie przekazaliśmy do wszystkim oddziałów związku emerytów i rencistów na Opolszczyźnie 30 zestawów komputerowych" - wyliczył Nowowiejski. Wyjaśnił, że informatycy z urzędu wojewódzkiego doposażyli sprzęt w bezpłatne oprogramowanie oraz przygotowali do użytkowania. "Kolejni darczyńcy już zadeklarowali przekazywanie następnych zestawów komputerowych" - dodał pełnomocnik wojewody.

Uzupełnieniem tego działania są szkolenia komputerowe dla członków Związku odbywające się w ramach projektu Inter-Aktywny Senior. Dotychczas odbyły się dwa takie szkolenia - w Opolu oraz - zakończone w minionym tygodniu - w Namysłowie. Ukończyły je łącznie 24 osoby. Każde szkolenie trwa 30 godzin.

Uczestniczka kursu Krystyna Lupa z namysłowskiego oddziału Związku podkreśliła, że komputer w oddziale oraz umiejętności posługiwania się nim bardzo ułatwiają pracę członkom organizacji oraz przyspieszają kontakt. "Przedtem, by np. przekazać jakąś decyzję dwunastu terenowym kołom, trzeba było wydrukować 12 pism i każde osobno wysłać pocztą. Docierały w kilka dni. Teraz wysyłamy jednego maila do wszystkich i informacja dociera po chwili" - mówiła Lupa.

Projekt Inter-Aktywny Senior potrwa do grudnia br. Jego koszt to 80 tys. zł. Łącznie w ramach projektu przeszkolonych ma być co najmniej 108 członków związku emerytów i rencistów. Kolejne kursy mają się odbyć w Krapkowicach, Kędzierzynie-Koźlu, Strzelcach Opolskich, Nysie, Kluczborku i Prudniku.

"Jeśli będziemy mieć do dyspozycji większą liczbę komputerów oraz więcej chętnych, to na pewno przeszkolimy więcej osób" - zapewnił Nowowiejski. Zaznaczył też, że w ramach projektu członkowie Związku mają też m.in. zagwarantowaną pomoc bieżącą przy obsłudze sprzętu komputerowego oraz mają przejść kurs tworzenia wniosków i pisania projektów, dzięki którym będą mogli pozyskiwać dodatkowe pieniądze na swoją działalność.

Doposażenie kół i oddziałów Związku oraz przeszkolenie jego członków odbywają się w ramach dwóch projektów: realizowanego przez biuro wojewody projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu członków Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w woj. opolskim" oraz projektu "Inter-Aktywny Senior", realizowanego przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w ramach II edycji rządowego programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS), koordynowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

PZERiI w woj. opolskim ma 17 oddziałów rejonowych, jeden okręgowy oraz 127 kół. Na koniec czerwca tego roku liczył 21 045 członków.

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE