PARTNER PORTALU
  • BGK

Tańsza instalacja szybkiego internetu

  • AT    26 marca 2013 - 18:46
Tańsza instalacja szybkiego internetu

Komisja Europejska zaproponowała nowe przepisy mające zmniejszyć o 30 proc. koszty instalacji szybkiego internetu.
Prace inżynieryjno-budowlane, takie jak przebudowa ulic na potrzeby instalacji kabla światłowodowego, mogą stanowić nawet 80 proc. całkowitych kosztów wdrożenia szybkich sieci łączności elektronicznej. Wniosek może przynieść przedsiębiorstwom oszczędności rzędu 40 do 60 mld euro.

Szybkie łącza szerokopasmowe są podstawowym elementem rynku telekomunikacyjnego oraz szerszego jednolitego rynku cyfrowego, nad którego rozwojem pracuje Komisja.

Czytaj też: E-biznes coraz bardziej popularny

Rozwój ten uległ obecnie spowolnieniu ze względu na różnice w przepisach i praktykach administracyjnych stosowanych na poziomach krajowym i regionalnym.

- W większości przypadków stosowane obecnie przepisy są szkodliwe dla konkurencyjności Europy - mówi Neelie Kroes, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej.

Przedstawiony dziś projekt rozporządzenia opiera się na sprawdzonych rozwiązaniach stosowanych obecnie w takich krajach jak Niemcy, Hiszpania, Francja, Włochy, Litwa, Niderlandy, Polska, Portugalia, Słowenia, Szwecja i Wielka Brytania, ale pozostawia kwestie organizacyjne w dużym stopniu w gestii państw członkowskich.

- Każdy powinien mieć dostęp do szybkich sieci szerokopasmowych. Zależy mi na tym, aby usunąć przeszkody biurokratyczne uniemożliwiające osiągnięcie tego celu. Komisja Europejska dąży do tego, aby dostęp do takich łączy szerokopasmowych był łatwiejszy i tańszy - informuje Kroels.

Po tym jak nowe przepisy zostaną przyjęte przez Parlament Europejski i Radę, będą bezpośrednio stosowane w całej UE.

Komisja pragnie rozwiązać cztery główne problemy:

- przystosowanie nowych i remontowanych budynków do szybkich łączy szerokopasmowych;

- otwarcie dostępu do infrastruktury na sprawiedliwych i rozsądnych warunkach, w tym również cenowych (dostęp do istniejących kanałów, przewodów, studzienek, szafek ulicznych, masztów, anten, wież i innych elementów infrastruktury);

- rozwiązanie kwestii niedostatecznej koordynacji robót budowlanych poprzez umożliwienie operatorom sieci negocjowania umów z innymi dostawcami infrastruktury;

- uproszczenie złożonej i czasochłonnej procedury przyznawania zezwoleń, zwłaszcza na budowę masztów i anten, poprzez wprowadzenie obowiązku wydania lub odmowy zezwolenia w ciągu sześciu miesięcy oraz poprzez umożliwienie składania wniosków o zezwolenie za pośrednictwem pojedynczego punktu kontaktowego.

W chwili obecnej brakuje przejrzystych zasad dotyczących istniejącej infrastruktury fizycznej, którą można wykorzystać w celu wprowadzenia łączy szerokopasmowych, a także brakuje wspólnych przepisów, które mogłyby być stosowane przy uruchomianiu łączy szerokopasmowych w całej UE.

Nie istnieje również rynek infrastruktury fizycznej i nie ma możliwości korzystania z infrastruktury należącej do innych przedsiębiorstw użyteczności publicznej.

Uregulowania prawne w niektórych państwach członkowskich wręcz zniechęcają przedsiębiorstwa użyteczności publicznej do współpracy z operatorami telekomunikacyjnymi.

Inicjatywa ta stanowi część dziesięciopunktowego planu mającego na celu zwiększenie tempa rozwoju łączy szerokopasmowych, który przedstawiono przy okazji średniookresowego przeglądu Europejskiej agendy cyfrowej.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.