PARTNER PORTALU
  • BGK

Te partie będą głosować za nowelą ws. SIO

  • PAP    26 lipca 2012 - 07:05
Te partie będą głosować za nowelą ws. SIO

PO i Solidarna Polska opowiadają się za przyjęciem nowelizacji ustawy o nowym Systemie Informacji Oświatowej (SIO) zwiększającej anonimowość danych gromadzonych w systemie dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom przez szkoły i poradnie.
Jak wyjaśniła Aleksandra Trybuś (PO) w środę podczas drugiego czytania pilnego rządowego projektu, nowelizacja jest odpowiedzią na zgłaszane zastrzeżenia.

W ocenie Jerzego Rębeka (SP) nowelizacja zmierza we właściwym kierunku. Nazwał ją naprawianiem błędów. Według niego dotychczasowe przepisy w sposób nieuzasadniony ingerowały w dane osobowe i życie osobiste. Deklarując poparcie dla projektu zaznaczył, że jego klub opowiada się i popiera ewentualne nowe propozycje rozwiązań prowadzące do jeszcze większej ochrony danych osobowych i anonimowości.

Czytaj też Kończą się prace nad nowelą dot. SIO oraz Dane w SIO bardziej anonimowe

O tym, że projekt jest naprawianiem błędów idącym we właściwym kierunku, mówiła także Maria Nowak (PiS). Jej zdaniem jest to jednak naprawianie niewystarczające. "Katalog danych jednostkowych, które będą przechowywane i przetwarzane w SIO, jest bardzo szeroki, co uważamy za nieuzasadnioną ingerencję w wolność osobistą zagwarantowaną w konstytucji" - mówiła Nowak. Dlatego w imieniu swojego klubu złożyła poprawkę prowadzącą do zwiększenia anonimowości zbieranych danych. Od przyjęcia tej poprawki PiS uzależnia głosowanie nad projektem.

Krytycznie o nowym SIO wypowiadali się Piotr Paweł Bauć (Ruch Palikota) i Artur Ostrowski (SLD). Pytali przedstawicieli rządu, kiedy można się spodziewać projektu nowelizacji ustawy.

Zgodnie z projektem, do bazy danych Systemu Informacji Oświatowej nie będą przekazywane dane powiązane z imieniem i nazwiskiem oraz numerem PESEL ucznia dotyczące objęcia go pomocą psychologiczno-pedagogiczną. W bazie danych SIO będą gromadzone wyłącznie dane o liczbie uczniów objętych taką pomocą.

Informacje o wydanych orzeczeniach i opiniach, przekazywane przez poradnie psychologiczo-pedagogiczne do bazy danych SIO, nie będą zawierały danych identyfikacyjnych ucznia, a jedynie numer, datę i przyczynę wydania orzeczenia.

Oznacza to, że informacje o pomocy psychologiczno-pedagogicznej zamieszczane w lokalnych bazach danych (np. w bazach poradni) będą mieć formę spersonalizowaną, natomiast w bazie danych SIO, czyli w zbiorach danych szkół i placówek oświatowych, będą funkcjonowały jedynie w postaci danych zbiorczych, niepowiązanych z danymi osobowymi.

Zgodnie z projektem szkoła lub placówka oświatowa będzie do bazy danych SIO przekazywać dane dotyczące opinii lub orzeczenia poradni wyłącznie wtedy, gdy rodzice ucznia, któremu poradnia wydała opinię, zdecydują się na objęcie dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju, kształceniem specjalnym lub zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi. W tym celu przedłożą dyrektorowi szkoły opinię lub orzeczenie wydane przez poradnię. Dyrektor szkoły po sprawdzeniu w bazie danych SIO, czy dokument taki został wydany i po pozytywnym wyniku weryfikacji, przekaże do SIO informację o objęciu ucznia określonym rodzajem kształcenia specjalnego.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.