PARTNER PORTALU
  • BGK

Uruchomiono portal społeczności Programu Europa Środkowa 2020

  • bad    19 maja 2014 - 18:07
Uruchomiono portal społeczności Programu Europa Środkowa 2020

Portal działa pod adresem: europasrodkowa.gov.pl. Dzięki niemu łatwiej będzie przygotować projekt i znaleźć partnerów.
Poprzez przyłączenie się do społeczności internetowej użytkownicy zyskają możliwość dzielenia się informacjami. Narzędzie umożliwi także poszukiwanie oraz zamieszczanie pomysłów na projekt oraz profilu instytucji, która jest aktywna w obszarach wspieranych przez program. Dodatkowo, aby ułatwić wymianę informacji między zainteresowanymi interesariuszami, zostały utworzone grupy dyskusyjne na portalu LinkedIn.

Nowy Program Europa Środkowa 2020 został przygotowany z uwzględnieniem konsultacji w 2013 r. i wkrótce zostanie przekazany do zatwierdzenia Komisji Europejskiej. W latach 2014-2020 Program będzie wspierał współpracę transnarodową Austrii, Chorwacji, Czech, Polski, Słowacji, Słowenii i Węgier oraz wybranych regionów Niemiec i Włoch.

Ogólnym celem Programu jest: „współpraca ponad granicami w celu uczynienia miast i regionów Europy Środkowej lepszym miejscem do życia i pracy". Ściślej mówiąc, współpraca transnarodowa powinna stać się katalizatorem wdrażania inteligentnych rozwiązań stanowiących odpowiedź na wyzwania, z którymi mierzą się regiony w obszarach: innowacji i rozwoju wiedzy, niskoemisyjnych miast i regionów, zasobów naturalnych i kulturowych, transportu i mobilności.

Tematy takie jak zmiany demograficzne będą uwzględniane w ramach wszystkich wskazanych wyżej obszarów.

Szczególny nacisk zostanie położony na dzielenie się wiedzą w obszarze polityk regionalnych oraz współpracę transnarodową nastawioną na wdrażanie rozwiązań. Projekty będą obejmowały opracowanie oraz wdrożenie strategii i planów działań, tworzenie, testowanie i stosowanie określonych narzędzi, przygotowanie inwestycji na większą skalę. Możliwa będzie także realizacja działań pilotażowych - w tym inwestycje pilotażowych - a także podejmowanie działań mających na celu wzrost potencjału instytucji przez organizowanie szkoleń.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.