Uruchomiono portal społeczności Programu Europa Środkowa 2020

Portal działa pod adresem: europasrodkowa.gov.pl. Dzięki niemu łatwiej będzie przygotować projekt i znaleźć partnerów.
Uruchomiono portal społeczności Programu Europa Środkowa 2020
Poprzez przyłączenie się do społeczności internetowej użytkownicy zyskają możliwość dzielenia się informacjami. Narzędzie umożliwi także poszukiwanie oraz zamieszczanie pomysłów na projekt oraz profilu instytucji, która jest aktywna w obszarach wspieranych przez program. Dodatkowo, aby ułatwić wymianę informacji między zainteresowanymi interesariuszami, zostały utworzone grupy dyskusyjne na portalu LinkedIn.

Nowy Program Europa Środkowa 2020 został przygotowany z uwzględnieniem konsultacji w 2013 r. i wkrótce zostanie przekazany do zatwierdzenia Komisji Europejskiej. W latach 2014-2020 Program będzie wspierał współpracę transnarodową Austrii, Chorwacji, Czech, Polski, Słowacji, Słowenii i Węgier oraz wybranych regionów Niemiec i Włoch.

Ogólnym celem Programu jest: „współpraca ponad granicami w celu uczynienia miast i regionów Europy Środkowej lepszym miejscem do życia i pracy". Ściślej mówiąc, współpraca transnarodowa powinna stać się katalizatorem wdrażania inteligentnych rozwiązań stanowiących odpowiedź na wyzwania, z którymi mierzą się regiony w obszarach: innowacji i rozwoju wiedzy, niskoemisyjnych miast i regionów, zasobów naturalnych i kulturowych, transportu i mobilności.

Tematy takie jak zmiany demograficzne będą uwzględniane w ramach wszystkich wskazanych wyżej obszarów.

Szczególny nacisk zostanie położony na dzielenie się wiedzą w obszarze polityk regionalnych oraz współpracę transnarodową nastawioną na wdrażanie rozwiązań. Projekty będą obejmowały opracowanie oraz wdrożenie strategii i planów działań, tworzenie, testowanie i stosowanie określonych narzędzi, przygotowanie inwestycji na większą skalę. Możliwa będzie także realizacja działań pilotażowych - w tym inwestycje pilotażowych - a także podejmowanie działań mających na celu wzrost potencjału instytucji przez organizowanie szkoleń.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE