PARTNER PORTALU
  • BGK

Urzędy pracy online z profilem zaufanym

  • GK    1 lipca 2013 - 13:09
Urzędy pracy online z profilem zaufanym

Urzędy pracy udostępniły osobom bezrobotnym i poszukującym pracy możliwość elektronicznej komunikacji z wykorzystaniem m.in. bezpłatnego profilu zaufanego.
Posługując się podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym można zarejestrować się w urzędzie pracy, zaktualizować swoje dane lub złożyć inne wnioski.

Aby zarejestrować się on-line w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy, należy wejść na stronę www.praca.gov.pl i wybrać jedną z dwóch metod rejestracji: uproszczoną, za pomocą której zainteresowanym wyznaczona zostanie automatycznie data i godzina wizyty w wybranym powiatowym urzędzie pracy, lub w pełni elektroniczną, skutkującą wpisem do rejestru prowadzonego przez dany urząd pracy.

W przypadku drugiego sposobu rejestracji, konieczne jest załączenie do wniosku skanów oryginałów wymaganych dokumentów (dokument tożsamości, zdjęcie, świadectwa i dyplomy szkół/uczelni, świadectwa pracy itp.).

Warunkiem zdalnej rejestracji jest opatrzenie wniosku bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, lub profilem zaufanym (bezpłatną metodą uwierzytelnienia w różnych systemach e-administracji, np. ZUS, CEIDG).

Profil zaufany można uzyskać rejestrując się w systemie ePUAP (www.epuap.gov.pl), składając wniosek o profil zaufany i potwierdzając swoje dane podczas jednej wizyty w dowolnym urzędzie (m.in. jednostki ZUS, urzędy skarbowe, urzędy wojewódzkie), niezależnie od miejsca zamieszkania.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.