PARTNER PORTALU
  • BGK

Urzędy Stanu Cywilnego: od 1 września tylko elektroniczna rejestracja

  • pt    31 sierpnia 2015 - 13:59
Urzędy Stanu Cywilnego: od 1 września tylko elektroniczna rejestracja

USC przechodzą 1 września na elekroniczną obsługę wniosków

Od 1 września rejestracja aktów stanu cywilnego będzie się odbywała wyłączanie elektronicznie - w rejestrze Baza Usług Stanu Cywilnego (BUSC). W ubiegłym tygodniu ponad 97 proc. urzędów stanu cywilnego w Polsce pracowało już w systemie elektronicznym w pełnym zakresie. Pozostałe gminy prowadziły jeszcze rejestrację w systemie mieszanym.
Kończy się okres przejściowy, w którym urzędy stanu cywilnego mogły prowadzić rejestrację stanu cywilnego w starym systemie papierowym. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych na bieżąco monitoruje stopień przechodzenia urzędów stanu cywilnego na nowy system.

Z informacji przekazanych przez wojewodów wynika, że zdecydowana większość urzędów stanu cywilnego pracuje w systemie elektronicznym w pełnym zakresie.

Niektóre gminy - wykorzystując okres przejściowy - przeszły na system elektroniczny częściowo.

Oznacza to, że stosowały system mieszany np. rejestrację zgonów prowadziły już w rejestrze Baza Usług Stanu Cywilnego (BUSC), natomiast poza BUSC (w formie papierowej) dokonywały rejestracji np. urodzeń.

97 procent urzędów już w nowym systemie

Według danych z urzędów wojewódzkich na 25 sierpnia br. ponad 97 proc. urzędów stanu cywilnego w Polsce pracuje w systemie elektronicznym w pełnym zakresie.

Okres przejściowy wprowadzono wychodząc naprzeciw oczekiwaniom gmin i dbając o dotychczasowy standard obsługi obywateli. W tym czasie urzędy stanu cywilnego mogły alternatywne dokonywać określonych czynności w formie tradycyjnej, papierowej na podstawie dotychczasowych przepisów prawa.

Zastosowanie tego przepisu było fakultatywne i uzależnione od decyzji kierownika urzędu stanu cywilnego.

Nowy sposób rejestracji wniosków

Jak podkreśla MSW priorytetem resortu jest płynne przejście urzędów stanu cywilnego na nowy sposób rejestracji.

Od 1 marca br. w nowym Systemie Rejestrów Państwowych (SRP) zarejestrowano: 712 tys. aktów urodzenia, 365,5 tys. aktów małżeństwa i 224,5 tys. aktów zgonu.

Do 1 marca br. musieliśmy osobiście jechać do miejsca, w którym przechowywany był nasz akt (w przypadku aktu urodzenia miejscowość, w której przyszliśmy na świat). Dla wielu petentów pozyskanie odpisu oznaczało konieczność długiej podróży i brania urlopu w pracy.

Dzięki wprowadzonym zmianom po 1 marca możemy udać się do wybranego urzędu stanu cywilnego i poprosić o odpis. Jeśli nasz akt trzeba będzie wprowadzić do systemu, na odpis być może będzie trzeba poczekać kilka dni, ale nie będziemy musieli już nigdzie jeździć.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (1)

  • realista samorzadowy, 2015-09-01 13:28:46

    Zwycięstwo odtrąbione ale stan faktyczny jest zgoła odmienny i nie napawa optymizmem. Być może małe USC jakoś sobie radzą z uwagi na skromna ilość rejestracji stanu cywilnego ale w dużych USC pracownicy padają dosłownie na ,,ryj" próbując podołać olbrzymiej, idącej w tysiące a koniecznej do w...ykonania, ilości zleceń na migrację akt stanu cywilnego do SRP. To samo tyczy się usuwania niezgodności w bazie PESEL. Pracownicy harują po godzinach i w soboty. Może wreszcie zamiast samochwalstwa, któryś z mądrych decydentów MSW zmonitorował by faktyczny problem w dużych Urzędach Stanu Cywilnego i rozwiązał problem natychmiastowego wzmocnienia kadrowego, bez którego dalsze funkcjonowanie tych USC jest bardzo realnie zagrożone.Natychmiastowe zasilenie kadrowe odnosi się tak do pracowników jak kadry kierowniczej, w której gestii leży zatwierdzanie aktów. De facto a dniem 1 września stoimy przed bardzo realną sytuacją zatrzymania obsługi klienta. Szanowna administracjo rządowa - obsługa rozbudowanych i coraz bardziej skomplikowanych systemów wymaga adekwatnej ilości pracowników. Ci obecni pracują już resztką sił. Panowie Wojewodowie, to ostatnia chwila na realna ocenę problemu wespół z przedstawicielami administracji samorządowej.  rozwiń