Ustawa usprawniająca e-sądy przyjęta

Sejm przyjął w piątek nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego przewidującą m.in. możliwość dochodzenia w e-sądzie wyłącznie roszczeń powstałych do trzech lat przed wniesieniem sprawy.
Ustawa usprawniająca e-sądy przyjęta

Za przyjęciem ustawy głosowało 294 posłów, jeden był przeciwko, a 143 wstrzymało się od głosu.

E-sąd, czyli elektroniczne postępowanie upominawcze, funkcjonuje od stycznia 2010 r. Postępowanie takie dotyczy głównie osób zalegających z różnymi opłatami np. za prąd czy telefon. Cała procedura - od złożenia pozwu po wydanie nakazu zapłaty - odbywa się przez internet. Dotychczas do e-sądu wpłynęło ponad 5 mln spraw.

Od wielu miesięcy media, prawnicy oraz sędziowie wskazywali na możliwości nadużywania e-sądu - wzrosła np. liczba pozwów dotyczących przedawnionych długów. Zgodnie z polskim prawem roszczenie przedawnione nadal istnieje i jedynie w wyniku złożenia przez pozwanego zastrzeżenia w tej sprawie nie może być ono dochodzone na drodze przymusu państwowego.

Wskazywano, że przed powstaniem e-sądu takich pozwów wnoszono mniej, gdyż opłaty od nich były dużo wyższe. Ponadto, jak się okazało, niektórzy wierzyciele w sposób świadomy wykorzystywali nieaktualne adresy dłużników, licząc na to, że zawiadomienie o sprawie do nich nie dotrze i nie zostanie złożone zastrzeżenie.

W poselskiej, popieranej przez resort sprawiedliwości nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego zaproponowano m.in., że „w elektronicznym postępowaniu upominawczym mogą być dochodzone roszczenia, które stały się wymagalne w okresie trzech lat przed dniem wniesienia pozwu". Wcześniejsze roszczenia mogłyby być dochodzone w trybie tradycyjnym, a już nie elektronicznym.

Nowela przewiduje ponadto obowiązek podania już w pozwie numeru PESEL lub NIP dłużnika, co pozwoli go zidentyfikować. Ma to pozwolić unikać sytuacji doręczania pozwanemu nakazu na nieaktualny adres oraz wydawania nakazów wobec osób nieżyjących.

Zgodnie z innym zaproponowanym przepisem strona lub jej pełnomocnik, który w złej wierze lub wskutek niezachowania należytej staranności oznaczył nieprawidłowy adres pozwanego będzie mógł być ukarany grzywną.

Kolejne z rozwiązań noweli zakłada natomiast, że komornik będzie miał obowiązek pouczania dłużnika o możliwości wniesienia odwołania, jeśli egzekucja ma być prowadzona na podstawie tytułu wykonawczego opartego na wyroku zaocznym, o którym dłużnik mógł nie wiedzieć.

Zmiany mają wejść w życie po miesiącu od ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

 


KOMENTARZE (2)ZOBACZ WSZYSTKIE

Wszystkich zainteresowanych zapraszam na Facebook`a. Zbieramy się tam żeby rozliczyć się z tym bublem prawnym.
facebook.com/pages/E-S%C4%85d-i-pokrzywdzeni-przez-pa%C5%84stwo/507122212678744

E sąd pokrzywdzeni, 2013-03-24 19:00:56 odpowiedz

NARESZCIE !!!

JOTKA, 2013-03-22 18:53:04 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE