PARTNER PORTALU
  • BGK

Uwagi do e-rejestru instytucji kultury

  • AW/ZPP    10 grudnia 2011 - 11:51
Uwagi do e-rejestru instytucji kultury

W związku ze zmianą delegacji ustawowej do wydania aktu wykonawczego Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego opracował projekt nowego rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury.
Przy tej okazji zmieniony został system prowadzenia rejestru – na elektroniczny - przypomina Związek Powiatów Polskich.

Jak wskazuje §2 ust. 2 projektu rozporządzenia rejestr prowadzony jest w formie elektronicznej, pozwalającej na sporządzanie z niego wydruków oraz posiada zabezpieczenia przed dokonywaniem wpisów przez osoby nieuprawnione przy uwzględnieniu uwarunkowań wynikających z przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Niezależnie od prowadzonego przez organizatora rejestru, dla każdej instytucji kultury zakłada się i prowadzi w formie elektronicznej oddzielną księgę rejestrową. Ponadto przy rejestrze dla każdej instytucji kultury prowadzi się akta rejestrowe obejmujące dokumenty stanowiące podstawę wpisu instytucji kultury do rejestru oraz dokumenty dotyczące postępowania rejestrowego.

Zdaniem samorządowców, o ile sam kierunek zmian zasługuje na poparcie, to szczegóły prowadzenia rejestru zaproponowane w rozporządzeniu już nie.

- Nie jest jasny charakter zmiany wpisu – czy ma ona polegać na zmianie niektórych danych w istniejącym wpisie, czy też oznaczeniu całego dotychczasowego wpisu jako nieaktualnego i dokonaniu całego wpisu w nowym brzmieniu - informuje ZPP.-  Ponadto powołane w treści wpisu dokumenty z akt rejestrowych uważa się za objęte treścią wpisu. Nie jest jednak jasne, co w praktyce ma to oznaczać, w szczególności czy będzie to wymagało udostępnienia tych dokumentów w systemie teleinformatycznym. 

Watpliwości wzbudza też fakt, że akta rejestrowe (przechowywane w oryginale) zabezpiecza się w postaci elektronicznej poprzez wykonanie ich kopii na zewnętrznych informatycznych nośnikach danych oraz… w postaci dokonywanych wydruków.

Projekt rozporządzenia będzie opiniowany na grudniowym posiedzeniu Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (1)

  • Puls, 2011-12-11 21:26:31

    najważniejsze, by wyszło dobrze w praktyce!!