PARTNER PORTALU
  • BGK

W Kielcach i na śląsku będzie szerokopasmowy internet

  • pap/silesia-region.pl/FRA/RAF    29 października 2009 - 06:38
W Kielcach i na śląsku będzie szerokopasmowy internet

Rozpoczęły się prace nad rozwojem sieci szerokopasmowej w województwie śląskim. Około 25 mln zł kosztować ma za to budowa metropolitalnej sieci światłowodowej w Kielcach
Szacuje się, że w województwie śląskim ok. 1,6 mln mieszkańców w 1132 miejscowościach ma ograniczony dostęp do usług telekomunikacyjnych, w tym szerokopasmowych. Barierą jest niepełny zasięg sieci telekomunikacyjnych, a operatorzy sieci stacjonarnych nie są technicznie przygotowani do stworzenia usług szerokopasmowych. Natomiast istniejące alternatywne sieci telekomunikacyjne, które powstały kilkanaście lat temu, uległy degradacji technologicznej. Na mapie województwa największe problemy z infrastrukturą telekomunikacyjną występują na północ oraz na południe od Aglomeracji Górnośląskiej.

Zdaniem marszałka Bogusława Śmigielskiego zbudowanie sieci regionalnej może dać równy dostęp do infrastruktury szerokopasmowej we wszystkich powiatach oraz umożliwi scalenie projektów sieciowych realizowanych w ramach Programu Rozwoju Subregionów Województwa Śląskiego.

- Mamy świadomość, jak duży wpływ na rozwój Śląska ma infrastruktura szerokopasmowa. Nowoczesna infrastruktura teleinformatyczna z jednej strony przyciąga inwestorów, z drugiej zaś tworzy fundament społeczeństwa informacyjnego. Już dzisiaj łatwo sobie wyobrazić, jak za kilka lat wyglądałoby życie bez dostępu do tego świata - powiedział podczas otwarcia konferencji marszałek Śmigielski.

Dzięki realizacji inwestycji Śląskie może dogonić w rozwoju konkurencyjne regiony europejskie, a mieszkańcy będą korzystać z systemu, który realizuje usługi dostępu do Internetu, telefonii VoIP oraz telewizji cyfrowej. W sferze publicznej sieć szerokopasmowa może być wykorzystywana do sieci monitoringu, lepszego dostępu do usług administracyjnych i medycznych czy obsługi biznesu.

Sieć szerokopasmowa zakłada budowę infrastruktury teleinformatycznej przy udziale samorządów lokalnych. Zostanie przygotowana kanalizacja teletechniczna, światłowody, maszty, studnie i węzły telekomunikacyjne. Sieć będzie spełniać warunek otwartości. Oznacza to, że sieci wybudowane w ramach projektu mogą być użytkowane przez wszystkich operatorów na równoprawnych zasadach. Właścicielem sieci wojewódzkiej, tzw. „szkieletowej", łączącej gminy, będzie Województwo Śląskie, pozostałe sieci gminne i powiatowe pełniące rolę dystrybucyjnych będą własnością samorządów lokalnych lub ich związków i stowarzyszeń.

Podczas realizacji przedsięwzięcia priorytetem będzie włączenie do sieci wojewódzkiej obszarów słabo rozwiniętych telekomunikacyjnie - części północnej i południowej województwa.

Pieniądze na realizację przedsięwzięcia będą pochodzić z funduszy unijnych. Z racji skomplikowania aglomeracji Samorząd Województwa będzie realizował wszystkie zadania w zakresie wykorzystania planowanych sieci gminnych oraz powiatowych na wspólnych odcinkach, spójnych z siecią wojewódzką w porozumieniu z prezydentami, burmistrzami, wójtami i starostami.

-------------------------------------------------------------------- 

Około 25 mln zł kosztować będzie z kolei budowa metropolitalnej sieci światłowodowej w Kielcach, która ma być gotowa w 2012 roku. Z dostępu do sieci teleinformatycznej o dużej przepustowości skorzystają instytucje podległe urzędowi miasta i z nim współpracujące.  

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.