PARTNER PORTALU
  • BGK

W nowej perspektywie dotacje na rozwój inteligentnych miast

  • em    9 lipca 2015 - 18:51
W nowej perspektywie dotacje na rozwój inteligentnych miast

Wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel (fot. funduszeeuropejskie.gov.pl)

- Projekty związane z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi otrzymają dofinansowanie praktycznie ze wszystkich programów krajowych i regionalnych na lata 2014-2020 - poinformowała wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel podczas swojego wystąpienia na Polsko – Indyjskim Forum IT.
- Miasto smart to miasto dobrze zarządzane i przyjazne mieszkańcom. W budowaniu takiego miasta nie chodzi tylko o wykorzystanie nowoczesnych technologii w inwestycjach infrastrukturalnych. To jest ważne, ale na ideę inteligentnego miasta składają też inne elementy, np. inwestowanie w wiedzę i umiejętności, także cyfrowe, mieszkańców, dostępność e-usług, sprawne zarządzanie informacją i komunikacja z mieszkańcami w urzędach oraz większy ich udział w podejmowaniu decyzji" - zaznaczyła wiceminister.

Wsparcie technologii informacyjno-komunikacyjnych

Zwiększanie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) to jeden z jedenastu tzw. celów tematycznych, czyli kierunków inwestowania funduszy UE w nowej perspektywie. Na ten obszar przeznaczono ponad 3 mld euro. Najwięcej - 2 mld - w krajowym Programie Polska Cyfrowa. To środki na budowę sieci szerokopasmowych, cyfryzację administracji (e-usług publiczne, usprawnienie wewnętrznych procesów w urzędach), digitalizację zasobów nauki i kultury oraz rozwój umiejętności cyfrowych mieszkańców Polski.

Wsparciem zostaną objęte m.in. projekty infrastrukturalne, zakładające wykorzystanie nowoczesnych technologii. Mogą one dotyczyć np. transportu (inteligentne systemy transportowe, lokalne centra sterowania ruchem, energetyki (inteligentne sieci energetyczne) czy ochrony środowiska (systemy automatyki i robotyki np. w oczyszczalniach ścieków, czy spalarniach). Fundusze na te cele znajdą się w Programie Infrastruktura i Środowisko i programach regionalnych.

Polskie miasta będą inteligentne

Wiceminister Wendel zwróciła też uwagę na możliwości jakie dają technologie informacyjno-komunikacyjne w rozwoju inteligentnych miast (tzw. smart city). Na działania związane z szeroko rozumianą ideą smart city przeznaczono w programach operacyjnych ponad 18 mld euro.

Wiele elementów tej idei może liczyć na wsparcie z nowej puli środków unijnych. Oprócz wspomnianych już inwestycji infrastrukturalnych (np. inteligentne sieci energetyczne, systemy zarządzania sieciami wodociągowym, inteligentne systemy transportowe), które otrzymają dofinansowanie z Programu Infrastruktura i Środowisko i programów regionalnych, fundusze UE pomogą rozwinąć kompetencje mieszkańców miast i zwiększą ich aktywność zawodową. Umożliwią też włączenie grup społecznie wykluczonych.

Dla inteligentnego miasta równie ważna jest działalność badawczo-rozwojowa i innowacyjna. Środki na ten cel znajdą się w Programie Inteligentny Rozwój. Kluczowa jest także ochrona środowiska, rozwój transportu publicznego i rewitalizacja, rozumiana nie tylko jako prosty remont, ale kompleksowe działanie w wielu obszarach.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (1)

  • artmetic ekonsulting, 2015-07-12 22:35:39

    rozwijamy smart cities z aplikacjami mobilnymi: artmetic.pl