PARTNER PORTALU
  • BGK

Walczą z wykluczeniem cyfrowym w Poznaniu

  • JK/poznan.pl    10 czerwca 2011 - 16:39
Walczą z wykluczeniem cyfrowym w Poznaniu

Miasto Poznań realizuje projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu", który zakłada dostarczenie do 3000 gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym darmowego Internetu.
Rekrutacja do programu już się rozpoczęła i trwać będzie do 31 lipca. Projekt skierowany jest do osób zameldowanych w Poznaniu, które nie posiadają dostępu do Internetu, w szczególności: gospodarstw domowych spełniających kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych, gospodarstw domowych spełniających warunki upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych, osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym, dzieci i młodzieży uczącej się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych.

Czytaj też: Profil zaufany od czwartku - co załatwisz w sieci?

Do projektu zakwalifikowane zostaną osoby zaliczone przynajmniej do jednej z wyżej wymienionych grup. W przypadku większej liczby zgłoszeń, o otrzymaniu wsparcia będzie decydowało kryterium dochodowe. Kwalifikacji do projektu dokonywać będzie - po ocenie formalnej i merytorycznej zgłoszeń - Komisja Rekrutacyjna, w skład której wchodzić będą przedstawiciele: Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania (oceń prezydenta), Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu oraz Biura Koordynacji Projektów Urzędu Miasta Poznania.

Zakwalifikowani do projektu otrzymają komputer stacjonarny z dostępem do Internetu oraz wezmą udział w szkoleniach z zakresu podstawowej obsługi komputera, edycji tekstów, poczty elektronicznej itp.

Zainteresowani udziałem w projekcie muszą złożyć kompletny formularz zgłoszeniowy w nieprzekraczalnym terminie do 31 lipca. Formularze można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty, liczy się data wpływu.

Realizacja projektu możliwa jest dzięki uzyskaniu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa, w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Wartość projektu, który realizowany będzie do 30 kwietnia 2013 r., to 17,7 mln zł.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.