Walczą z wykluczeniem cyfrowym w Poznaniu

  • JK/poznan.pl
  • 10-06-2011
  • drukuj
Miasto Poznań realizuje projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu", który zakłada dostarczenie do 3000 gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym darmowego Internetu.
Walczą z wykluczeniem cyfrowym w Poznaniu

Rekrutacja do programu już się rozpoczęła i trwać będzie do 31 lipca. Projekt skierowany jest do osób zameldowanych w Poznaniu, które nie posiadają dostępu do Internetu, w szczególności: gospodarstw domowych spełniających kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych, gospodarstw domowych spełniających warunki upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych, osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym, dzieci i młodzieży uczącej się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych.

Czytaj też: Profil zaufany od czwartku - co załatwisz w sieci?

Do projektu zakwalifikowane zostaną osoby zaliczone przynajmniej do jednej z wyżej wymienionych grup. W przypadku większej liczby zgłoszeń, o otrzymaniu wsparcia będzie decydowało kryterium dochodowe. Kwalifikacji do projektu dokonywać będzie - po ocenie formalnej i merytorycznej zgłoszeń - Komisja Rekrutacyjna, w skład której wchodzić będą przedstawiciele: Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania (oceń prezydenta), Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu oraz Biura Koordynacji Projektów Urzędu Miasta Poznania.

Zakwalifikowani do projektu otrzymają komputer stacjonarny z dostępem do Internetu oraz wezmą udział w szkoleniach z zakresu podstawowej obsługi komputera, edycji tekstów, poczty elektronicznej itp.

Zainteresowani udziałem w projekcie muszą złożyć kompletny formularz zgłoszeniowy w nieprzekraczalnym terminie do 31 lipca. Formularze można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty, liczy się data wpływu.

Realizacja projektu możliwa jest dzięki uzyskaniu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa, w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Wartość projektu, który realizowany będzie do 30 kwietnia 2013 r., to 17,7 mln zł.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE