PARTNER PORTALU
  • BGK

Wkrótce System Informacji Miejskiej w Radomiu

  • www.radomnews.pl (Dariusz Dębski)    4 marca 2012 - 11:45
Wkrótce System Informacji Miejskiej w Radomiu

Dla potrzeb Systemu Informacji Miejskiej miasto zostanie podzielone na 56 obszarów. Ostateczny przebieg ich granic został ustalony w wyniku zorganizowanych przez MZDiK konsultacji społecznych.
Nazwy poszczególnych obszarów będą umieszczane przede wszystkim na tabliczkach z nazwami ulic, czyli na najważniejszym elemencie wdrażanego SIM-u. Konsultacje społeczne w sprawie podziału miasta na obszary SIM zostały zorganizowane przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu oraz Urząd Miejski w Radomiu (zabierz głos/oceń prezydenta). Były one przeprowadzone w okresie od 14 grudnia 2011 roku do 13 stycznia 2012 roku włącznie. Mapy z proponowanym podziałem były udostępnione na stronach internetowych, a także w siedzibach obydwu instytucji.

Informacje o rozpoczęciu konsultacji społecznych zostały ponadto rozesłane do wszystkich lokalnych redakcji. Uwagi lub propozycje mógł zatem wnieść każdy zainteresowany mieszkaniec Radomia. W trakcie trwania konsultacji społecznych swoje opinie zgłosiło 30 osób. Łącznie wpłynęło 55 propozycji oraz zapytań.

Początkowo w planie było używanie tylko określenia „osiedle”. Po konsultacjach z prawnikami została jednak podjęta decyzja o formalnym podziale na obszary Systemu Informacji Miejskiej. Taki zapis zostanie umieszczony w uchwale Rady Miejskiej, zatwierdzającej wspomniany podział. Wszystko dlatego, że podział na dzielnice lub osiedla może być uznany jako wyodrębnienie jednostek pomocniczych gminy (w rozumieniu ustawy o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku).

Takie jednostki musiałyby natomiast posiadać organy uchwałodawcze (rady) oraz wykonawcze (zarządy). Określenie „obszar” zostało użyte tylko w znaczeniu formalnym. Jego odpowiednikami nadal będą słowa „dzielnica” i „osiedle”, ale w znaczeniu słownikowym (część miasta o określonej nazwie bez własnych struktur administracyjnych).

Propozycja podziału Radomia na obszary została opracowana nie tylko na podstawie opinii mieszkańców miasta, lecz przede wszystkim na podstawie fachowych źródeł (literatura i plany Radomia). W trakcie prac nad propozycją podziału miasta na obszary SIM spotykaliśmy się z wieloma opiniami, wynikającymi głównie z osobistych odczuć różnych osób.

Oczekiwania mieszkańców Radomia wobec oficjalnego podziału miasta są różne. Pojawiały się na przykład opinie, że zaproponowanych jednostek jest za dużo i że miasto powinno być podzielone maksymalnie na 10 obszarów. Z drugiej strony były natomiast sugestie, aby niektóre dzielnice dodatkowo podzielić na jeszcze mniejsze jednostki. Po analizie tych propozycji została podjęta decyzja, aby pozostać przy proponowanej liczbie obszarów SIM. Podajemy je poniżej.

Przy ustalaniu niniejszego podziału były też brane pod uwagę doświadczenia innych miast, a także wytyczne, którymi kierowali się projektanci tego typu systemów. Istnieje już wiele innych podziałów Radomia – między innymi na parafie, obwody spisowe, obwody wyborcze, rejony szkolne, obręby geodezyjne itp. Każdy z nich funkcjonuje niezależnie od siebie, bo każdy był tworzony w zupełnie innym celu. Nie mogły one więc być wyznacznikami przy tworzeniu podziału na obszary. Ustalanie granic było przede wszystkim ukierunkowane na to, gdzie powinny być wieszane tabliczki SIM.

Przygotowywanie podziału nie było łatwym zadaniem ze względu na liczne sprzeczności, wynikające z opinii samych mieszkańców. Nikt nigdy nie określił konkretnych granic wielu terenów, więc czasem mieszkańcy jednej ulicy potrafią przyporządkowywać ją do różnych dzielnic (tak było na przykład w przypadku osiedla Akademickiego i Gołębiowa II, a także Zamłynia i Koziej Góry). Obecny podział na obszary SIM jest zatem w przeważającej mierze efektem rozwiązań kompromisowych. Z tego powodu z pewnością nie jest on w stanie zadowolić wszystkich zainteresowanych radomian.

Lista obszarów Systemu Informacji Miejskiej (w kolejności alfabetycznej): osiedle Akademickie, Borki, Brzustówka, Długojów, Długojów Górny, Dzierzków, Firlej, Glinice, Godów, Gołębiów, Gołębiów I, Gołębiów II, Halinów, Huta Józefowska, Idalin, Janiszpol, Jeżowa Wola, Józefów, Kaptur, Kierzków, Koniówka, Kończyce, Kozia Góra, Krychnowice, Krzewień, Malczew, Malenice, Miasto Kazimierzowskie, Michałów, Mleczna, Młodzianów, Młynek Janiszewski, osiedle Nad Potokiem, Nowa Wola Gołębiowska, Nowiny Malczewskie, Obozisko, Planty, Południe, Potkanów, Prędocinek, Pruszaków, Rajec Poduchowny, Rajec Szlachecki, Sadków, Stara Wola Gołębiowska, Stare Miasto, Śródmieście, Ustronie, Wacyn, Wielogóra, Wincentów, Wośniki, Wólka Klwatecka, osiedle XV-lecia, Zamłynie, Żakowice (nazwy obszarów SIM odpowiadają zwyczajowym nazwom dzielnic / osiedli).
Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.