PARTNER PORTALU
  • BGK

Władysław Ortyl nie podpisał protokołu kontroli CBA

  • PAP/PSZ    12 grudnia 2017 - 15:42
Władysław Ortyl nie podpisał protokołu kontroli CBA

Władysław Ortyl nie zgadza się z wnioskami CBA. (fot. PTWP)

Marszałek woj. podkarpackiego Władysław Ortyl nie podpisał protokołu kontroli, jaką przeprowadziło w urzędzie CBA. Funkcjonariusze sprawdzali realizację unijnego projektu pn. Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM).
• CBA twierdzi, że na e-usługi przeznaczono kwotę niewspółmiernie dużą w stosunku do osiągniętych wyników.

• Ze stwierdzeniem tym nie zgadza się zarząd województwa.

• Samorząd zapewnia, że z jego strony nie popełniono błędów, które skutkować mogłyby brakiem zainteresowania projektem.

Wdrożenie PSIM zakładało uruchomienie kilku usług, które miały ułatwić dostęp mieszkańcom regionu do placówek medycznych. Wśród tych usług są m.in. e-Informacja, czyli informacja medyczna dostępna na specjalnym portalu i e-Rejestracja, która umożliwia elektroniczną rezerwację wizyty w placówce zdrowia.

Poza tym projekt zawiera rejestr danych dotyczących pacjenta m.in. jego grupy krwi czy alergie. Dane te mają być wykorzystywane w sytuacjach kryzysowych przez jednostki ratunkowe. Dzięki PSIM placówki zdrowotne z regionu mają również wymieniać się informacjami o danym pacjencie. Samorząd zakładał, że cel projektu zostanie osiągnięty, gdy z usług oferowanych przez PSIM skorzysta minimum 100 tys. osób.

Jak wykazała kontrola CBA samorząd osiągnął ten cel, ale - jak zaznaczyło Biuro w protokole pokontrolnym - ponad 97,4 proc. wszystkich korzystających z e-usług skorzystało jedynie z jednej usługi e-Informacja. Z pozostałych usług, jak np. e-rejestracja skorzystało zaledwie 2,6 proc. Według CBA kwota ponad 136,3 mln, jaką przeznaczono na stworzenie oraz uruchomienie projektu jest całkowicie nieadekwatna do osiągniętych efektów.

Z takim stwierdzeniem nie zgadza się zarząd województwa. Jak poinformował rzecznik prasowy marszałka woj. podkarpackiego Tomasz Leyko, sposób obliczania tzw. wskaźnika rezultatu gwarantował "osiągnięcie celu głównego oraz celów pośrednich PSIM". "Zarząd województwa podkarpackiego dokładał bowiem należytej staranności przy realizacji projektu, aby zapewnić jego prawidłową realizację" - dodał.

Leyko podkreślił, że marszałek odmówił podpisania protokołu kontroli. "Powodem jest nieuwzględnienie przez szefa CBA zastrzeżeń marszałka, co do ustaleń protokołu kontroli. Złożone zastrzeżenia, a wcześniej składane wyjaśnienia, w sposób wyczerpujący przedstawiły stan faktyczny, który potwierdza prawidłowość realizacji projektu PSIM" - stwierdził rzecznik.

Zdaniem Leyki samorząd województwa cały czas podejmuje "wszelkie możliwe działania" promujące e-usługi medyczne wśród mieszkańców regionu. "Współpracujemy także z jednostkami ochrony zdrowia w celu mobilizacji personelu medycznego wszystkich szczebli do wykorzystywania możliwości, które oferuje zrealizowany projekt" - zaznaczył.

Według rzecznika, z poziomu samorządu województwa nie popełniono błędów, które skutkować mogłyby brakiem zainteresowania projektem. "Jedynie fakty, takie jak brak obecnie uregulowań prawnych na poziomie centralnym, a także przesunięcie terminów wejścia w życie przepisów o elektronicznej dokumentacji medycznej mają wpływ na faktyczne wykorzystanie części e-usług wdrożonych w ramach naszego projektu" - powiedział Leyko.

Rzecznik wskazał jako przykład brak realizacji projektów centralnych takich jak np. P1-Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (1)

  • obywatel miasta, 2017-12-13 14:52:04

    Jaki ma wpływ na odpowiedzialność karną i odszkodowawczą osoby zarządzającej nie podpisanie protokołu z kontroli? Żaden.