PARTNER PORTALU
  • BGK

Wrocław ma ukośne fotomapy dla obszarów zabudowy

  • JL    28 października 2015 - 07:52
Wrocław ma ukośne fotomapy dla obszarów zabudowy

Wrocław, pierwszy w Polsce, ma skośne fotoplany miasta. Fot. Mat. prasowe

Wrocław jako pierwsze miasto w Polsce zrealizował projekt wykonania skośnych fotoplanów dla całości obszarów zabudowy miasta.
Dział Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia prezentuje kolejny materiał uzyskany w wyniku realizacji większego projektu fotolotniczej inwentaryzacji miasta 2015.

Ukośne fotoplany Wrocławia uzupełniają i dopełniają obraz miasta prezentowany na, pokazanej nieco wcześniej, (pionowej) ortofotomapie Wrocławia.

Na fotoplanach ukośnych niemal każdy obiekt we Wrocławiu można zobaczyć z czterech stron, a odpowiednio skonstruowana aplikacja mapowa pozwala płynnie przełączać się pomiędzy różnymi widokami oraz wykonywanie przybliżonych pomiarów wysokości widocznych obiektów.

Prezentowane fotoplany powstały w wyniku przetworzenia zdjęć ukośnych Wrocławia wykonanych 3 maja oraz 4, 5 i 6 czerwca 2015.

Ze względu na wynikające z zasad optyki i możliwości technicznych ograniczenia, obraz prezentowany na fotoplanach ukośnych nie jest precyzyjnym odzwierciedleniem rzeczywistości, takim z jakim mamy do czynienia na ortofotomapach.

W niektórych miejscach występują pewne zniekształcenia geometrii, nachylające się ku sobie budynki itp. (Stąd też przybliżony charakter, dokonywanych na ukośnych fotoplanach, pomiarów.)

W aplikacji ukosne.gis.um.wroc.pl prezentowana jest także ortofotomapa Wrocławia (zdjęcia pionowe). Zakres przestrzenny ortofotomapy jest większy niż fotoplanów ukośnych stąd przy granicach Wrocławia pojawiają się obszary dostępne jeszcze na ortofotomapie ale już nie dostępne na skośnych fotoplanach.

Szczegóły, w tym krótką instrukcję obsługi nowej aplikacji (odmiennej od dotychczas prezentowanych) oraz zakres przestrzenny obszaru miasta objętego fotoplanami, można znaleźć na stronie www.geoportal.wroclaw.pl.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (1)

  • Monika1, 2015-11-04 10:07:46

    GUGiK również wprowadził nowe rozwiązania w projekcie EMUiA. Na stronie emuia.gugik.gov.pl jest więcej informacji na temat Teryt 3.