PARTNER PORTALU
  • BGK

Zintegrowana informatyzacja do konsultacji

  • AT    15 marca 2013 - 19:59
Zintegrowana informatyzacja do konsultacji

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji zaprasza do otwartych konsultacji projektu "Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa" (PZIP). Celem konsultacji jest zebranie opinii o dokumencie oraz o tym, czy zaproponowany kierunek prac spełnia oczekiwania związane z procesami informatyzacji państwa.
Konsultacje trwają do 22 kwietnia 2013 r.

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa jest dokumentem strategicznym określającym kluczowe wyzwania w obszarze informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ze szczególnym uwzględnieniem usług e-administracji świadczonych obywatelom, w tym przedsiębiorcom oraz wymagań związanych z rozwojem nowoczesnego cyfrowego społeczeństwa w perspektywie 2020 r.

Czytaj też: Będą rozmawiać o informatyzacji i cyfryzacji

Wskazuje na obszary, które wymagają interwencji w administracji rządowej i samorządzie terytorialnym. Chodzi o e-usługi publiczne, informatyzację urzędów oraz wyznaczanie standardów i tworzenie warunków dla efektywnej i bezpiecznej e-administracji, a także wspieranie rozwoju cyfrowego społeczeństwa obywatelskiego.

- Rolą programu nie jest opisywanie szczegółów usług czy projektów, które pojawią się do 2020 roku, ale pokazanie celów i spodziewanych efektów oraz sposobu dojścia do nich. Wskazuje również, jak monitorować, czy zamierzone rezultaty są osiągane. Nikt z nas nie wie dziś, jakie rozwiązania techniczne będą dostępne w 2020 r. Zakładamy więc, że Program podlegać będzie aktualizacji, stosownie do technologicznych, organizacyjnych i społecznych zmian - informuje MAiC.

Jak wyjaśnia ministerstwo dziś nasze państwo świadczy obywatelom wiele e-usług (Program je opisuje). Rzecz w tym, że często systemy teleinformatyczne urzędów i instytucji nie zawsze współpracują ze sobą, co sprawia, że dane obywatela zapisane w jednym urzędzie nie są dostępne w innym. Same usługi są często zdecentralizowane, wymagają od obywatela szczegółowej wiedzy, o tym, co, gdzie, i jak można załatwić.

- Chcemy, by było inaczej: by obywatel nie musiał podawać danych, które administracja już posiada, i żeby nie musiał się zastanawiać, gdzie szukać potrzebnych mu usług i dostosowywać się do różnych systemów. E-usługi są tworzone dla obywatela i mogą być współtworzone przez obywateli (Program pokazuje, jak chcemy to zrobić) - wyjaśnia MAiC.

Przedstawiając projekt tego dokumentu ministerstwo chce poznać opinię w następujących kwestiach:

- Czy Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa - jako dokument o charakterze strategicznym - podejmuje najważniejsze kwestie dotyczące rozwoju elektronicznej administracji?

- Jakie kwestie wymagają doprecyzowania lub wyjaśnienia w kontekście procesu informatyzacji administracji publicznej?

- Czy rozwiązania zaproponowane w PZIP mogą przyczynić się do poprawy komunikacji obywateli i przedsiębiorców z administracją publiczną?

- Czy propozycje usług administracji publicznej świadczonych drogą elektroniczną, przedstawionych w PZIP są dla Państwa satysfakcjonujące?

- Zebrane uwagi posłużą do opracowania ostatecznej wersji Programu. Ma on zostać przyjęty uchwałą Rady Ministrów. Stanie się dokumentem obowiązującym administrację i będzie podstawą do podejmowania decyzji finansowych - tłumacz ministerstwo.

Uwagi do projektu można zgłaszać za pomocą portalu mamzdanie.org.pl, drogą mailową pzip[at]mac.gov.pl , za pomocą skrzynki podawczej ePUAP oraz pocztą tradycyjną pod adresem Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.

Zobacz prezentację Andrzeja Ręgowskiego o programie

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.