PARTNER PORTALU
  • BGK

Ministerstwo Rozwoju rozstrzygnęło ostatni konkurs na drogi w ramach Programu Polska Wschodnia

  • pt    2 sierpnia 2017 - 13:27
Ministerstwo Rozwoju rozstrzygnęło ostatni konkurs na drogi w ramach Programu Polska Wschodnia
W sumie Program Polska Wschodnia dofinansuje realizację 28 inwestycji drogowych w makroregionie, o łącznej wartości ok. 2 mld 631 mln zł (fot.gddkia)

Rozstrzygnięto trzeci, i na razie ostatni, konkurs na projekty drogowe w Programie Polska Wschodnia. Tym samym rozdysponowano całość funduszy z działania Infrastruktura drogowa, którego budżet wynosi ponad 2 mld zł.
• Umowy o dofinansowanie ośmiu projektów wybranych w ostatnim konkursie powinny zostać zawarte do końca bieżącego kwartału i zakończyć się z upływem 24 miesięcy.

• To kolejne inwestycje wiążące aglomeracje miast wojewódzkich Polski Wschodniej z siecią dróg krajowych, w tym TEN-T.

• W sumie Program Polska Wschodnia dofinansuje realizację 28 inwestycji drogowych w makroregionie, o łącznej wartości ok. 2 mld 631 mln zł.

Budowane drogi pomogą wyprowadzić uciążliwy ruch tranzytowy z centrów miast, np. projekt DW 835 w obrębie aglomeracji Lublina. Dogodne powiązanie sieci dróg Białegostoku z drogą ekspresową S 8, wyprowadzającą ruch w kierunku Warszawy, to cel projektu budowa węzła Porosły na DK 8 wraz z przebudową dróg dojazdowych oraz projektów przebudowy dróg wojewódzkich nr 682 i 685.

Poprawę przepustowości sieci drogowej w północnej części aglomeracji Rzeszowa zapewni budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej pomiędzy ul. Lubelską i ul. Warszawską, a na południu przebudowa DW 988.

Z kolei inwestycja w aglomeracji Kielc (przebudowa DW 764) stanowi uzupełnienie ważnego ciągu drogowego łączącego województwo świętokrzyskie z podkarpackim, którego południową część wraz z mostem przez Wisłę w Połańcu, zrealizowano w poprzedniej perspektywie finansowej ze środków Programu Rozwój Polski Wschodniej.

W sumie Program Polska Wschodnia dofinansuje realizację 28 inwestycji drogowych w makroregionie, o łącznej wartości ok. 2 mld 631 mln zł, z czego udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to ok. 2 mld 23 mln.

- Transport ma ogromne znaczenie dla rozwoju gospodarczego. Jest jednym z czynników determinujących konkurencyjność Polski i jej regionów, poszczególnych sektorów gospodarki czy przedsiębiorstw - mówi Adam Hamryszczak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju.

- Poprawa połączeń drogowych przekłada się również na obniżenie poziomu zużycia paliw, zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza i poziomu hałasu, ma zatem efekt globalny, bowiem poprawia jakość życia i zdrowia mieszkańców, zwłaszcza tych z obszarów miejskich - dodaje wiceminister.

 Uzupełnienie inwestycji z poprzedniej perspektywy

Jak tłumaczy z-ca prezesa PARP Małgorzata Oleszczuk wybrane 28 projektów w większości przypadków nawiązuje do przedsięwzięć realizowanych w ramach poprzedniej perspektywy finansowej i Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

- Stanowią one doskonałe uzupełnienie inwestycji realizowanych zarówno na poziomie krajowym  (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko) jak i na poziomie regionalnych programów operacyjnych. Dzięki ich realizacji likwidujemy wąskie gardła w istniejących połączeniach miast wojewódzkich z siecią dróg krajowych, jak również tworzymy zupełnie nowe relacje z dopiero budowanymi drogami (np. z południową obwodnicą Olsztyna czy z S-19 na zachód od Rzeszowa) – dodaje Oleszczuk.

Zdaniem wiceministra Hamryszczaka dofinansowane inwestycje zapewnią sprawniejsze połączenia wzajemne między miastami Polski Wschodniej (tak wojewódzkimi jak i subregionalnymi) i z resztą kraju, poprawią dostęp do rynków zbytu, pracy i usług publicznych (edukacja, ochrona zdrowia itp.).

 - Oczekujemy, że przy pełnym zaangażowaniu beneficjentów projekty drogowe zostaną zrealizowane z sukcesem. Dzięki temu w Polsce Wschodniej powstanie spójna sieć transportowa, która ułatwi dalszy rozwój gospodarczy makroregionu, co pozytywnie odczują przede wszystkim jego mieszkańcy - podkreślił wiceminister Hamryszczak.

Pełna lista zaplanowanych inwestycji w Multimediach

 

 

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


Multimedia

×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.