Wody Polskie mogą mieć problem z pracownikami samorządowymi

  • Agnieszka Widera-Ciochoń
  • 09-10-2017
  • drukuj
W urzędach marszałkowskich, w podlegających im Zarządach Melioracji i Urządzeń Wodnych oraz starostwach ostatnie miesiące roku zapowiadają się bardzo nerwowo. Przechodzenie pracowników do Wód Polskich i urzędów wojewódzkich generuje obawy i problemy. Nie tylko samych pracowników.
Wody Polskie mogą mieć problem z pracownikami samorządowymi
Marszałkowie obawiam się m.in. o bezpieczeństwo dobytku i nieruchomości po przejęciu przez nowy podmiot (fot.ilustracyjne:wzmiuw.pl)

• 1 stycznia 2018 r. zostanie zlikwidowany Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej oraz jego regionalne zarządy. Organy te wejdą w skład właśnie Wód Polskich, a ich pracownicy staną się pracownikami nowego podmiotu.

• Ale nowego pracodawcę będą mieć też pracownicy samorządowi zajmujący się gospodarką wodną w powiatach, urzędach marszałkowskich i zarządach melioracji.

• Trwają przygotowania list takich pracowników. W sumie do Wód Polskich ze sfery samorządowej przejść ma ponad 3 tys. ludzi.

• Ma, bo ile osób przejdzie, tego nie wiadomo.Część osób obawia się o to, czy nadal będzie mieć pracę, a jest też sporo takich, którym wcale nie uśmiecha się praca na państwowym garnuszku.

***** 

Jak podaje Ministerstwo Środowiska, struktura Wód Polskich ma być zdecentralizowana, oparta o około 300 nadzorów wodnych, 50 zarządów zlewni i 11 regionalnych zarządów gospodarki wodnej.

Czytaj też: Wody Polskie: Oto zadania, kompetencje, źródła finansowania nowego podmiotu

Marszałkowie województw oraz starostowie najpóźniej do dnia wejścia w życie ustawy mają opracować i przekazać ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wodnej oraz właściwym wojewodom wykazy pracowników. Na podstawie tych wykazów pracownicy samorządowi w ciągu miesiąca mają stać się z mocy prawa pracownikami Wód Polskich albo właściwych urzędów wojewódzkich, jeżeli wykonują zadania związane z utrzymywaniem wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych.

- Każda zmiana pracy jest trudna zarówno dla pracowników, jak i pracodawcy - przyznaje Iwona Koza, pełnomocnik do spraw organizacji Wód Polskich, obecnie p.o. prezes KZGW. - Dokładam jednak wszelkich starań, by jak najlepiej zorganizować ten proces - dodaje.

Zdążą na czas? Rozmowy w toku

Jak już wspomnieliśmy, marszałkowie i starostowie na opracowanie i przekazanie resortowi list pracowników mają czas do wejścia w życie nowej ustawy, czyli do 1 stycznia 2018 r.

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne nie przewiduje, że w tej sprawie zostanie wydane rozporządzanie. Kwestie przejść pracowników z różnych pomiotów do Wód Polskich dostatecznie szczegółowo reguluje nowe Prawo wodne. Ustawa precyzyjnie wskazuje, w jakich terminach zostaną przeprowadzone odpowiednie działania, m.in. przekazanie wykazów pracowników – informuje Iwona Koza.

- Trwają rozmowy i konsultacje z różnymi środowiskami, między innymi z dyrektorami wojewódzkich urzędów melioracji i urządzeń wodnych. Trwają również rozmowy z marszałkami województw oraz starostami. Konsultacjami są też zainteresowane związki zawodowe. Niebawem takie konsultacje się rozpoczną – dodaje prezes KZWG.

Liczenie i szacunki

O to, jak idzie przygotowywanie list pracowników, zapytaliśmy różne starostwa i urzędy marszałkowskie.

Starosta będziński deklaruje przesłanie ministrowi środowiska do połowy października wykazu pracowników, którzy przejdą do Wód Polskich.

 


KOMENTARZE (8)ZOBACZ WSZYSTKIE

Do wiedzący: Idź się umyj bo w wypowiadaniu się na powyższy temat jesteś ...... (domyśl się sam)

Stonowany, 2017-12-13 17:20:44 odpowiedz

Do ali: w zarządach melioracji same nieuki po technikach bez uprawnień budowlanych pracują nic nie robią tylko się wymądrzają,nie mają żadnej wiedzy nawet dokumentacji technicznej nie umieją przygotować

wiedzący, 2017-11-29 17:13:19 odpowiedz

wielki bałagan jak w czeskim filmie nikt nic nie wie gdzie siedziby nadzorów jakie wynagrodzenie czy będzie nabór pracowników kto będzie kierownikiem w poszczególnych nadzorach wodnych itp itd

ciekawy, 2017-11-19 13:54:07 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE