Warmia i Mazury: Do połowy tego roku zakontraktowano 20,1 proc. całej puli unijnych środków z RPO

Do połowy tego roku na Warmii i Mazurach zakontraktowano 20,1 proc. całej puli unijnych środków z Regionalnego Programu Operacyjnego. Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa, zapowiada mocne przyspieszenie.
Warmia i Mazury: Do połowy tego roku  zakontraktowano 20,1 proc. całej puli unijnych środków z RPO
Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego (fot. brzezin.pl)

• Jak informuje marszałek woj. warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin, łączna wartość dofinansowania UE umów podpisanych w ramach RPO na lata 2014-2020 wyniosła na koniec czerwca ok. 1,45 mld zł, co stanowi 20,1 proc. alokacji.

• W ostatnich dwóch miesiącach wartość kontraktacji wzrosła o 8,6 pkt. proc., czyli niemal została podwojona.

• Oznacza to, że w stosunku do wszystkich RPO 2014-2020, Warmia i Mazury plasują się na 13. miejscu. 

Gustaw Marek Brzezin uważa, że na znaczące przyspieszenie tempa wdrażania RPO na Warmii i Mazurach wskazują też dane o wartości dofinansowania UE w zatwierdzonych wnioskach o płatność. W połowie roku było to ok. 190 mln zł, co stanowiło 2,6 proc. alokacji. Przez ostatnie dwa miesiące ten odsetek podwoił się.

"W stosunku do wszystkich regionalnych programów operacyjnych, poziom wydatkowania środków plasuje RPO Warmia i Mazury 2014-2020 na 13. miejscu. W porównaniu z kwietniem awansowaliśmy w tym rankingu aż o trzy pozycje" - powiedział.

Marszałek odniósł się w ten sposób do wypowiedzi wiceministra rozwoju Jerzego Kwiecińskiego, który mimo iż "mamy boom" w funduszach unijnych, to ciągle są jednak "maruderzy". Wskazał on woj. warmińsko-mazurskie jako jeden z trzech regionów, w których poziom zakontraktowania środków z puli przyznanej w perspektywie 2014-20 wyraźnie odbiega od liderów. Dodał, że w wydatkach jest podobnie.

Czytaj więcej: Rząd ma podsumować pierwsze półrocze w Polityce Spójności

Brzezin zwrócił uwagę, że planowanie wdrażania programu odbywa się w systemie rocznym i z plany te zakładają, iż kontraktacja RPO na Warmii Mazurach na koniec 2017 r. wyniesie blisko 49 proc. całości alokacji. "Przyspieszenie tempa wdrażania widoczne w ostatnich miesiącach potwierdza, że realizacja założonego planu jest możliwa" - zapewnił.

Marszałek, pytany, w których z 12 osi priorytetowych wykorzystanie środków unijnych w regionie jest najniższe, ocenił, że poziom wdrażania RPO w większości z nich odbywa się zgodnie z planem. Dodał, że obecnie najmniej środków zostało zakontraktowanych m.in. w Cyfrowym regionie i Efektywności energetycznej.

Jak tłumaczył, w pierwszym przypadku powodem takiego stanu rzeczy jest przede wszystkim późne uruchomienie naborów wniosków o dofinansowanie projektów w obszarze e-zdrowia. "Możliwe było to dopiero w tym roku, ponieważ do końca poprzedniego zostały opracowane na poziomie krajowym mapy potrzeb zdrowotnych, które były niezbędne do ogłoszenia konkursów" - wyjaśnił.

Czytaj więcej: Podlaskie: Ponad 52 mln zł z UE na inwestycje w gospodarkę wodno- ściekową

Jego zdaniem, pierwsze konkursy w ramach osi Cyfrowy region cieszyły się dużym zainteresowaniem, jednak złożone wnioski o dofinansowanie były niskiej jakości. "Wydawać by się mogło, że beneficjenci nie zrozumieli istoty projektów w tym obszarze" - mówił. W jego ocenie, kolejne ogłaszane nabory wniosków wpłyną pozytywnie na przyspieszenie wdrażania w tej osi.

Według marszałka, także w przypadku Efektywności energetycznej zainteresowanie konkursami było bardzo duże, a wartość składanych wniosków w większości działań znacznie przekracza alokację przeznaczoną na konkurs. Jak ocenił, duża ilość złożonych wniosków wydłuża proces ich oceny, ale w najbliższym czasie nastąpi przyspieszenie wdrażania tej osi.

Brzezin zaznaczył jednocześnie, że zawarta została również linia budżetowa dla dwóch operatorów sieci energetycznych, którzy działają na terenie woj. warmińsko-mazurskiego. "Niestety, mimo spotkań i konsultacji, operatorzy nie są zainteresowani aplikowaniem do Programu w takim zakresie, jak to zostało zaplanowane. Powoduje to potrzebę wprowadzenia zmiany w RPO, która będzie negocjowana z Komisją Europejską" - zapowiedział.

W Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2014-20 dla woj. warmińsko-mazurskiego przeznaczono 1,728 mld euro, czyli o 300 mln euro więcej niż w poprzedniej perspektywie budżetowej UE. 

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE