PARTNER PORTALU
  • BGK

Stopa bezrobocia: maleją różnice między województwami oraz powiatami

  • MIW    8 września 2017 - 19:44
Stopa bezrobocia: maleją różnice między województwami oraz powiatami
Pod koniec czerwca średnia stopa bezrobocia rejestrowanego wynosiła w Polsce 7,1 proc. (fot. mat. GUS)

Główny Urząd Statystyczny opublikował dziś (8.09) informację o sytuacji społeczno-gospodarczej województw. Wynika z niej, że pod koniec czerwca średnia stopa bezrobocia rejestrowanego wynosiła 7,1 proc. i była niższa o 1,6 proc. w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego. GUS zwraca uwagę na jeszcze jedną rzecz – zmniejsza się terytorialne zróżnicowanie stopy bezrobocia. Zarówno między województwami, jak też między powiatami. Mówiąc krótko – dzielące Polskę różnice w stopie bezrobocia są coraz mniejsze.
• Najbardziej zróżnicowanym pod względem stopy bezrobocia regionem jest Mazowsze. O ile w Warszawie bezrobocie pod koniec czerwca było na poziomie 2,5 procent, to w powiecie szydłowieckim sięgało niemal 26 proc.

• Najmniej zróżnicowane pod tym względem było natomiast województwo łódzkie. Różnice wynosiły niewiele ponad 6 procent.

• Osoby powyżej 50. roku stanowią największy odsetek bezrobotnych w woj. dolnośląskim, opolskim, łódzkim i zachodniopomorskim, najmniejszy w lubelskim i podkarpackim.

O ile w Wielkopolsce stopa bezrobocia na koniec czerwca wynosiła 4,2 proc. i była najniższa w kraju, to w otwierającym to zestawienie województwie warmińsko-mazurskim sięgała ona 12,1 proc. Różnica w stopie bezrobocia między tymi regionami wynosiła zatem 7,9 proc. Sporo, ale i tak o 1 proc. mniej aniżeli rok temu. Podobnie jak przed rokiem do województw o wysokiej stopie bezrobocia, poza warmińsko-mazurskim, należało kujawsko-pomorskie (10,5 proc.) i podkarpackie (10 proc.). Najniższą stopę bezrobocia, poza wielkopolskim, odnotowano zaś w województwach: śląskim (5,7 proc.), małopolskim (5,8 proc.) i pomorskim (5,9 proc.).

Zmniejszenie zróżnicowania wskaźnika bezrobocia widać także na szczeblu powiatów. Jak wskazuje GUS, największy spadek odnotowano w woj. pomorskim (11,2 p. proc. wobec 14,5 p. proc. w czerwcu 2016 r.). W woj. podkarpackim pozostało ono na poziomie roku ubiegłego i wyniosło 13,6 p. proc. Z kolei największa dysproporcja w ramach jednego regionu utrzymała się na Mazowszu, gdzie na koniec czerwca 2017 r. różnica pomiędzy najwyższą, a najniższą wartością stopy bezrobocia wyniosła 23,4 p. proc. (25,9 proc. w powiecie szydłowieckim i 2,5 proc. w powiecie m.st. Warszawa), wobec 24,9 p. proc. w czerwcu 2016 r. Najmniejszą rozpiętość odnotowano, podobnie jak w latach poprzednich, w województwie łódzkim (6,3 p. proc.) - w powiecie kutnowskim wynosiła 10,8 proc. , zaś w rawskim i skierniewickim – 4,5 proc.

Bezrobotnych po 50-tce więcej od tych przed 30-tką

Jak informuje GUS, spadek bezrobocia odnotowano we wszystkich regionach - najgłębszy w woj. świętokrzyskim (o 2,2 p. proc.) i warmińsko-mazurskim (o 2,1 p. proc.). Najmniej stopa bezrobocia zmniejszyła się w województwach: wielkopolskim (o 1,1 p. proc.) oraz dolnośląskim, małopolskim, mazowieckim i opolskim (po 1,4 p. proc.).

Wśród pozostających bez pracy było 651,6 tys. osób długotrwale bezrobotnych. Udział tej grupy w liczbie bezrobotnych zarejestrowanych zmniejszył się w skali roku o 0,2 p. proc. i wyniósł 56,6 proc. Największy był w woj. podkarpackim (62,6 proc.), lubelskim (62,2 proc.) i podlaskim (61,7 proc.), a najmniejszy w: pomorskim (47,9 proc.), wielkopolskim (49,4 proc.) i lubuskim (49,9 proc.).

REKLAMA
×
  • 10.

    JUBILEUSZOWA EDYCJA 14-16 maja 2018, Katowice • Spodek i MCK • Metropolia GZM

Pobierz aplikację EEC
WIĘCEJ
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.