PARTNER PORTALU
  • BGK

Uchwała w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi ma być ogłoszona w Dzienniku Urzędowym

  • KDS    29 grudnia 2017 - 11:30
Uchwała w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi ma być ogłoszona w Dzienniku Urzędowym
Prokurator, który wnosił skargę domagała się stwierdzenia jej nieważności w całości (fot. pixabay.com)

Zaniechanie opublikowania uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy w Dzienniku Urzędowym Wojewody jest rażącym naruszeniem prawa - stwierdził w wydanym 7 grudnia wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie.
Sprawa, jaka trafiła na wokandę olsztyńskiego WSA, dotyczy podjętej przez Radę Miejską w Młynarach uchwały „w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Młynary na 2017 r.”.

Prokurator, który wnosił skargę, domagała się stwierdzenia jej nieważności w całości. Zarzucił, że dokument został wydany z rażącym naruszeniem prawa, bowiem nie został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

Jak tłumaczył w uzasadnieniu, zaskarżona uchwała obok postanowień indywidualno-konkretnych zawiera postanowienia o charakterze generalno-abstrakcyjnym. Jak czytamy w wyroku WSA, prokurator wskazał, że uchwalony Program jest powszechnie obowiązujący, skierowany do nieokreślonego kręgu odbiorców realizujących zadania w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, a zatem taka uchwała stanowi akt prawa miejscowego. Przez to uchwała powinna zostać ogłoszona w DU. Tak się nie stało, co skutkowało brakiem możliwości wywołania przez ten akt skutków prawnych. 

Zdanie prokuratora podzielił WSA w Olsztynie, który 7 grudnia stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały. Przypomniał, że program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, uchwalony na podstawie art. 11a ustawy o ochronie zwierząt jest aktem prawa miejscowego.

- Z woli ustawodawcy program ma regulacyjny charakter. Biorąc pod uwagę materię Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, skierowaną do nieokreślonego kręgu odbiorców realizujących zadania w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, jak również powszechność jego obowiązywania, nie ulega wątpliwości, że uchwała ta stanowi akt prawa miejscowego. Natomiast warunkiem wejścia w życie aktu prawa miejscowego, podobnie jak wszystkich aktów prawa powszechnie obowiązującego, jest jego ogłoszenie, co wynika wprost z art. 88 ust. 1 Konstytucji RP - przypomniał sąd. 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (1)

  • Andrzej Dec, 2017-12-29 18:08:51

    Błąd w tytule: ma być w Dzienniku Urzędowym Wojewody, a nie Dzienniku Ustaw.