PARTNER PORTALU
  • BGK

ePUAP, BIP: E-usługi urzędów kończą się na przyjmowaniu formularzy?

  • AW    14 grudnia 2017 - 20:52
ePUAP, BIP: E-usługi urzędów kończą się na przyjmowaniu formularzy?
Stronę internetową dostosowaną do obsługi przez urządzenia mobilne posiadała blisko połowa badanych urzędów (fot.pixabay)

Główny Urząd Statystyczny przeprowadził kolejną edycję badania dotyczącego stopnia informatyzacji w jednostkach administracji publicznej. Jak z e-usługami, elektronicznym obiegiem dokumentów, obsługą stron internetowych radzą sobie urzędy miast, starostwa powiatowe, urzędy gmin, wojewódzkie i marszałkowskie?
• W 2017 r. odsetek osób korzystających w ciągu ostatnich 12 miesięcy z usług administracji publicznej przez Internet wyniósł 30,8 proc. Dla porównania w 2017 r. 45 proc. Polaków w wieku 16-74 lata dokonywało zakupów przez Internet.

• Najczęstszą formą korzystania z e-administracji w ubiegłych latach było wysyłanie wypełnionych formularzy.

• Pod względem odsetka urzędów, które oferowały klientom usługi przez Internet przodowały dwa województwa – małopolskie i podkarpackie.

• Jak wynika z raportu „Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2013–2017”, najczęściej obsługą informatyczną zajmowali się wydzieleni pracownicy lub komórka organizacyjna urzędu.

Wyniki przeprowadzonego badania wskazują, że spośród urzędów, które złożyły sprawozdanie, 54,5 proc. posiadało stronę internetową zgodną z wytycznymi standardu WCAG 2.0 (dotyczącymi budowy serwisów internetowych dostępnych dla obywateli), z czego 81,4 proc. na poziomie AA1.

W przypadku niektórych urzędów stronę internetową zamieszczono w zasobach Biuletynu Informacji Publicznej (BIP). Spośród badanych urzędów 45,9 proc. posiadało strony internetowe dostosowane do obsługi przez urządzenia mobilne, natomiast 26,9 proc. – strony umożliwiające korzystanie z nich obcokrajowcom w innej wersji językowej.

W 2015 r. ponad połowa badanych urzędów posiadała własną stronę internetową zgodną ze standardami WCAG 2.0, z czego osiem na dziesięć urzędów – stronę spełniającą standardy zgodności z wytycznymi na poziomie AA. Największy odsetek urzędów posiadających stronę internetową zgodną ze standardami WCAG 2.0 odnotowano w województwie opolskim (68,3 proc.), a wśród nich standardy na poziomie AA najczęściej spełniały urzędy z województwa dolnośląskiego (86 proc.) Stronę internetową dostosowaną do obsługi przez urządzenia mobilne posiadała blisko połowa badanych urzędów, natomiast co czwarty urząd miał stronę dostosowaną dla obcokrajowców.

E-usługi

Spośród urzędów, które złożyły sprawozdanie, 95,7 proc. zadeklarowało udostępnianie obywatelom usług za pośrednictwem internetu. Wyższy niż średnio w kraju wskaźnik odnotowano w większości województw. Pod względem odsetka urzędów, które oferowały klientom usługi przez Internet przodowały dwa województwa – małopolskie (98,9 proc.) i podkarpackie (98,8 proc.).

Elektroniczna skrzynka podawcza na platformie ePUAP

Jak wynika z raportu „Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2013–2017” , w 2015 r. 98,9 proc. urzędów gmin, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich i wojewódzkich oraz urzędów administracji centralnej wykorzystywało elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie ePUAP.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.