PARTNER PORTALU
  • BGK

Badania śląskich zabytków sakralnych

  • GK    15 listopada 2012 - 12:19
Badania śląskich zabytków sakralnych

Szlakiem ufortyfikowanych zabytków sakralnych województwa śląskiego podążają członkowie Stowarzyszenia Moje Miasto z Będzina.
Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego „Moje Miasto" dzięki finansowemu wsparciu z budżetu woj. śląskiego, od lipca 2012 r. realizuje projekt: „Ocena wartości i stanu zagrożenia ufortyfikowanych obiektów sakralnych województwa śląskiego".

Badania terenowe na obszarze województwa śląskiego oraz prace studialne prowadzą wolontariusze ze Stowarzyszenia Moje Miasto, pracownicy Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego oraz eksperci z Komisji Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

Projekt ma na celu identyfikację zagrożeń oraz ocenę walorów krajobrazowych wybranych ufortyfikowanych obiektów sakralnych województwa śląskiego na potrzeby konserwacji i turystyki.

W pierwszym etapie projektu jego uczestnicy przeprowadzili kwerendę wśród historycznych obiektów sakralnych o cechach obronnych i wyłonili pięć najbardziej interesujących i zróżnicowanych obiektów, które następnie zostały poddane bardziej szczegółowym badaniom terenowym oraz pracom studialnym, w tym: analizom kartograficznym, ikonograficznym, historycznym i krajobrazowo -architektonicznym.

Wśród wybranych, do szczegółowego opracowania obiektów, znalazły się kościoły w miejscowościach: Danków, Wancerzów, Giebło, Włodowice oraz Będzin. Wszystkie te miejsca są interesujące ze względu na lokalizację nadrzeczną lub wzgórzową. Łączy je ponadto położenie na skraju Wyżyny Częstochowskiej.

W drugiej połowie listopada w Będzinie w kościele św. Trójcy na Wzgórzu Zamkowym odbędą się warsztaty z udziałem wszystkich uczestników projektu oraz przedstawicieli społeczności lokalnych z miejscowości biorących udział w badaniach. Celem spotkania będzie m.in. podsumowanie i prezentacja wykonanych prac i opracowanie końcowych wniosków projektu.

Do końca grudnia na stronach internetowych Stowarzyszenia (www.miasto.org.pl), Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG (www.krajobraz.kulturowy.us.edu.pl) oraz gmin partnerskich biorących udział w projekcie zostanie opublikowany raport końcowy, z którym będą mogli zapoznać się wszyscy zainteresowani obiektami sakralnymi o cechach obronnych lub fortecznych.

Raport będzie wzbogacony materiałem fotograficznym oraz kartograficznym. Realizowany projekt jest wstępnym etapem planowanego na wiosnę 2013 r. III Forum Rekonstrukcji Obiektów Historycznych - międzynarodowej konferencji poświęconej m.in. zagrożeniom zabytkowych obiektów sakralnych.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.