PARTNER PORTALU
  • BGK

BCC: Cała Polska strefa ekonomiczną? Tak, ale…

  • pt    3 listopada 2017 - 13:39
BCC: Cała Polska strefa ekonomiczną? Tak, ale…
W ocenie BCC odejście od kryteriów terytorialnych w powoływaniu stref i ustanowienie w zamian stałych kryteriów wsparcia dla przedsiębiorcy na danym obszarze, jest pozytywem (fot.ssse)

Odejście od kryteriów terytorialnych w powoływaniu SSE i ustanowienie w zamian stałych kryteriów wsparcia dla przedsiębiorcy na danym obszarze jest dużym pozytywem. Wyliczając zalety projektu należy jednak zwrócić uwagę, że diabeł będzie tkwił w szczegółach – ocenia Business Centre Club projekt ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji.
• Business Centre Club przekazał uwagi do projektu ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji.

• Projekt zakłada, w dużym skrócie, rozszerzenie specjalnych stref ekonomicznych (SSE) na obszar całej Polski.

• Nowa regulacja stawia sobie za cel stworzenie stabilnych i jednolitych warunków inwestowania odpowiednich do współczesnych czasów.

 Wicepremier Mateusz Morawiecki w Krynicy zapowiedział nową koncepcję wsparcia inwestycji. To m.in. odejście od sztywnych 14 stref ekonomicznych, wsparcie będzie mogło być wszędzie, na terenie całego kraju, udzielane będzie na 10-15 lat.

Do pomysłu odniósł się BCC:

– To zmiana szczególnie istotna dla polskich firm sektora MŚP, które dotychczas nie były w stanie spełnić wygórowanych wymogów kapitałowych lub lokalizacyjnych operowania w specjalnych strefach ekonomicznych. Można oczekiwać, że większa powszechność stosowania przyczyni się również do znacznego ograniczenia nierównych warunków konkurowania z firmami, korzystającymi z preferencji i korzyści operowania w specjalnych strefach ekonomicznych – pisze BCC w komentarzu.

Zdaniem BCC odejście od kryteriów terytorialnych w powoływaniu stref i ustanowienie w zamian stałych kryteriów wsparcia dla przedsiębiorcy na danym obszarze jest dużym pozytywem. Jednocześnie, zostają prawnie zagwarantowane „prawa nabyte” dla firm już operujących w SSE (zwolnienie podatkowe do 2026 r.) oraz ustanowiona zachęta dalszej ekspansji w postaci wydłużonego premiowania kolejnych inwestycji o 5 lat dłużej, niż w pozostałych miejscach.

W publikacji BCC napisano, że dotychczasowa ustawa o Specjalnych Strefach Ekonomicznych (SSE) z 1994 roku, z jej kilkoma nowelizacjami, miała charakter coraz bardziej rozwiązującej problemy incydentalne a nie systemowe. Wskazywano wielokrotnie na to, że procedura rozszerzania terytorium SSE jest skomplikowana i czasochłonna (nawet do 1,5 roku), a poszczególne podstrefy przynależące do jednej strefy są rozproszone na terenie kilku województw, nie zawsze ze sobą sąsiadujących. Obecne SSE będą funkcjonować do końca 2026 roku i wraz ze zbliżaniem się tego terminu obniżać się będzie atrakcyjność inwestycyjna Polski względem innych państw regionu.

Jak przypomniano, okazało się też, że możliwość uzyskania większej pomocy np. w województwach na wschodzie Polski, nie kieruje tam inwestycji.

W ocenie BCC odejście od kryteriów terytorialnych w powoływaniu stref i ustanowienie w zamian stałych kryteriów wsparcia dla przedsiębiorcy na danym obszarze, jest pozytywem.

W komentarzu dodano jednak, że wyliczając powyższe zalety projektu należy jednak zwrócić uwagę, że diabeł będzie tkwił w szczegółach. A te „szczegóły” zależne będą od treści rozporządzeń.

– Warunki udzielania pomocy publicznej będą określone stosownym aktem wykonawczym do ustawy (art. 15 ust. 2). Jednostką terytorialną, do której odnoszone będą te warunki, ma być powiat. Deklarowanym celem jest wspieranie inwestycji o znaczącej wartości dodanej dla gospodarki, a nie wszystkich inwestycji. Rozporządzenie Rady Ministrów ustali, jakie rodzaje działalności nie będą kwalifikować się do udzielenia pomocy, jakie będą tzw. kryteria jakościowe, czyli warunki zgodności ze średniookresową strategią rozwoju, określoną ustawą z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, a jakie kryteria ilościowe tj. minimalna wielkość inwestycji, uwzględniająca stopę bezrobocia w powiecie właściwym dla miejsca realizacji nowej inwestycji.Multimedia

×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.