Będzie dofinansowanie szlaku cysterskiego

Marszałek dolnośląski Marek Łapiński podpisał umowę o dofinansowanie projektu „Południowo – Zachodni Szlak Cysterski”. Całkowity koszt projektu to ponad 36 mln zł.
Będzie dofinansowanie szlaku cysterskiego
Projekt jest realizowany w ramach Działania 6.4 „Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Liderem Projektu jest samorząd województwa dolnośląskiego. Projekt będzie realizowany na terenie 4 województw: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i małopolskiego w partnerstwie 16 jednostek samorządu terytorialnego i 4 regionalnych organizacji turystycznych działających na obszarze ww. województw, łącznie w partnerstwie uczestniczy 20 podmiotów.  

Główne cele projektu zakładają podniesienie atrakcyjności turystycznej kraju i województw w nim uczestniczących, a także promocję w kraju i zagranicą cysterskiego dziedzictwa kulturowego związanego z Polską.

Unikatowość projektu polega przede wszystkim na wyjątkowej randze obiektów zlokalizowanych na szlaku cysterskim w czterech województwach. W większości wypadków są to obiekty najwyższej klasy – perły architektury głównie barokowej. Poza tym w obiektach tych znajduje się tysiące wysokiej klasy zabytków ruchomych. Stworzenie Szlaku Cysterskiego stanowić będzie także element koncepcji zarządzania otoczeniem obiektów, co umożliwi starania o wpisanie wytypowanych obiektów pocysterskich na listę światowego dziedzictwa kulturowego „UNESCO”. Projekt zakłada również stworzenie systemu informacyjno-promocyjnego - infokiosków i bazy internetowej oraz spójne oznakowanie trasy, obiektów i elementów infrastruktury turystycznej pod jedna marką. W ramach projektu zostanie uruchomiony system GPS do promowania oraz informowania o szlaku i obiektach.

Koszty kwalifikowalne dla całości projektu wynoszą ponad 31 mln zł, a stopa dofinansowania projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego określona została na poziomie 85%. Łączny całkowity koszt Projektu wynosi ponad 36 mln zł, natomiast całkowity wkład własny Partnerów wyniesie ok. 10 mln zł.

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE