PARTNER PORTALU
  • BGK

Będzie dofinansowanie szlaku cysterskiego

  • lk    15 października 2010 - 19:35
Będzie dofinansowanie szlaku cysterskiego

Marszałek dolnośląski Marek Łapiński podpisał umowę o dofinansowanie projektu „Południowo – Zachodni Szlak Cysterski”. Całkowity koszt projektu to ponad 36 mln zł.
Projekt jest realizowany w ramach Działania 6.4 „Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Liderem Projektu jest samorząd województwa dolnośląskiego. Projekt będzie realizowany na terenie 4 województw: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i małopolskiego w partnerstwie 16 jednostek samorządu terytorialnego i 4 regionalnych organizacji turystycznych działających na obszarze ww. województw, łącznie w partnerstwie uczestniczy 20 podmiotów.  

Główne cele projektu zakładają podniesienie atrakcyjności turystycznej kraju i województw w nim uczestniczących, a także promocję w kraju i zagranicą cysterskiego dziedzictwa kulturowego związanego z Polską.

Unikatowość projektu polega przede wszystkim na wyjątkowej randze obiektów zlokalizowanych na szlaku cysterskim w czterech województwach. W większości wypadków są to obiekty najwyższej klasy – perły architektury głównie barokowej. Poza tym w obiektach tych znajduje się tysiące wysokiej klasy zabytków ruchomych. Stworzenie Szlaku Cysterskiego stanowić będzie także element koncepcji zarządzania otoczeniem obiektów, co umożliwi starania o wpisanie wytypowanych obiektów pocysterskich na listę światowego dziedzictwa kulturowego „UNESCO”. Projekt zakłada również stworzenie systemu informacyjno-promocyjnego - infokiosków i bazy internetowej oraz spójne oznakowanie trasy, obiektów i elementów infrastruktury turystycznej pod jedna marką. W ramach projektu zostanie uruchomiony system GPS do promowania oraz informowania o szlaku i obiektach.

Koszty kwalifikowalne dla całości projektu wynoszą ponad 31 mln zł, a stopa dofinansowania projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego określona została na poziomie 85%. Łączny całkowity koszt Projektu wynosi ponad 36 mln zł, natomiast całkowity wkład własny Partnerów wyniesie ok. 10 mln zł. Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.