PARTNER PORTALU
  • BGK

Będzie trasa rowerowa przez województwo świętokrzyskie

  • PAP/MIW    19 lipca 2016 - 13:23
Będzie trasa rowerowa przez województwo świętokrzyskie
Wicestarosta powiatu kazimierskiego Michał Bucki, starosta kazimierski Jan Nowak, marszałek Adam Jarubas. (fot. www.sejmik.kielce.pl).

•  W powiatach kazimierskim i buskim wytyczonych zostanie 38 km trasy rowerowej.
• Jej powstanie zostanie sfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.
•  Wzdłuż trasy zostaną zbudowane tzw. Miejsca Obsługi Rowerzystów, będą ustawione tablice z mapą szlaku i zaznaczonymi odległościami do ważniejszych punktów docelowych.




Prawie 38 kilometrów ścieżki rowerowej w powiatach kazimierskim i buskim (Świętokrzyskie), z tablicami informacyjnymi, miejscami edukacji ekologicznej i punktami obsługi rowerzystów, powstanie wokół cennych przyrodniczo obszarów, dzięki niemal 7 mln zł z funduszy UE.

Wstępną umowę na dofinansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, podpisali 19 lipca w Kielcach marszałek województwa Adam Jarubas i starosta kazimierski Jan Nowak.

- Razem z planowanym w ramach tego samego działania programu pomysłem utworzenia Centrum Edukacji Ekologicznej w Umianowicach, to z pewnością jedne z ciekawszych działań, wzmacniających ofertę turystyczną Ponidzia - podkreślił Jarubas.

Przedsięwzięcie polega na budowie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej - asfaltowej drogi dla rowerów o szerokości 2,5 metra, dostępnej także dla pieszych, zlokalizowanej w pasie dawnej kolejowej linii wąskotorowej. Linia łączyła Kocmyrzów w Małopolsce, w pobliżu Krakowa, z Kazimierzą Wielką i dalej - z Wiślicą oraz Pińczowem w woj. świętokrzyskim.

Wytyczona w tym miejscu ścieżka będzie prowadziła przez malownicze tereny, z dala od szlaków transportowych. Wzdłuż oznakowanej trasy zostaną zbudowane tzw. Miejsca Obsługi Rowerzystów, będą ustawione tablice z mapą szlaku i zaznaczonymi odległościami do ważniejszych punktów docelowych - ciekawych pod względem historycznym czy przyrodniczym miejsc.

Ścieżka o długości 37,9 km połączy Lekszyce w gminie Opatowiec na granicy woj. świętokrzyskiego i Małopolski z Wiślicą. Trasa będzie wiodła przez tereny czterech gmin, obejmując także obszar sieci ekologicznej "Natura 2000" - Ostoję Nidziańską i teren Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego. Na tablicach informacyjnych znajdą się także dane o miejscowej florze i faunie oraz o unikalnych zjawiskach przyrodniczych.

Jak podkreślił starosta Nowak, ideą, która przyświeca projektowi, jest zamiar połączenia trasą rowerową Krakowa z Kielcami. W tym celu w październiku ub. r. podpisano porozumienie z władzami samorządów wojewódzkich, powiatowych i gminnych województw Małopolskiego i Świętokrzyskiego.

Wykorzystanie trasy kolejki pod drogę dla rowerów ma otwierać nowe możliwości dla turystyki Ponidzia w integracji z Małopolską, a poprzez ten drugi region - dalej ze Słowacją. "W Małopolsce, która również szykuje się do podobnej inwestycji, trasa rowerowa prowadzić ma m.in. przez Proszowice" - mówił Nowak.

Samorządowiec ocenił, że inicjatywa ma szanse powodzenia, m.in. dzięki biegnącej w pobliżu wschodniej autostradzie rowerowej "Green Velo" - aby szlak rowerowy połączył Kraków z Kielcami, będzie trzeba wybudować kilka krótkich odcinków, pomiędzy już istniejącymi lub właśnie powstającymi szlakami.

Projekt ma być także jednym z elementów rozwijania turystyki zdrowotnej w powiecie kazimierskim. Lokalny samorząd chce w przyszłości wspierać tę dziedzinę m.in. w oparciu o znajdujące się na tym terenie i przebadane niedawno złoża wód termalnych i siarczkowych.

Wartość rowerowej inwestycji to 8 mln 156 tys. zł, a unijne dofinansowanie ma wynieść 6 mln 932 tys. zł. Wkład własny wyłożą samorządy, na których terenie przedsięwzięcie będzie realizowane. Projekt ma być sfinalizowany do 2018 r. 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!






×
KOMENTARZE (1)

  • fb.com/velomalopolska, 2016-07-20 13:08:19

    czekamy z niecierpliwością na efekty!