PARTNER PORTALU
  • BGK

Bezpieczna współpraca miasta i akademii wojskowej

  • AW    24 sierpnia 2013 - 08:15
Bezpieczna współpraca miasta i akademii wojskowej

M.st. Warszawa i Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego podpisały umowę o współpracy w dziedzinach związanych z bezpieczeństwem polegającej na m.in. wymianie doświadczeń, wzajemnych konsultacjach i poradach specjalistów oraz sporządzania wspólnych ekspertyz naukowo-technicznych.
Jak podaje stołeczny ratusz zakres porozumienia dotyczy kilku kwestii.

1. Zarządzania kryzysowego, w tym korzystania z informatycznych systemów wizualizacji i symulacji działań, systemów wspomagania decyzji, systemów wspomagania dowodzeniem modeli zagrożeń i ich prognozowania. Umożliwi to pracownikom Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego skorzystanie z wiedzy i doświadczenia Akademii do identyfikowania potencjalnych zagrożeń, szacowania prawdopodobieństwa ich wystąpienia oraz ćwiczeń i symulacji takich zjawisk w pracowniach uczelni.

2. Kartografii, w tym korzystania z rozwiązań dla baz danych GIS. GIS (ang. Geographic Information System - System Informacji Geograficznej). Za jego pomocą można na mapie zobrazować dowolną informację mającą dane przestrzenne. Dysponując takimi danymi  można w łatwy sposób dokonywać różnego rodzaju analiz, tworzyć bazy danych i udostępniać je.

GIS w BBiZK jest wykorzystywany jako system wspomagania decyzji w sytuacjach, w których potrzebne jest zobrazowanie danych na mapie cyfrowej związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w mieście. System jest również wykorzystywany do zarządzania kryzysowego. Korzystając np. z danych o strefach zalewowych w przypadku powodzi można ocenić liczbę osób do potencjalnej ewakuacji. W przypadku innych rodzajów zdarzeń pomocne są dane o infrastrukturze podziemnej i naziemnej.

3. Meteorologii, w tym korzystania z modeli zjawisk pogodowych. Współpraca pomoże wykorzystać potencjał naukowy WAT do sprawniejszego (z większą dokładnością niż w przypadku korzystania ze standartowych komunikatów IMiGW) szacowania możliwości zaistnienia w Warszawie groźnych zjawisk atmosferycznych (burze, ulewy, trąby powietrzne, powódź) oraz sposobu przygotowania miasta na takie anomalie.

4. Ochrony środowiska, w tym korzystania z rozwiązań dotyczących likwidacji skażeń oraz analizy substancji szkodliwych i zanieczyszczeń.

Dzięki nawiązaniu współpracy studenci WAT będą mogli odbywać praktyki w BBiZK.

W dziedzinie bezpieczeństwa m.st. Warszawa już wcześniej zawarło porozumienia o współpracy ze Szkołą Główną Służby Pożarniczej, Przedsiębiorstwem Porty Lotnicze oraz Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Warszawie.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.