PARTNER PORTALU
  • BGK

Biblioteki z zastrzykiem gotówki

  • GK    26 stycznia 2013 - 13:43
Biblioteki z zastrzykiem gotówki

O dofinansowanie budowy, przebudowy lub wyposażenia biblioteki będą mogły się starać również gminy miejskie do 50 tys. mieszkańców.
W związku ze zmianą uchwały dotyczącej Programu Wieloletniego KULTURA+, minister kultury i dziedzictwa narodowego Bogdan Zdrojewski zatwierdził znowelizowany regulamin Priorytetu „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek".

Znane są również nowe terminy naboru wniosków do priorytetu dla wnioskodawców, którzy ubiegają się o dofinansowanie w 2013 roku.

Czytaj też: Kultura i biblioteki w regionach. Ile i gdzie?

Terminy naboru wniosków dla wnioskodawców, którzy ubiegają się o dofinansowanie od 2013 roku:

- pierwszy nabór upłynął 15 listopada 2012 roku
- drugi nabór upływa 26 marca 2013 roku
- trzeci nabór upływa 24 maja 2013 roku

Obowiązkowe jest złożenie wniosku poprzez portal systemu EBOI.

Priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek" realizuje pierwszy cel szczegółowy Programu Wieloletniego Kultura+ jakim jest wzmocnienie potencjału i roli gminnych bibliotek publicznych oraz bibliotek publicznych wchodzących w skład innych instytucji kultury, dla których organizatorem założycielskim jest gmina.

Priorytet ma na celu przekształcenie bibliotek gminnych w nowoczesne centra dostępu do wiedzy, kultury oraz ośrodki życia społecznego.

W grudniu 2012 roku Rada Ministrów przyjęła uchwałę zmieniającą dotychczasowe zasady realizacji zadań przez beneficjentów Priorytetu „Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek", wprowadzając szereg korzystnych dla wnioskodawców rozwiązań, ułatwiających im realizację planowanych zadań.

Kwota środków z budżetu państwa przeznaczona w poszczególnych latach na dofinansowanie zadań, obecnie wynosi: w 2013 - 40 000 000 zł, w 2014 - 71 251 000 zł, w 2015 - 23 000 000 zł.

W miejsce dotychczasowych dwóch rodzajów zadań wprowadzony został jeden rodzaj zadania dla wszystkich wnioskodawców „Budowa, remont, rozbudowa, przebudowa i wyposażenie budynków biblioteki".

Rozszerzona została lista uprawnionych wnioskodawców o gminy miejskie do 50 tys. mieszkańców. Wydłużony został czas realizacji zadania do 36 miesięcy, z możliwością jego przedłużenia w szczególnie uzasadnionych wypadkach o kolejne 12 miesięcy.

Minimalna kwota dofinansowania wynosi obecnie 50 000 zł, a maksymalna - 1 875 000 zł. Udział procentowy dotacji nie może obecnie przekroczyć 75 proc. kosztów zadania. Wkład własny wnioskodawcy musi obecnie wynosić minimum 25 proc. kosztów zadania.

Wartość środków rzeczowych w ramach wkładu własnego wnioskodawcy nie może obecnie przekroczyć 20 proc. kosztów zadania.

Wszystkie informacje oraz dokumenty do pobrania tutaj.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (1)

  • Eterno Vagabundo, 2013-01-28 17:36:33

    Najlepsze chwile W życiu przeżywam, Kiedy w czytelniach Bibliotek przebywam.