PARTNER PORTALU
  • BGK

Biblioteki zachęcają do udziału w konkursie o Lubuskie Wawrzyny

  • PAP    3 stycznia 2014 - 12:15
Biblioteki zachęcają do udziału w konkursie o Lubuskie Wawrzyny

Biblioteki wojewódzkie w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp. zachęcają do udziału w kolejnej edycji Lubuskich Wawrzynów - Literackiego i Naukowego oraz po raz pierwszy Dziennikarskiego. Termin przyjmowania zgłoszeń upłynie 24 stycznia br.




Wawrzyn Literacki zostanie przyznany po raz 20. Jest przeznaczony dla autorów książek literackich (poezja, proza, dramat) wywodzących się z województwa lubuskiego lub obecnie zamieszkujących na jego terenie, a także autorów książek wydanych w lubuskich oficynach - powiedziała Małgorzata Domagała z Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze.

Wawrzyn Naukowy ma na celu promowanie książek naukowych oraz popularnonaukowych o tematyce regionalnej, dotyczących Środkowego Nadodrza lub obecnego województwa lubuskiego.

Wawrzyn Dziennikarski ma za zadanie promować dziennikarzy prasy, radia, telewizji i mediów internetowych, twórców najlepszych utworów dziennikarskich - reportaż, publicystyka - odnoszących się do obszaru województwa lubuskiego.

Warunkiem zgłoszenia książek do Lubuskiego Wawrzynu Literackiego i Naukowego jest dostarczenie osobiście lub pocztą trzech egzemplarzy publikacji, natomiast do Lubuskiego Wawrzynu Dziennikarskiego wymagane są co najmniej cztery publikacje (każda w 3 egzemplarzach).

Historia Lubuskiego Wawrzynu Literackiego sięga 1994 roku. Pomysłodawcą nagrody był zielonogórski oddział Związku Literatów Polskich. Celem nagrody jest promocja literatury powstałej w regionie. Jury konkursu bierze pod uwagę książki prozatorskie, poetyckie, eseje literackie, utwory dramatyczne. Do 2005 roku przyznawano dwie nagrody - w dziedzinie prozy i poezji; z czasem podział ten przestał istnieć.

Lubuski Wawrzyn Naukowy jest natomiast nagrodą za najlepszą książkę roku o tematyce regionalnej. Przyznawany jest od 2006 roku, corocznie za rok miniony (podobnie jak Wawrzyn Literacki), a celem nagrody jest promocja książek o woj. lubuskim. Wawrzyn otrzymuje autor książki dotyczącej dziejów i współczesności regionu za jej walory naukowo-edukacyjne i popularyzatorskie.

W 2013 roku Lubuski Wawrzyn Literacki otrzymał Krzysztof Fedorowicz za powieść "Gruenberg" opublikowaną w 2012 r. przez wydawnictwo Libron z Krakowa, a Wawrzyn Naukowy odebrał Przemysław Bartkowiak za książkę pt. "Dzieje harcerstwa na Ziemi Lubuskiej w latach 1945-1989".

Laureaci tych wyróżnień otrzymują srebrne pióra i nagrody finansowe ufundowane przez organizatorów i partnerów.

W 2014 roku nowością będzie Lubuski Wawrzyn Dziennikarski. Partnerem organizacji konkursu w tej dziedzinie jest Lubuski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy RP.

Gala związana z wręczeniem nagród odbędzie się 27 lutego br. w Wojewódzkiej i Miejskie Bibliotece Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze podczas Czwartku Lubuskiego.

Szczegółowe zasady konkursu i regulaminy znajdują się na stronach internetowych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze oraz Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Z. Herberta w Gorzowie Wielkopolskim.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!






×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.