Biblioteki zachęcają do udziału w konkursie o Lubuskie Wawrzyny

Biblioteki wojewódzkie w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp. zachęcają do udziału w kolejnej edycji Lubuskich Wawrzynów - Literackiego i Naukowego oraz po raz pierwszy Dziennikarskiego. Termin przyjmowania zgłoszeń upłynie 24 stycznia br.
Biblioteki zachęcają do udziału w konkursie o Lubuskie Wawrzyny

Wawrzyn Literacki zostanie przyznany po raz 20. Jest przeznaczony dla autorów książek literackich (poezja, proza, dramat) wywodzących się z województwa lubuskiego lub obecnie zamieszkujących na jego terenie, a także autorów książek wydanych w lubuskich oficynach - powiedziała Małgorzata Domagała z Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze.

Wawrzyn Naukowy ma na celu promowanie książek naukowych oraz popularnonaukowych o tematyce regionalnej, dotyczących Środkowego Nadodrza lub obecnego województwa lubuskiego.

Wawrzyn Dziennikarski ma za zadanie promować dziennikarzy prasy, radia, telewizji i mediów internetowych, twórców najlepszych utworów dziennikarskich - reportaż, publicystyka - odnoszących się do obszaru województwa lubuskiego.

Warunkiem zgłoszenia książek do Lubuskiego Wawrzynu Literackiego i Naukowego jest dostarczenie osobiście lub pocztą trzech egzemplarzy publikacji, natomiast do Lubuskiego Wawrzynu Dziennikarskiego wymagane są co najmniej cztery publikacje (każda w 3 egzemplarzach).

Historia Lubuskiego Wawrzynu Literackiego sięga 1994 roku. Pomysłodawcą nagrody był zielonogórski oddział Związku Literatów Polskich. Celem nagrody jest promocja literatury powstałej w regionie. Jury konkursu bierze pod uwagę książki prozatorskie, poetyckie, eseje literackie, utwory dramatyczne. Do 2005 roku przyznawano dwie nagrody - w dziedzinie prozy i poezji; z czasem podział ten przestał istnieć.

Lubuski Wawrzyn Naukowy jest natomiast nagrodą za najlepszą książkę roku o tematyce regionalnej. Przyznawany jest od 2006 roku, corocznie za rok miniony (podobnie jak Wawrzyn Literacki), a celem nagrody jest promocja książek o woj. lubuskim. Wawrzyn otrzymuje autor książki dotyczącej dziejów i współczesności regionu za jej walory naukowo-edukacyjne i popularyzatorskie.

W 2013 roku Lubuski Wawrzyn Literacki otrzymał Krzysztof Fedorowicz za powieść "Gruenberg" opublikowaną w 2012 r. przez wydawnictwo Libron z Krakowa, a Wawrzyn Naukowy odebrał Przemysław Bartkowiak za książkę pt. "Dzieje harcerstwa na Ziemi Lubuskiej w latach 1945-1989".

Laureaci tych wyróżnień otrzymują srebrne pióra i nagrody finansowe ufundowane przez organizatorów i partnerów.

W 2014 roku nowością będzie Lubuski Wawrzyn Dziennikarski. Partnerem organizacji konkursu w tej dziedzinie jest Lubuski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy RP.

Gala związana z wręczeniem nagród odbędzie się 27 lutego br. w Wojewódzkiej i Miejskie Bibliotece Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze podczas Czwartku Lubuskiego.

Szczegółowe zasady konkursu i regulaminy znajdują się na stronach internetowych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze oraz Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Z. Herberta w Gorzowie Wielkopolskim.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE