PARTNER PORTALU
  • BGK

Brak wystarczających środków na nr 112

  • PAP    23 kwietnia 2012 - 17:41
Brak wystarczających środków na nr 112

Jeden z problemów związanych z rozwojem krajowej sieci teleinformatycznej obsługi numeru alarmowego 112 to brak wystarczających środków na realizację tego projektu w latach 2012-2013 - wynika z raportu MAC poświęconego e-administracji.
W poniedziałek Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji opublikowało dokument pt. "Państwo 2.0 Nowy start dla e-administracji". Zawiera on m.in. informacje dotyczące numeru 112, a także projektu wielousługowej platformy komunikacyjnej policji.

Czytaj też: Zawirowania wokół numeru 112

Celem pierwszego z tych projektów, wartego 165 mln zł, jest m.in. wdrożenie zintegrowanej, ogólnopolskiej sieci teleinformatycznej na potrzeby obsługi numeru alarmowego 112 wraz z wyposażeniem w urządzenia służb m.in. policji oraz straży pożarnej.

MAC poinformowało, że trwają prace związane z zapewnieniem warunków dla komunikacji dla wszystkich jednostek PSP w miastach wojewódzkich oraz większych ośrodkach miejskich (47 lokalizacji). Do jednostek powiatowych oraz jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP został dostarczony sprzęt umożliwiający prawidłowe działanie w ramach numeru 112 zaraz po fizycznym podłączeniu do sieci. Pozostałe jednostki PSP mają być podłączane "w kolejnych latach, w zależności od dostępności środków finansowych".

MSW i MAC współpracują w celu zapewnienia źródeł finansowania systemu na rok 2012. MAC podejmuje także działania w celu zapewnienia środków w budżecie na rok 2013 - podkreślono w raporcie.

- Ogólnopolska sieć teleinformatyczna 112 będzie istotnym elementem Systemu Powiadamiania Ratunkowego, zapewniającym integrację teleinformatyczną (...) na terenie całego kraju, umożliwiając tym samym współdziałanie służb, przekierowanie zgłoszeń do właściwych merytorycznie służb i wymianę informacji - napisano w raporcie.

Sieć ma umożliwić przesyłanie danych teleadresowych i lokalizację abonenta dokonującego zgłoszenia alarmowego do wszystkich podmiotów obsługujących numer 112.

W raporcie wskazano, że dzięki całkowitej realizacji projektu zapewnione zostaną lepsze warunki techniczne, organizacyjne i finansowe związane z eksploatacją sieci komunikacyjnych różnych służb. Ma to pozwolić na zmniejszenie kosztów ponoszonych przez poszczególne służby na utrzymanie sieci oraz zmniejszyć koszty utrzymania infrastruktury teleinformatycznej.

- Zwiększona zostanie efektywność współdziałania służb ustawowo zobowiązanych do niesienia pomocy, poprzez zmniejszenie barier związanych z przepływem informacji - napisano w raporcie.

Wśród problemów MAC wymienia m.in.: niewystarczającą pulę środków zabezpieczonych dla projektu na lata 2012-2013 związanych z finansowaniem dzierżawy łączy OST 112, opóźnienia w przygotowaniu Systemu Wspomagania Dowodzenia Pogotowia Ratunkowego oraz brak właściwej koordynacji przy realizacji łączenia systemów współpracujących jednostek.

W lutym 2011 r. MSWiA zapewniało, że do końca roku we wszystkich województwach będą gotowe Centra Powiadamiania Ratunkowego przyjmujące zgłoszenia na wszystkie numery alarmowe (w tym 112) i przekazujące je do odpowiednich służb. Szef tego resortu Jerzy Miller przyznał wówczas, że choć numer 112 działa w całej Polsce, to czas oczekiwania na połączenie z jego operatorami bardzo się różni. Zapewniał, że trwa przebudowa systemu przepływu informacji, tak by wezwanie pomocy przez nr 112 było szybkie i skuteczne.KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.