PARTNER PORTALU
  • BGK

Bytom zamawia badania związane z rewitalizacją

  • PAP/JS    8 czerwca 2017 - 19:26
Bytom zamawia badania związane z rewitalizacją
Bytom (fot. UM Bytom)

Samorząd Bytomia ogłosił przetarg na wykonanie badań jakości życia na obszarze rewitalizacji, a także wpływu na tę jakość dotychczasowych projektów społecznych i gospodarczych. Inne zamawiane badanie ma dotyczyć odczuć, postaw i oczekiwań bytomian związanych z mieszkalnictwem.
• Bytomski samorząd chce zlecić badania: oceny stanu miasta, warunków życia oraz oczekiwań wobec władz miejskich.

• Miasto będzie chciało też uzyskać diagnozę nt. jakości życia w obszarach rewitalizacji.

Ok. 150-tysięczny dziś Bytom, jako miasto szczególnie dotknięte problemami społecznymi i infrastrukturalnymi, jest jednym z trzech polskich ośrodków - obok Łodzi i Wałbrzycha - gdzie mają powstać, przy wsparciu Ministerstwa Rozwoju, modelowe rozwiązania w zakresie rewitalizacji.

Aby skoordynować wydawanie różnych związanych z rewitalizacją funduszy, Bytom przygotował 7-letni program kompleksowej rewitalizacji i odnowy miasta (2016-2022). Jego podstawą jest Gminny Program Rewitalizacji (GPR) przyjęty przez radnych 27 lutego. Wraz z kolejnymi krokami wiążącymi się z tymi dokumentami miasto realizuje ministerialny pilotaż.

Wiodącymi tematami pilotażu są mieszkalnictwo oraz aktywizacja społeczności lokalnej w ramach działań rewitalizacyjnych. Z obiema tymi kwestiami będą związane badania, których wykonawców miasto chce wyłonić w ogłoszonych w czwartek przetargach.

Dzięki pierwszemu z nich bytomski samorząd chce uzyskać dane z poszerzonych badań diagnostycznych postaw mieszkaniowych potencjalnych klientów mieszkań w zasobie gminy. Efekty mają pomóc w wypracowaniu "Bytomskiego Modelu Dostępnego Mieszkalnictwa", który ma zmierzać m.in. do otwarcia rynku mieszkaniowego na inwestorów oraz włączenia lokalnych deweloperów do działań rewitalizacyjnych.

Potrzebne mają do tego być wyniki z: badania postaw mieszkaniowych obecnych i potencjalnych klientów mieszkań gminnych, pogłębionego badania postaw potencjalnych klientów tychże mieszkań (w obrębie miasta), badania postaw inwestorów rynku mieszkaniowego i deweloperów (dwiema metodami), a także badania postaw mieszkaniowych potencjalnych młodych klientów spoza Bytomia i podobne badania potencjalnych klientów z regionu - reprezentujących "sektor kreatywny".

Ponadto wyłoniony w tym przetargu wykonawca powinien opracować metodologiczny dla zespołów badawczych planujących i wykonujących badania postaw mieszkaniowych obecnych i potencjalnych klientów mieszkań komunalnych "w miastach kurczących się w woj. śląskim o liczbie mieszkańców nie mniejszej niż 100 tysięcy".

W drugim przetargu bytomski samorząd zamawia kilka kolejnych badań. Jedno z nich ma dotyczyć m.in.: oceny stanu miasta, warunków życia oraz oczekiwań wobec władz miejskich.

Miasto będzie chciało też uzyskać diagnozę nt. jakości życia w obszarach rewitalizacji w zakresie wyjaśniania przyczyn trwania/pogłębiania się takich zjawisk, jak ubóstwo, długotrwałe bezrobocie, wykluczenie społeczne, przestępczość, problemy związane z uzależnieniami, problemy związane ze zdrowiem (szczególnie psychicznym) czy problemy związane z funkcjonowaniem rodziny.

Kolejne badanie będzie dotyczyło jakości życia w obszarach rewitalizacji szczególnie w zakresie oceny: wykształcenia mieszkańców, ich profilu zawodowego, chęci nabywania związanych z tym kompetencji, udziału w projektach edukacyjnych i szkoleniowych, skłonności i zdolności do oszczędzania i planowania życia, a także aspiracji życiowych.×
KOMENTARZE (1)

  • bytomianin63200, 2017-06-09 21:46:22

    kiedy skończy się pi....nie o rewitalizacji a się zacznie,niedługo nie będzie czego rewitalizować to miasto się całkowicie rozsypie ,weżcie się wkońcu do roboty pie....lone nieroby