PARTNER PORTALU
  • BGK

Centrum Integracji, Tolerancji i Kultury w Swarzędzu

  • 24swarzedz.pl (Joanna Gryczyńska)    16 października 2012 - 11:04
Centrum Integracji, Tolerancji i Kultury w Swarzędzu

Niebawem w Swarzędzu powstanie Centrum Integracji, Tolerancji i Kultury, którego główną rolą będzie upamiętnienie żydowskiego cmentarza znajdującego się niegdyś na terenie dzisiejszego Ośrodka Kultury.
Miejsce to ma przyczynić się do szerzenia idei tolerancji wyznaniowej.

Na ziemiach Polski, w wielu dużych i mniejszych miastach, można odnaleźć ślady obecności kultury żydowskiej, m.in. w postaci starych, podupadających już cmentarzy. W pobliskim Poznaniu istniało ich kilka, a pierwszy z nich powstał około XV wieku nieopodal kościoła Jezuitów.

W późniejszych latach żydowskie nekropolie powstawały też w okolicach Placu Wolności, ulicy Nowowiejskiego, 3 Maja i Placu Cyryla Ratajskiego, a także przy ulicy Głogowskiej na terenie dzisiejszych Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Niestety, cmentarze te zostały zdewastowane podczas wojny przez okupanta. Podobny los spotkał wiele innych kirkutów w kraju. W Swarzędzu przed II Wojną Światową, w okolicach ulicy Poznańskiej i Jesionowej znajdował się cmentarz żydowski o powierzchni około 2,5 hektara.

Został on zlikwidowany przez nazistów, a po wojnie cały teren przeszedł w ręce Swarzędzkiej Fabryki Mebli, której zarząd zdecydował postawić tam pracowniczy żłobek. Po tym jak słynna swarzędzka fabryka upadła gmina odkupiła ziemie przy Jesionowej i stworzyła na nich dzisiejszy Ośrodek Kultury.

Na mocy ugody zawartej 7 marca 2012 roku, między gminą Swarzędz a Związkiem Gmin Wyznaniowych Żydowskich, miejsce to ma przyczynić się do szerzenia idei tolerancji wyznaniowej. W fazie projektu są obecnie plany postawienia na terenie Ośrodka Kultury tablicy upamiętniającej obecność w przeszłości cmentarza żydowskiego. Gmina ponadto ma postawić obelisk ku czci swarzędzkich ofiar II Wojny Światowej.

<!-- pagebreak //-->

„Instytucja o nazwie Ośrodek Kultury mieści się w budynku, który nazywać się będzie Swarzędzkie Centrum Integracji, Tolerancji i Kultury” – informuje Filip Przepióra, dyrektor Ośrodka. „Nazwę nadano zatem nie instytucji, a terenowi po dawnym cmentarzu żydowskim, na którym znajduje się teraz Ośrodek Kultury – nasza nazwa zostaje bez zmian”.

Od wielu lat organizacje zrzeszające w Polsce społeczność wyznania mojżeszowego wysuwają inicjatywy renowacji kirkutów znajdujących się na polskich ziemiach. Prace porządkowe na starych cmentarzach prowadzone są nawet przez wolontariuszy spoza kraju.

W podpoznańskim Żabikowie co roku zbiera się podczas wakacji grupa wolontariuszy z fundacji Jeden Świat, która bierze udział w pracach archeologicznych przy Muzeum Martyrologicznym. Na work camp do Żabikowa co roku przyjeżdżają młodzi ludzie z całej Europy, a także z innych kontynentów, którzy odnawiają kamienie nagrobne żydowskiego cmentarza.

W Swarzędzu na obszarze dzisiejszego Ośrodka Kultury po macewach dawnej nekropolii nie pozostał żaden ślad. Żydzi osiedlali się jednak na terenie gminy już w XVII wieku, stworzyli swoją dzielnicę w północnej części i zbudowali bożnicę, która uległa spaleniu podczas wojny.

Uważa się, że ich obecność w historii Swarzędza pozostawiła wyraźne ślady i znacznie przyczyniła się między innymi do rozwoju handlu i rzemiosła w mieście.
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.