Dokąd wywozić śnieg z ulic i chodników

  • Przegląd prasy/Rzeczpospolita
  • 11-02-2010
  • drukuj
Kłopot gmin polega nie tylko na odśnieżeniu ulic, placów i chodników, ale także na odpowiednim pozbyciu się zebranego śniegu.
Dokąd wywozić śnieg z ulic i chodników

Utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych samorządu terytorialnego. Chodzi m.in. o zbieranie i pozbywanie się błota, śniegu i lodu.

Śnieg należy także zebrać, a następnie w odpowiedni sposób się go pozbyć. Zgarniany z ulic, placów i terenów otwartych śnieg uznać należy za odpad.

Ustawa nie przesądza jednak, czy zakwalifikować go należy do grona odpadów niebezpiecznych. Niewątpliwie zależy to przede wszystkim od miejsca, z którego został on zebrany. Prawo wodne zabrania się spławiania do wód śniegu wywożonego z terenów zanieczyszczonych, a w szczególności z centrów miast, terenów przemysłowych, terenów składowych, baz transportowych, dróg o dużym natężeniu ruchu wraz z parkingami oraz jego składowania na terenach położonych między wałem przeciwpowodziowym a linią brzegu wody lub w odległości mniejszej niż 50 m od linii brzegu wody.

Koszty utylizacji niejednokrotnie przekraczają możliwości finansowe gmin. Większość woli poczekać, aż problem sam się rozwiąże wraz ze wzrostem temperatury.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE