PARTNER PORTALU
 • BGK

Druzgocąca kontrola NIK muzeów samorządowych. "Należałoby rozważyć pomoc finansową Ministerstwa Kultury"

 • Bartosz Dyląg    17 grudnia 2015 - 19:19
Druzgocąca kontrola NIK muzeów samorządowych. "Należałoby rozważyć pomoc finansową Ministerstwa Kultury"
Jednym ze skontrolowanych przez NIK było Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej. Fot. sucha-beskidzka.pl

Kontrolerzy NIK wytykają samorządom m.in. złe ewidencjonowanie i zabezpieczenie muzealiów, a także brak planów ich ewakuacji.
Przegląd muzeów samorządowych NIK poprzedziła kontrola dotycząca ochrony i udostępniania zasobów w muzeach państwowych, którą Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła w latach 2006-2008.

– Następnie w trakcie kontroli doraźnej w Muzeum Historyczno-Archeologicznym w Ostrowcu Świętokrzyskim, potwierdziły się nasze obawy co do zabezpieczenia muzealiów w placówkach samorządowych – mówi dyrektor delegatury NIK w Kielcach Grzegorz Walendzik.

NIK zdecydowała wówczas o kontroli placówek samorządowych, którą zrealizowano w III i IV kwartale 2014 r. w 22 jednostkach. Było to 11 muzeów oraz 11 samorządów, które są organizatorami tych muzeów. Badanie dotyczyło lat 2012-2014.

Czytaj też: Ile i jakie mamy w Polsce muzea?

Nieprawidłowości są wszędzie

- Nieprawidłowości spotkaliśmy we wszystkich skontrolowanych muzeach. Nie znalazło się chociażby jedno muzeum, które pod każdym względem uzyskałoby pozytywną ocenę – podkreśla Mirosław Woźniak z kieleckiej delegatury NIK. - Negatywnie oceniamy ewidencjonowanie zbiorów i zabezpieczenie obiektów, dbałość o ich stan, również z punktu widzenia prawa budowlanego, a także prowadzenie bieżącej działalności muzeów.

NIK stwierdza, że w dziesięciu muzeach ewidencjonowano zabytki niezgodnie z przepisami odpowiedniego rozporządzenia. W dziewięciu placówkach nieprawidłowo przeprowadzono inwentaryzację zbiorów. Większość muzeów nie przestrzegało przepisów rozporządzenia w sprawie przenoszenia muzealiów w przypadku udostępnianiu muzealiów poza teren muzeum.

- To bardzo ważne, bo muzealia niezakatalogowane mogą być wywiezione z muzeum i sprzedane bez żadnej kontroli – zaznacza Grzegorz Walendzik.

Skontrolowane przez NIK muzea były nieprawidłowo zabezpieczone przed pożarem, nie zapewniono dla części zabytków zgromadzonych w magazynach właściwego stanu ich zachowania i bezpieczeństwa.

W przypadku blisko połowy muzeów nie opracowano planu ochrony muzeum oraz nie opracowano, bądź nie aktualizowano planu ewakuacji zbiorów (pięć muzeów – 45%). Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego nie aktualizowały cztery muzea (36%), a jedno muzeum nie posiadało takiej instrukcji.

Izba wytyka ponadto nierzetelne dane dotyczące liczby muzealiów i zabytków - zaledwie trzy sprawdzone muzea przekazały GUS poprawne dane dotyczące liczby obiektów w rocznych sprawozdaniach. Brakuje kart ewidencyjnych przedmiotów (1711 w ośmiu muzeach), ich wpisów do inwentarza (cztery muzea), a także identyfikacji wizualnych obiektów (59 proc.).

Samorządy tworzą muzeom warunki

W raporcie wskazano ponadto, że jednostki samorządowe stworzyły warunki dla funkcjonowania muzeów, których są organizatorami. Większość organizatorów prowadziła rejestr instytucji kultury w postaci elektronicznej, pozwalającej na sporządzanie z niego wydruków.

Wszystkie skontrolowane urzędy jednostek samorządu terytorialnego prowadziły akta rejestrowe dla każdej instytucji kultury, a akta rejestrowe muzeum gromadzone były przez właściwe komórki organizacyjne urzędów JST.×
KOMENTARZE (4)

 • Krystyna Rekucka , 2016-01-17 16:47:44

  W Muzeum Miejskim w Suchej Beskidzkiej, które mieści się na zamku oraz w Muzeum Ziemi Koszyckiej im. Badach Koszycach - kontrole NIK-u wypadły pozytywnie, czytałam cały raport i tylko w tych dwóch instytucjach było najmniej nieprawidłowości, drobiazgi nie mające praktycznie na nic wpływu. Suskie mu...zeum mieści się na zamku o który toczy się spór i nie ma tak wspaniałej sytuacji jak pozostałe. Takie generalizowanie wszystkich muzeów samorządowych jest zatem chociażby dla tego wysoce niesprawiedliwe, bo wśród kontrolowanych znalazły się jeszcze dwa dodatkowe z pozytywną oceną, może to te muzea należałoby wyróżnić, a nie jechać po wszystkich równo!  rozwiń
 • Samorządowiec, 2015-12-18 15:30:15

  Do 1212: Potrzebni są wszyscy. Jedni i drudzy!. Problem jest w tym, że jst. nie mają kasy, bo nie mają adekwatnych do zadań dochodów. Moim zdaniem przyszedł najwyższy czas na dalszą decentralizację zadań państwa. Etaty z urzędów centralnych należy przesunąć w dół wraz ze środkami. Dotychczas była ty...lko pozorna decentralizacja!  rozwiń
 • 1212, 2015-12-18 08:52:26

  Przyczyną takiego stanu rzeczy jest zatrudnianie w muzeach przypadkowych ludzi nie mających pojęcia o sposobie archiwizowania dzieł sztuki a znających doskonale przepisy administracyjne