Dziedzictwo kulturowe pełni ważną rolę społeczną

Prawie 90 proc. Polaków uważa, że dziedzictwo kulturowe pełni ważną rolę społeczną, a ponad 60 proc. za największą wartość zabytku uznaje fakt, że jest on świadectwem wspólnej historii - wynika z przedstawionego w środę raportu "Dziedzictwo kulturowe w oczach Polaków".

Raport przeprowadzony w 2011 r. na zlecenie Narodowego Instytutu Dziedzictwa został przedstawiony na konferencji prasowej w stołecznych Łazienkach Królewskich.

Wynika z niego, że badani są przekonani, iż zabytki mają pozytywny wpływ na rozwój społeczno-ekonomiczny poszczególnych regionów, a dziedzictwo kulturowe, zwłaszcza jego autentyzm, jest niezwykle ważne.

Badania pokazują, że Polacy doceniają nie tylko znaczenie historyczne i walory estetyczne, ale także potencjał ekonomiczny tkwiący w dziedzictwie. Większość badanych (86 proc.) dostrzega w zabytkach taki potencjał. Opinię pozytywną wyrażają tu zarówno mieszkańcy wsi (86 proc.), jak i średnich i dużych miast (odpowiednio 85 i 88 proc.).

Najczęstsze odpowiedzi podkreślały aspekt turystyczny i możliwość zarobkowania przez lokalne społeczności oraz kwestię zarobków pośrednich związanych z dziedzictwem, czyli rozwój usług.

Respondenci zdają sobie sprawę z niezbędnych nakładów finansowych na dziedzictwo, jednak są przekonani, że są to inwestycje długoterminowe i w dalszej perspektywie przyniosą zyski.

Ponad 80 proc. (82 proc.) popiera inwestowanie publicznych pieniędzy w ochronę zabytków i aprobata ta jest wysoka bez względu na wiek, wykształcenie czy miejsce zamieszkania. Jak podkreślają autorzy badania, wynika z niego, że Polacy zdają sobie sprawę, iż zrewitalizowane zabytki podnoszą atrakcyjność okolicy i standard życia, dają lokalnej społeczności powody do dumy i podwyższają stopień dbałości mieszkańców o okolicę.

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE