PARTNER PORTALU
  • BGK

Dziedzictwo kulturowe pełni ważną rolę społeczną

  • PAP    25 lipca 2012 - 17:23

Prawie 90 proc. Polaków uważa, że dziedzictwo kulturowe pełni ważną rolę społeczną, a ponad 60 proc. za największą wartość zabytku uznaje fakt, że jest on świadectwem wspólnej historii - wynika z przedstawionego w środę raportu "Dziedzictwo kulturowe w oczach Polaków".
Raport przeprowadzony w 2011 r. na zlecenie Narodowego Instytutu Dziedzictwa został przedstawiony na konferencji prasowej w stołecznych Łazienkach Królewskich.

Wynika z niego, że badani są przekonani, iż zabytki mają pozytywny wpływ na rozwój społeczno-ekonomiczny poszczególnych regionów, a dziedzictwo kulturowe, zwłaszcza jego autentyzm, jest niezwykle ważne.

Badania pokazują, że Polacy doceniają nie tylko znaczenie historyczne i walory estetyczne, ale także potencjał ekonomiczny tkwiący w dziedzictwie. Większość badanych (86 proc.) dostrzega w zabytkach taki potencjał. Opinię pozytywną wyrażają tu zarówno mieszkańcy wsi (86 proc.), jak i średnich i dużych miast (odpowiednio 85 i 88 proc.).

Najczęstsze odpowiedzi podkreślały aspekt turystyczny i możliwość zarobkowania przez lokalne społeczności oraz kwestię zarobków pośrednich związanych z dziedzictwem, czyli rozwój usług.

Respondenci zdają sobie sprawę z niezbędnych nakładów finansowych na dziedzictwo, jednak są przekonani, że są to inwestycje długoterminowe i w dalszej perspektywie przyniosą zyski.

Ponad 80 proc. (82 proc.) popiera inwestowanie publicznych pieniędzy w ochronę zabytków i aprobata ta jest wysoka bez względu na wiek, wykształcenie czy miejsce zamieszkania. Jak podkreślają autorzy badania, wynika z niego, że Polacy zdają sobie sprawę, iż zrewitalizowane zabytki podnoszą atrakcyjność okolicy i standard życia, dają lokalnej społeczności powody do dumy i podwyższają stopień dbałości mieszkańców o okolicę.

<!-- pagebreak //-->

Ankietowani opowiedzieli się także przeciwko wyburzaniu zabytków i budowanie w ich miejsce nowoczesnych obiektów. 77 proc. negatywnie oceniło to zjawisko.

Chociaż większość badanych (92 proc.) jest przekonana o istnieniu przepisów chroniących dziedzictwo, jednak znajomość konkretnych uregulowań jest słaba.

Jej brak deklaruje 61 proc. osób powyżej 65. roku życia i prawie połowa (49 proc.) w wieku 18-24 lata. Wyniki badań wskazują także, że respondenci nie znają dobrze instytucji odpowiedzialnych za ochronę zabytków, wyrażają przekonanie o braku możliwości wyegzekwowania od właścicieli zabytków przestrzegania prawa oraz o popadaniu zabytków w ruinę spowodowanym brakiem funduszy na ich ochronę.

Wśród zagrożeń dla zabytków ankietowani wskazali ich przebudowę. Ponad połowa (51 proc.) badanych jest zdania, że prace przy takich budowlach są dopuszczalne, jeżeli nie niszczą ich wartości zabytkowej.

Badani mieli problem z odpowiedzią, jakie działania przy zabytkach wymagają pozwolenia. 66 proc. jest zdania, że na wszelkie prace przy zabytku wpisanym do rejestru należy uzyskać zgodę odpowiedniego urzędu.KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.