PARTNER PORTALU
  • BGK

Dzień Żubra na Podkarpaciu

  • pt    7 sierpnia 2015 - 13:06
Dzień Żubra na Podkarpaciu

Żubry to ciągle gatunek zagrożony wyginięciem

8 sierpnia 2015 r. w Lutowiskach na Podkarpaciu odbędzie się kolejna edycja Dnia Żubra, wydarzenia promującego bieszczadzkie żubry - największe dziko żyjące ssaki Europy.
Dzień Żubra to doskonała okazja do spotkania całego grona osób – specjalistów, w tym leśników, biologów, naukowców oraz miłośników przyrody zajmujących się na co dzień ochroną żubrów. To także okazja do dyskusji o tym, jak skutecznie chronić te wyjątkowe zwierzęta.

- W Polsce przyzwyczailiśmy się do żubra, wydaje się nam, że ten gatunek nie jest zagrożony. Pamiętajmy jednak, że na świecie pozostało nieco ponad 5 tys. tych zwierząt. To znacznie mniej niż skrajnie zagrożonych wyginięciem nosorożców białych - mówi wiceminister środowiska i Główny Konserwator Przyrody Piotr Otawski.

Bieszczadzkie żubry stanowią jedną z największych atrakcji gminy Lutowiska - przyciągają co roku tysiące turystów. Po ponad dwóch wiekach, w październiku 1963 r. nieobecności powróciły w Bieszczady.

Wtedy to do zagrody kwarantannowej w Nadleśnictwie Stuposiany przywieziono pięć żubrów. Wkrótce dołączyły do nich kolejne osobniki.

W maju 1964 r. wszystkie żubry wypuszczono na wolność. Od tego czasu populacja bieszczadzkich żubrów powiększyła się do ok. 300 osobników.

Szczegółowe informacje na temat IX Dnia Żubra na stronie internetowej gminy Lutowiska.

Żubrów ciągle za mało

Żubr jest gatunkiem priorytetowym, wymienionym w Dyrektywie Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (dyrektywa siedliskowa), co oznacza, że na krajach Unii Europejskiej ciąży obowiązek działań na rzecz jego ochrony.

Gatunek priorytetowy to gatunek zagrożony, w odniesieniu do którego Wspólnota ponosi szczególną odpowiedzialność z powodu wielkości jego naturalnego zasięgu mieszczącego się na terytorium państw członkowskich (art. 5 pkt 1b ustawy o ochronie przyrody).

Według klasyfikacji Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (ang. International Union for Conservation of Nature - IUCN) żubr jest gatunkiem silnie zagrożony wyginięciem.

Najważniejsze zagrożenia żubra związane są z małą liczebnością populacji, izolacją stad oraz niewielką liczbą założycieli. Skutkiem kojarzeń w pokrewieństwie jest utrata zmienności genetycznej, co może powodować obniżenie odporności na choroby.

Ponadto istotnym zagrożeniem dla utrzymania czystości genetycznej gatunku jest możliwość hybrydyzacji (mieszania się) z bizonem, z którym żubr daje płodne potomstwo, oraz pasożyty i choroby pochodzące m.in. od zwierząt gospodarskich.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.