PARTNER PORTALU
  • BGK

Grabowski: ochrona przeciwpowodziowa priorytetem resortu środowiska

  • PAP    12 maja 2014 - 17:13
Grabowski: ochrona przeciwpowodziowa priorytetem resortu środowiska

Jednym z priorytetów resortu środowiska są działania związane z ochroną przeciwpowodziową - zapewnił minister Maciej Grabowski. Według niego, przyjęcie w sierpniu masterplanów dla Wisły i Odry pozwoli wdrożyć konieczne prace zgodnie z dyrektywą wodną UE.
Masterplany dla dorzeczy Odry i Wisły to kompleksowe dokumenty obejmujące regulacje w zakresie ochrony przeciwpowodziowej, energetyki i transportu, opracowywane przez ministerstwo środowiska, spełniające wymogi unijnej Ramowej Dyrektywy Wodnej i Komisji Europejskiej.

Uchwałę o opracowaniu obu masterplanów rząd przyjął na początku 2013 r. W ramach masterplanu dla dorzecza Wisły realizowane mają być inwestycje wskazane m.in. w programie bezpieczeństwa powodziowego w regionie środkowego odcinka tej rzeki, który w 2011 r. zainicjował wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski po powodzi, jaka rok wcześniej nawiedziła gminy Słubice i Gąbin w powiecie płockim.

Grabowski i Kozłowski odwiedzili we wtorek m.in. wały przeciwpowodziowe w Płocku i Dobrzykowie w gminie Gąbin, zapoznając się ze stanem zabezpieczeń odbudowanych po powodzi w 2010 r. i prowadzonych obecnie dalszych inwestycji przeciwpowodziowych

"Należy stale prowadzić prace związane z ochroną przeciwpowodziową. I to jest jeden z priorytetów ministra środowiska. Uważam, że długofalowe działania są znacznie bardzie pożądane i skuteczne" - powiedział dziennikarzom Grabowski podczas wizytacji odbudowanej i zmodernizowanej przepompowni w Dobrzykowie.

Dodał, że na ukończeniu są konsultacje masterplanów dla dorzeczy Wisły i Odry, które po przyjęciu przez rząd w sierpniu tego roku, zostaną przekazane Komisji Europejskiej. "Dokumenty te pozwolą w zgodzie z dość restrykcyjną dyrektywą wodną prowadzić prace wodne i korzystać ze środków unijnych" - podkreślił minister.

Podczas wystąpienia na wspólnej sesji radnych miasta Płocka i powiatu płockiego Grabowski poinformował, że w perspektywie unijnej do 2020 r. na działania i inwestycje wspierające ochroną przeciwpowodziową przewidziana jest kwota 700 mln euro w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko. Dodał, że ze środków tych będą budowane i modernizowane urządzenia wodne, w tym obejmujące ponadregionalną retencję.

Według mazowieckiego urzędu wojewódzkiego, w 2013 r. na bezpieczeństwo przeciwpowodziowe tego regionu przeznaczono 87 mln zł, z czego 51 mln zł na inwestycje, w tym budowę i modernizację wałów przeciwpowodziowych. Oznacza to, że nakłady na ten cel - jak podkreślił Kozłowski - wzrosły w budżecie wojewody z 8 mln zł w 2008 r. ponad dziesięciokrotnie.

Kozłowski przyznał, że liczy na to, iż w bieżącym roku środki finansowe na zadania przeciwpowodziowe w woj. mazowieckim osiągną podobną kwotę, jak w roku poprzednim. "Uważam, że powinniśmy utrzymywać ten poziom nakładów, żeby ludzie mogli czuć się bezpiecznie" - powiedział dziennikarzom Kozłowski.

Zaznaczył, że ogromnie istotną kwestią w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na odcinku Wisły środkowej, zwłaszcza w rejonie od Wyszogrodu do Płocka jest zintensyfikowanie prac związanych z pogłębianiem dna rzeki, by uniknąć gwałtownych jej wezbrań. "Pewnym problemem był właśnie brak dokumentów strategicznych. Jeśli jednak te dokumenty się pojawią, wierzę, że prace pogłębiarskie będą prowadzone w szerszym zakresie, niż dotąd" - dodał wojewoda mazowiecki.KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.