GUS: Poprawia się sytuacja społeczno-gospodarcza województw

• Według GUS w II kwartale 2016 r. PKB w Polsce był wyższy realnie o 3,1 proc. w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku.
• Przełożyło się to na lepszą sytuację społeczno-gospodarczą województw.
• Głównym czynnikiem kreującym wzrost PKB był popyt krajowy.
GUS: Poprawia się sytuacja społeczno-gospodarcza województw
Głównym czynnikiem poprawy w II kwartale 2016 r. sytuacji społeczno-gospodarczej województw był popyt wewnętrzny, choć wzrosły ceny żywności. Fot. Pixabay.com

W I półroczu 2016 r. produkcja sprzedana przemysłu (w cenach stałych) była o 4,4 proc. wyższa niż w tym samym okresie 2015. roku. Wzrost produkcji przemysłowej zanotowano we wszystkich województwach – od 8,9 proc. w podkarpackim do 1,6 proc. w świętokrzyskim. Poprawę większości wskaźników zanotowano w przedsiębiorstwach województw: małopolskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego i wielkopolskiego, a pogorszenie w przedsiębiorstwach lubelskiego, łódzkiego i pomorskiego

Zarobki

GUS podaje, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w I półroczu 2016 r. było o 4 proc. wyższe niż w tym samym okresie ub. roku (kiedy notowano wzrost o 3,6 proc.). Zwiększenie wynagrodzeń zanotowano we wszystkich województwach. Największe w lubelskim (o 6,1 proc.), lubuskim (o 5,9 proc.), małopolskim i zachodniopomorskim (po 5,6 proc.) oraz wielkopolskim (o 5,5 proc.), a najmniejsze w śląskim (o 1,5 proc.), dolnośląskim (o 2,2 proc.) i świętokrzyskim (o 2,4 proc.).

Rozpiętość w relacji do średniego wynagrodzenia w kraju między województwami o najwyższym i najniższym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu brutto w sektorze przedsiębiorstw zwiększyła się nieznacznie w skali roku i wyniosła 41,4 proc.

Zatrudnienie

W I półroczu 2016 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było o 2,9 proc. wyższe niż w I półroczu 2015 r. (przed rokiem wzrost o 1,1 proc.). Wzrost zanotowano we wszystkich województwach, największy w pomorskim i małopolskim (po 4,7 proc.); najmniejszy – w śląskim (o 0,8 proc.) i podkarpackim (o 1,2 proc.).

Z danych GUS wynika, że w końcu czerwca 2016 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 1392,5 tys. bezrobotnych, tj. o 14,2 proc. mniej niż przed rokiem. Spadek liczby bezrobotnych zarejestrowanych zanotowano we wszystkich województwach, od 19,6 proc. w wielkopolskim do 8,3 proc. w lubelskim.

Bezrobocie

Jak podaje GUS, stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu czerwca 2016 r. wyniosła 8,8 proc., tj. o 1,4 p. proc. mniej niż przed rokiem. W skali roku stopa bezrobocia zmniejszyła się we wszystkich województwach, od 2,4 p. proc. w zachodniopomorskim do 1,0 p. proc. w lubelskim. Najniższą stopę bezrobocia zanotowano w województwach: wielkopolskim (5,4 proc.), śląskim (7,2 proc.) i małopolskim (7,3 proc.). Najwyższą – w warmińsko-mazurskim (14,3 proc.), kujawsko-pomorskim (o 12,2 proc.) i podkarpackim (11,7 proc.).

Zmiany przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w I półroczu 2016 (wzrost/spadek w skali roku)
Zmiany przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w I półroczu 2016 (wzrost/spadek w skali roku)

Korzystniejsza niż przed rokiem była relacja liczby osób niepracujących do pracujących. Na tysiąc osób pracujących przypadało 898 bezrobotnych lub biernych zawodowo (wobec 937 osób przed rokiem).

Ceny

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu br. według danych GUS były niższe niż przed rokiem średnio o 0,9 proc. Spadek cen nastąpił we wszystkich województwach, w tym najgłębszy – w lubelskim, podkarpackim i podlaskim (po 1,3 proc.). Utrzymał się spadek cen towarów i usług w zakresie transportu oraz odzieży i obuwia, obniżyły się ceny związane z mieszkaniem.

Wzrosły za to ceny żywności i napojów bezalkoholowych (o 0,6 proc.), przy czym wzrost cen wyższy niż średnio w kraju zanotowano w województwach: małopolskim, mazowieckim, zachodniopomorskim, dolnośląskim, lubuskim oraz kujawsko-pomorskim. Na rynku rolnym w czerwcu br. średnie ceny pszenicy i żyta (z wyjątkiem pszenicy w skupie) były wyższe niż w tym samym okresie ub. roku. We wszystkich województwach znacznie wzrosły ceny ziemniaków jadalnych na targowiskach. W ujęciu rocznym we wszystkich województwach wzrosły średnie ceny skupu żywca wieprzowego (w granicach od 5,7 proc. w podkarpackim do 14,7 proc. w śląskim), z kolei ceny skupu żywca wołowego (bez cieląt) obniżyły się w 13 województwach.

Przeciętna cena skupu mleka krowiego była o 9,4 proc. niższa niż w czerwcu ub. roku. Spadek cen zanotowano we wszystkich województwach w granicach od 12,6 proc. w zachodniopomorskim do 6,1 proc. w małopolskim. Niższe niż przed rokiem były ceny targowiskowe prosiąt na chów.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE