PARTNER PORTALU
  • BGK

GUS: Poprawia się sytuacja społeczno-gospodarcza województw

  • JL    12 września 2016 - 10:51
GUS: Poprawia się sytuacja społeczno-gospodarcza województw
Głównym czynnikiem poprawy w II kwartale 2016 r. sytuacji społeczno-gospodarczej województw był popyt wewnętrzny, choć wzrosły ceny żywności. Fot. Pixabay.com

• Według GUS w II kwartale 2016 r. PKB w Polsce był wyższy realnie o 3,1 proc. w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku.
• Przełożyło się to na lepszą sytuację społeczno-gospodarczą województw.
• Głównym czynnikiem kreującym wzrost PKB był popyt krajowy.
W I półroczu 2016 r. produkcja sprzedana przemysłu (w cenach stałych) była o 4,4 proc. wyższa niż w tym samym okresie 2015. roku. Wzrost produkcji przemysłowej zanotowano we wszystkich województwach – od 8,9 proc. w podkarpackim do 1,6 proc. w świętokrzyskim. Poprawę większości wskaźników zanotowano w przedsiębiorstwach województw: małopolskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego i wielkopolskiego, a pogorszenie w przedsiębiorstwach lubelskiego, łódzkiego i pomorskiego

Zarobki

GUS podaje, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w I półroczu 2016 r. było o 4 proc. wyższe niż w tym samym okresie ub. roku (kiedy notowano wzrost o 3,6 proc.). Zwiększenie wynagrodzeń zanotowano we wszystkich województwach. Największe w lubelskim (o 6,1 proc.), lubuskim (o 5,9 proc.), małopolskim i zachodniopomorskim (po 5,6 proc.) oraz wielkopolskim (o 5,5 proc.), a najmniejsze w śląskim (o 1,5 proc.), dolnośląskim (o 2,2 proc.) i świętokrzyskim (o 2,4 proc.).

Rozpiętość w relacji do średniego wynagrodzenia w kraju między województwami o najwyższym i najniższym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu brutto w sektorze przedsiębiorstw zwiększyła się nieznacznie w skali roku i wyniosła 41,4 proc.

Zatrudnienie

W I półroczu 2016 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było o 2,9 proc. wyższe niż w I półroczu 2015 r. (przed rokiem wzrost o 1,1 proc.). Wzrost zanotowano we wszystkich województwach, największy w pomorskim i małopolskim (po 4,7 proc.); najmniejszy – w śląskim (o 0,8 proc.) i podkarpackim (o 1,2 proc.).

Z danych GUS wynika, że w końcu czerwca 2016 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 1392,5 tys. bezrobotnych, tj. o 14,2 proc. mniej niż przed rokiem. Spadek liczby bezrobotnych zarejestrowanych zanotowano we wszystkich województwach, od 19,6 proc. w wielkopolskim do 8,3 proc. w lubelskim.

Bezrobocie

Jak podaje GUS, stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu czerwca 2016 r. wyniosła 8,8 proc., tj. o 1,4 p. proc. mniej niż przed rokiem. W skali roku stopa bezrobocia zmniejszyła się we wszystkich województwach, od 2,4 p. proc. w zachodniopomorskim do 1,0 p. proc. w lubelskim. Najniższą stopę bezrobocia zanotowano w województwach: wielkopolskim (5,4 proc.), śląskim (7,2 proc.) i małopolskim (7,3 proc.). Najwyższą – w warmińsko-mazurskim (14,3 proc.), kujawsko-pomorskim (o 12,2 proc.) i podkarpackim (11,7 proc.).

Korzystniejsza niż przed rokiem była relacja liczby osób niepracujących do pracujących. Na tysiąc osób pracujących przypadało 898 bezrobotnych lub biernych zawodowo (wobec 937 osób przed rokiem).×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.