PARTNER PORTALU
  • BGK

Harvard Business Review w Częstochowie, czyli jak wygrywać na innowacjach

  • AKC    12 kwietnia 2018 - 10:03
Harvard Business Review w Częstochowie, czyli jak wygrywać na innowacjach
Ponad 100 przedsiębiorców spotkało się z w Częstochowie/Fot. UM Częstochowa

Harvard Business Review we współpracy z Miastem Częstochowa był organizatorem konferencji „Firma gotowa na innowacje”, w której wzięło udział ponad 100 przedstawicieli firm i organizacji gospodarczych – nie tylko z Częstochowy i subregionu.
  • W Częstochowie odbyła się konferencja organizowanej w ramach cyklu „Harvard rusza w Polskę”.
  • Ponad 100 przedstawicieli firm i organizacji gospodarczych z Częstochowy i subregionu rozmawiało o innowacjach.
  • Miejsce spotkania nie było przypadkowe. Częstochowa to miasto inwestycyjnych terenów w dwóch specjalnych strefach ekonomicznych. Realizuje też wiele ciekawych, prospołecznych projektów.

Ludzie biznesu, w tym reprezentanci największych częstochowskich inwestorów i pracodawców, spotkali się w hotelu Arche na konferencji "Firma gotowa na innowacje", podczas której słuchali m.in. o tym jak wygrywać dzięki innowacjom i skutecznie zamieniać nowe pomysły w rozwiązania przynoszące zyski, niezależnie od wielkości firmy i branży w jakiej ona działa.

Głównym prelegentem i „trenerem” w czasie konferencji organizowanej w ramach cyklu „Harvard rusza w Polskę” był dr Witold Jankowski - redaktor naczelny „Harvard Business Review Polska” oraz jeden z najbardziej doświadczonych konsultantów strategicznych w Europie.

Mówił na temat innowacji jako źródła przewagi konkurencyjnej, innowacji zorientowanej na klienta, tworzeniu produktów i usług, które mają szanse podbić serca kupujących, przedstawił też zestaw narzędzi wspierających proces zarządzania innowacjami.

Głównym partnerem wydarzenia był Urząd Miasta z marką „Invest in Czestochowa”, więc innowacyjne rozwiązania w zarządzaniu miastem zaprezentował także – na początku konferencji - prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.

Wychodząc z idei miasta jako specyficznego rodzaju przedsiębiorstwa dążącego do szeroko rozumianego rozwoju społeczno-gospodarczego, przedstawił przykłady innowacyjnych projektów i działań zainicjowanych przez miasto w ostatnim okresie, które okazały się nierzadko nowatorskie w skali kraju, nie tylko w sferze działalności samorządów, ale - szerzej - instytucji publicznych.

Wśród tych przykładów znalazł się m.in. projekt „Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci”, związany ze wsparciem opieki nad dzieckiem do lat 3, kierowany do osób chcących wrócić do pracy po przerwie macierzyńskiej (obejmujący m.in. zatrudnianie niań).

Inna miejska "dobra praktyka" to tworzenie warunków dla wsparcia sieciowego poprzez tworzenie partnerstw opartych na współpracy z organizacjami pozarządowymi (NGO). Takie partnerstwa mogą skuteczniej realizować cele społeczne w danym obszarze problemowym, środowisku czy konkretnej dzielnicy.

Prezydent zaprezentował także działania racjonalizujące liczbę urlopów nauczycielskich dla poratowania zdrowia w częstochowskiej oświacie, a także szeroki zakres miejskich programów zdrowotnych oferowanych mieszkańcom, z których niektóre były pionierskie w skali kraju i były wprowadzane później przez inne samorządy (tu przykładem może być dofinansowanie zabiegów in vitro czy szczepienia przeciw pneumokokom).

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.