PARTNER PORTALU
  • BGK

Jak będzie zmieniać się Śląsk? Ministerstwo Rozwoju przedstawiło Program dla Śląska

  • PAP/KDS    28 lipca 2017 - 16:38
Jak będzie zmieniać się Śląsk? Ministerstwo Rozwoju przedstawiło Program dla Śląska
Projekt programu został w piątek przedstawiony w Katowicach podczas obrad plenarnych Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (fot. Grupa PTWP)

Ministerstwo Rozwoju przedstawiło Program dla Śląska, czyli jeden z kluczowych projektów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), który ma zmienić profil gospodarczy regionu. - Od nowych form działalności gospodarczej zależy wzmocnienie konkurencyjnej pozycji województwa w Polsce oraz w Europie - mówił w piątek (28 lipca) podczas posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, Jerzy Kwieciński, wiceminister rozwoju.
• Projekt programu został w piątek przedstawiony w Katowicach podczas obrad plenarnych Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Rozpoczęły się też konsultacje projektu.

• Wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński akcentował, że to jeden z najważniejszych projektów SOR, szczególnie w obszarze dotyczącym spójności terytorialnej i rozwoju Polski.

• Podkreślał, że Górny Śląsk jest jednym z najsilniejszych gospodarczo regionów kraju, jednak ostatnio odnotowuje osłabienie tempa wzrostu i obniżenie jakości życia mieszkańców.

Wśród przedsięwzięć wymienionych w projekcie Programu dla Śląska uwzględniono m.in: programy sektorowe dla kluczowych branż, jak przemysł stalowy (INNOSTAL), motoryzacyjny (INNOMOTO) i elektroenergetyczny (PBSE), Centrum Kompetencyjno-Demonstracyjne (powoływane w ramach ustawy Przemysł 4.0), konsorcjum jednostek naukowych i przedsiębiorstw nad badaniami i rozwiązaniami ograniczającymi zjawisko smogu, likwidację niskiej emisji, a także inwestycje w transport drogowy, kolejowy, metropolitalny, śródlądowy i energetykę.

"Od nowych form działalności gospodarczej zależy wzmocnienie konkurencyjnej pozycji województwa w Polsce oraz w Europie. Program dla Śląska zawiera kompleksowy zestaw działań zarówno inwestycyjnych, jak i tzw. miękkich, finansowanych ze źródeł unijnych i krajowych, będących odpowiedzią rządu na zapotrzebowanie woj. śląskiego" - powiedział podczas obrad WRDS wiceminister Kwieciński.

Czytaj więcej: Program dla Śląska. Jest pierwszy taki regionalny dokument

Zaznaczył, że Program dla Śląska koncentruje się na: inwestycjach w gospodarkę wykorzystującą nowoczesny przemysł i innowacje, dostosowaniu kapitału ludzkiego do potrzeb zmieniającego się rynku pracy oraz rozwoju kapitału społecznego, a także poprawie jakości życia. "Uzupełnieniem jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury technicznej dla rozwoju gospodarczego i wykorzystanie potencjału wysokiego zurbanizowania regionu" - wskazał wiceminister.

Projekt Programu diagnozuje m.in., że jednym z istotnych wyzwań dla regionu jest podniesienie innowacyjności i produktywności gospodarki regionu z wykorzystaniem istniejących sektorów przemysłowych, a także zwiększenie konkurencyjności Śląska i uniezależnienie jego rozwoju od sektora wydobywczego.

"Rozwój taki wymaga skierowania dodatkowych środków na zwiększenie aktywności zawodowej i podniesienie kwalifikacji mieszkańców regionu. Planowane działania zakładają m.in. podniesienie kompetencji cyfrowych i umiejętności pracowników w regionie, promowanie śląskich uczelni oraz studentów w zakresie mobilności i wymiany międzynarodowej" - wymienia w piątkowej informacji MR.

Projekt zakłada też wsparcie infrastruktury transportowej - połączeń autostradowych, dróg szybkiego ruchu, dróg lokalnych, zmodernizowanych konwencjonalnych linii kolejowych, transportu publicznego i wodnego. Priorytetem ma być zapewnienie stabilnych dostaw energii, co wiąże się z koniecznością utrzymania i zwiększenia mocy wytwórczych, poprawą infrastruktury przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.