PARTNER PORTALU
  • BGK

Jak zabezpieczyć budynek przed pożarem?

  • AT/mat. pras.    4 października 2011 - 14:55
Jak zabezpieczyć budynek przed pożarem?

Większość swojego życia spędzamy w budynkach. Ale ilu z nas w rzeczywistości zainteresowało się czy te budynki, mają odpowiednie zabezpieczenia przeciwpożarowe? I czy sprawdziliśmy jak można ograniczyć ryzyko?
Pożar może powodować ogromne konsekwencje społeczne i ekonomiczne - również dla tych, którzy szczęśliwie go przeżyli. Światowa Rada Bezpieczeństwa Pożarowego szacuje, że koszty pożarów to około 1% PKB rozwiniętych krajów i ponad 1% dla krajów rozwijających się. Jednak dla ludzi dotkniętych pożarem konsekwencje bywają dużo bardziej drastyczne aniżeli statystyczne liczby.

Raport Brytyjskiego Stowarzyszenia Ubezpieczycieli (ABI) potwierdza, że pomimo spadku liczby pożarów w budynkach, ich koszt wzrósł, podwajając się w latach 2002-2008. Wynika to głównie z konieczności późniejszych napraw i remontów realizowanych przez właścicieli budynków.

Zrozumieć ryzyko

Fakt, że duża liczba osób żyje i pracuje w budynkach, zwiększa ryzyko wystąpienia pożaru, bo to najczęściej człowiek przyczynia się swoim działaniem, decyzjami, zaniedbaniami do zaistnienia pożaru i do tego, jakie skutki on za sobą pociąga. Dlatego bardzo istotne jest, by znać właściwości ogniowe współczesnych materiałów i rozwiązań budowlanych. Ma to na celu zapewnienie odpowiedniego doboru produktów przez wykonawców i developerów, zwłaszcza w kontekście ryzyka pożarowego. Informacja jakie produkty i rozwiązania zostały wykorzystane w budynku może być bardzo istotna dla służb ratowniczych pogotowia i straży pożarnej. Może znacząco wpłynąć na przebieg akcji gaśniczej i ratunkowej.

Toksyczne gazy i dym - ukryci zabójcy

Rocznie z powodu pożarów na świecie życie traci średnio 80 tys. ludzi. Głównym zabójcą, nie jest sam ogień, ale dym. Zmniejsza on widoczność i utrudnia oddychanie, a zawarte w nim toksyczne gazy mogą działać usypiającą bądź drażniąco na organizm. Gazy te stanowią produkty rozkładu i spalania, są wydzielane z materiałów również we wstępnej fazie rozwoju pożaru.

Spośród wszystkich zgonów w wyniku pożarów, aż 51% jest spowodowanych wyłącznie toksycznym oddziaływaniem produktów rozkładu i spalania, 23% osób umiera w wyniku poparzeń i zatrucia dymem, a tylko 25% z powodu poparzeń odniesionych w wyniku pożaru.

Niedostrzegane niebezpieczeństwo

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego skupiają się na ryzyku związanym z ogniem. Przepisy aktualnie dotyczą głównie ewakuacji i lokalizacji pożaru w jednej strefie i zapobieganiu jego dalszemu rozprzestrzenianiu. W rzeczywistości większą uwagę warto poświęcić środowisku pożarowemu, w tym toksyczności.

Ryzyko uszczerbku na zdrowiu w wyniku zatrucia szkodliwym dymem potwierdzają przypadki ludzi, którzy ucierpieli, poza bezpośrednim obszarem pożaru. W sytuacji, gdy budynki dziś muszą spełniać coraz wyższe wymagania dotyczące efektywności energetycznej i następuje szybki rozwój materiałowo-technologiczny, wydaje się, że nie nadążają za nimi wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego, w tym zwłaszcza te dotyczące obecności i zakresów stosowania materiałów budowlanych.

Więcej palnych materiałów budowlanych - więcej oliwy do ognia

Użycie palnych materiałów przy budowie domów i budynków zwiększa ryzyko pożarowe. Niewłaściwy dobór, niepoprawny montaż, niezgodny z wytycznym producenta (np. nie umieszczenia materiału za bezpieczną osłoną, chroniącą palny wyrób przed bezpośrednim oddziaływaniem ognia) potęguje to ryzyko. W sytuacji wystąpienia pożaru materiały te mogą szybko zapalić się lub tylko tlić, wydzielając przy tym szkodliwe substancje, których nawet niewielkie ilości mogą okazać się niebezpieczne dla zdrowia, a nawet życia.KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.