PARTNER PORTALU
  • BGK

Jak zmieniła się przedsiębiorczość w regionach

  • GK    10 września 2012 - 07:35
Jak zmieniła się przedsiębiorczość w regionach

Liczba podmiotów w rejestrze REGON zwiększyła się w 2011 r. tylko w woj. wielkopolskim (o 1 tys.) i małopolskim (o 232 podmioty). Najbardziej zmniejszyła się w śląskim, mazowieckim i zachodniopomorskim.
Według raportu Ministerstwa Gospodarki „Przedsiębiorczość w Polsce”, w 2011 r. w porównaniu z rokiem 2010, liczba zarejestrowanych podmiotów w rejestrze REGON zwiększyła się tylko w dwóch województwach: wielkopolskim (o 1 tys.) oraz małopolskim (o 232 podmioty).

W pozostałych województwach nastąpiło zmniejszenie liczby zarejestrowanych podmiotów – najbardziej w śląskim, mazowieckim oraz zachodniopomorskim.

Czytaj też Znamy aktualną liczbę firm i przedsiębiorców w poszczególnych województwach

W 2011 r. zostało zarejestrowanych 346 tys. nowych podmiotów, było to o 50 tys. mniej niż w roku poprzednim. Sytuacja ta była wynikiem spadku w liczbie nowo rejestrowanych osób fizycznych, liczba nowo powstałych spółek była bowiem o 1,5 tys. wyższa niż w roku 2010.

Spadek w liczbie nowo zarejestrowanych podmiotów miał miejsce we wszystkich województwach, ale największy wystąpił w śląskim, opolskim oraz warmińsko-mazurskim (spadek o około 18 proc. – 20 proc.).

W województwie kujawsko-pomorskim spadek był najmniejszy i wyniósł 6 proc. Jedynie w kilku sekcjach zanotowano wzrost w liczbie nowo rejestrowanych podmiotów. Były to: administracja publiczna, górnictwo i wydobywanie, rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, opieka zdrowotna i pomoc społeczna oraz dostawa wody, gospodarowanie ściekami. W pozostałych sekcjach liczba nowo rejestrowanych podmiotów była niższa niż w roku 2010.

Liczba podmiotów wyrejestrowanych wyniosła w 2011 r. blisko 384 tys. i było to znacznie więcej niż w roku 2010. Blisko dwukrotny wzrost liczby wykreślonych podmiotów zanotowano w województwie mazowieckim. Dynamika wyższa niż średnia krajowa wystąpiła również w śląskim, podkarpackim oraz opolskim.

<!-- pagebreak //-->

W perspektywie całego kraju liczba zarejestrowanych podmiotów na koniec 2011 r. w systemie REGON wyniosła 3.869,9 tys. 26, co oznacza spadek w stosunku do roku 2010 o 40 tys. jednostek. Na ogólny spadek liczby zarejestrowanych podmiotów składał się znaczący spadek liczby osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (o 71 tys.) oraz wzrost liczby spółek handlowych (o blisko 20 tys.) a także spółek cywilnych (o 5 tys.).

Pomimo tych zmian, osoby fizyczne dominują w systemie REGON – ich liczba wynosi 2.871,4 tys., natomiast liczba spółek handlowych 322,4 tys., zaś spółek cywilnych 276,3 tys.

Najwięcej podmiotów – nieco ponad milion – zarejestrowanych jest w sekcji handel hurtowy i detaliczny. W dalszej kolejności znajdują się: budownictwo (461 tys. podmiotów), przetwórstwo przemysłowe (354 tys.) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (336 tys.).
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.