PARTNER PORTALU
  • BGK
ons/mail2.png" alt="" width="90" /> ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER

Jaka przyszłość czeka Uzdrowisko Swoszowice? Kraków szuka pomysłów

  • Rynek Seniora    23 czerwca 2015 - 11:33
Jaka przyszłość czeka Uzdrowisko Swoszowice? Kraków szuka pomysłów
Główny Dom Zdrojowy (fot. uzdrowisko.krakow.pl)

Kraków chce zwiększyć atrakcyjność turystyczną i leczniczą uzdrowiska, zaprasza więc firmy do składania oferty cenowej na opracowanie „Planu Rozwoju dla Osiedla Uzdrowisko Swoszowice Miasto”.
Władze miasta podkreślają, że Uzdrowisko Swoszowice to jedyne w Polsce i jedno z niewielu w Europie uzdrowisk, które funkcjonuje na obszarze dużej aglomeracji miejskiej.

Plan Rozwoju dla Osiedla Uzdrowisko Swoszowice powinien obejmować m.in. prawne podstawy funkcjonowania uzdrowiska, streszczenie zawierające najważniejsze elementy Planu, czas trwania, mapkę sytuacyjną, cele programu i środki na ich realizację wraz z orientacyjnym kosztem, charakterystykę obecnej sytuacji na obszarze Uzdrowiska sporządzoną w oparciu o dane liczbowe GUS. 

Pod uwagę będą brane także ekspertyzy, dokumenty planistyczne i inne opracowania, przedstawiające potencjał uzdrowiskowy, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki i rekreacji, lecznictwa uzdrowiskowego, opis kluczowych problemów i wyzwań stojących przed uzdrowiskiem, a w szczególności tych, które stanowią barierę dla rozwoju turystyki i rekreacji.

Cel: wydobycie potencjału uzdrowiska

– Ważne jest także nawiązanie do strategicznych dokumentów dotyczących rozwoju przestrzenno-społeczno - gospodarczego gminy i regionu, w tym: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Strategii rozwoju Krakowa; Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa – czytamy na oficjalnej stronie internetowej miasta.

Opracowanie powinno uwzględniać także wskaźniki rozwoju osiedla: liczbę obiektów nowej lub zmodernizowanej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, wzrost liczby turystów odwiedzających gminę uzdrowiskową, liczbę nowych miejsc pracy, wzrost dochodów gminy, plan finansowy z podziałem na nazwę zadań, w tym środki publiczne i prywatne, instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu.

Plan należy wykonać w jednym egzemplarzu w formie pisemnej i elektronicznej, w terminie do 30 października 2015 r. Ofertę należy złożyć do 3 lipca 2015 r. na adres Biura ds. Ochrony Zdrowia UMK: bz.umk@um.krakow.pl. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.krakow.pl

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.