PARTNER PORTALU
  • BGK

Kraków, Światowe Dni Młodzieży: Plan zabezpieczeń w wypadku zagrożenia do 15 maja

  • PAP/AT    24 lutego 2016 - 15:00
Kraków, Światowe Dni Młodzieży: Plan zabezpieczeń w wypadku zagrożenia do 15 maja
Światowe Dni Młodzieży odbędą się w Krakowie, w dniach 26-31 lipca (fot.krakow2016.com)

• Do 15 maja organizator ma przedstawić plan zabezpieczenia Światowych Dni Młodzieży.
• W planie miałyby się znaleźć informacje graficzne dotyczące terenu wydarzenia.
• Organizator ma też przedłożyć instrukcję postępowania w przypadku zagrożenia.
Najpóźniej 15 maja organizator Światowych Dni Młodzieży powinien przedstawić komendantom głównym policji i straży pożarnej plan postępowania na wypadek zagrożenia - wynika z projektu specustawy przygotowanej w KPRM w związku z przygotowaniami do ŚDM w Polsce.

Światowe Dni Młodzieży odbędą się w Krakowie, w dniach 26-31 lipca; weźmie w ich udział papież Franciszek. Jest to wydarzenie religijne, za które odpowiada Kościół, konkretnie - Komitet Organizacyjny ŚDM.

W planie, który zgodnie z projektem specustawy powinien zostać przedstawiony służbom, miałyby się znaleźć informacje graficzne dotyczące terenu, na którym odbywać się będą wydarzenia związane z ŚDM, dane dotyczące dróg dojścia i rozchodzenia się pielgrzymów, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych i ewakuacyjnych wraz z planem ewakuacji ludzi na wypadek zagrożenia, z uwzględnieniem ewakuacji niepełnosprawnych. Mają być oznaczone punkty pomocy medycznej i namioty szpitalne oraz wskazane ujęcia wody do celów gaśniczych, hydranty, zawory instalacji gazu i prądu; także rozmieszczenie sanitariatów.

Czytaj też: Światowe Dni Młodzieży: Służby mundurowe są już przygotowane

Oprócz tego w planie ma być informacja o tym, jak w poszczególnych sektorach rozmieszczeni będą pielgrzymi, gdzie będą znajdować się służby porządkowe i informacyjne. Policja chce także wiedzieć, gdzie znajdują się parkingi, gdzie są miejsca zbiórek i strefy wzmocnionej ochrony (czyli miejsca, gdzie przebywają biskupi, politycy, dyplomaci) oraz jak są one oznaczone.

Organizator ma też przedłożyć w planie instrukcję postepowania w przypadku pożaru lub innego rodzaju zagrożenia w czasie i miejscu ŚDM; ma ona spełniać wymagania określone ustawą o bezpieczeństwie masowym.

W planie mają być też podane dane osoby wyznaczonej do kontaktów z policją i strażą pożarną - w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego.

W projekcie zaproponowano, by organizator ŚDM miał obowiązek opracowania planu postępowania na wypadek wystąpienia zagrożenia, który przedłoży Komendantowi Głównemu Policji oraz Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej do dnia 15 maja br.

Projekt ustawy przygotowanej w KPRM ma ułatwić przygotowania do organizacji tego wydarzenia i właściwe zabezpieczenie go. Jak czytamy w uzasadnieniu, w związku z tym, że w ŚDM może wziąć udział nawet 2,5 mln pielgrzymów, konieczne jest stworzenie szczególnych rozwiązań prawnych umożliwiających zapewnienie bezpieczeństwa, w tym medycznego, porządku publicznego oraz wsparcie podmiotów realizujących zadania związane z organizacją ŚDM, np. samorządów.

Jak tłumaczą autorzy projektu, specustawa potrzebna jest również z tego względu, że do wydarzeń o charakterze religijnym, choćby tak licznych i złożonych organizacyjnie jak ŚDM, nie stosuje się przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

Projekt specustawy ma być przedmiotem czwartkowego posiedzenia Komitetu Stałego Rady Ministrów.

Ustawa miałaby wejść w życie dzień po ogłoszeniu.

Główne uroczystości w czasie ŚDM będą odbywać się w Krakowie i w Brzegach koło Wieliczki. Młodzi mają powitać papieża Franciszka 28 lipca, na krakowskich Błoniach. W tym samym miejscu dzień później papież ma przewodniczyć Drodze Krzyżowej. Na Błoniach odbyć się ma też msza na otwarcie ŚDM, której przewodniczyć ma kardynał Dziwisz (26 lipca). Finałowe spotkania papieża Franciszka z młodzieżą - sobotnie czuwanie modlitewne i niedzielna msza św. (30 i 31 lipca) - odbywać się mają na granicy Krakowa i Wieliczki, w Brzegach. Miejsce to nazwano Campus Misericordiae (Pole Miłosierdzia).

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.