PARTNER PORTALU
  • BGK

Które regiony są najbardziej gościnne?

  • GK    9 sierpnia 2013 - 15:32

Najwięcej noclegów w 2012 r. udzielono w woj. zachodniopomorskim, a następnie: małopolskim, pomorskim, mazowieckim i dolnośląskim. Turyści zagraniczni zatrzymywali się głównie na Mazowszu i w Małopolsce.
W 2012 r. w turystycznych obiektach noclegowych było przygotowanych o 25,9 tys. miejsc więcej niż w roku poprzednim - wynika z opracowania Głównego Urzędu Statystycznego „Turystyka w 2012 r."

W porównaniu do 2011 r., liczba turystycznych obiektów noclegowych wzrosła o 362, tj. o 4,0 proc. Również o 4,0 proc. zwiększyła się liczba miejsc noclegowych.

Najwięcej obiektów noclegowych przybyło w województwie pomorskim (32,4 proc.), zachodniopomorskim (11,2 proc.), dolnośląskim (10,9 proc.) i łódzkim (10,0 proc.). W pozostałych wzrosła w mniejszym stopniu, z wyjątkiem województw, gdzie odnotowano spadki: śląskie (2,9 proc.), opolskie (2,9 proc.) i lubuskie (0,7 proc.).

Wyniki badania wykorzystania bazy noclegowej w 2012 r. wskazują, że w turystycznych obiektach noclegowych, posiadających 10 i więcej miejsc noclegowych (łącznie z pokojami gościnnymi i kwaterami agroturystycznymi), zatrzymało się 22,6 mln turystów (22,0 mln w 2011 r.).

W porównaniu do 2011 r. odnotowano wzrost liczby turystów o 2,8 proc. Do turystycznych obiektów noclegowych przyjechało 5,0 mln turystów zagranicznych, w porównaniu do 4,4 mln w 2011 r. - jest to wzrost o 12,1 proc.

Najwięcej noclegów udzielono w woj. zachodniopomorskim - 17,6 proc. (10,9 mln), a następnie kolejno w woj. małopolskim - 15,4 proc. (9,6 mln), pomorskim - 10,3 proc. (6,4 mln) oraz mazowieckim - 9,5 proc. (5,9 mln) i dolnośląskim (5,7 mln).

W tych pięciu regionach udzielono 62,1 proc. wszystkich noclegów. Najwyższy odsetek noclegów udzielonych turystom zagranicznym w ogólnej liczbie noclegów odnotowano w województwach: mazowieckim oraz małopolskim, odpowiednio 33,3 proc. i 26,0 proc., a najniższy w województwach: świętokrzyskim (4,8 proc.) i kujawsko-pomorskim (6,4 proc.).

Stopień wykorzystania miejsc noclegowych wahał się w granicach od 24,9 proc. w województwie wielkopolskim, do 41,7 proc. w kujawsko-pomorskim. Największy stopień wykorzystania pokoi w obiektach hotelowych - tak jak w roku poprzednim - obserwowano w woj. mazowieckim (52,4 proc.), zachodniopomorskim (50,1 proc.) i małopolskim (47,2 proc.), a najmniejszy - w warmińsko-mazurskim (33,0 proc.).

Najsłabiej pod względem liczby udzielonych noclegów wypadają województwa położone na wschodzie Polski oraz województwa opolskie, lubuskie i łódzkie. Udzielone w tych województwach noclegi są zawarte w przedziale 1,0 proc. - 3,7 proc. wszystkich noclegów udzielonych w Polsce.

Z drugiej strony liderzy pod względem udzielonych noclegów, czyli woj. zachodniopomorskie, małopolskie, pomorskie i mazowieckie reprezentują odpowiednio 17,6 proc., 15,4 proc., 10,3 proc. oraz 9,5 proc. wszystkich udzielonych noclegów.

Silna pozycja tych czterech województw pod względem liczby udzielonych noclegów wynika z dużego natężenia ruchu turystycznego w pasie nadmorskim w sezonie wakacyjnym, atrakcyjności turystycznej wynikającej z walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego, a także z turystyki biznesowej w przypadku największych miast wojewódzkich.

Największy udział w liczbie noclegów ogółem udzielonych turystom zagranicznym odnotowano w woj. zachodniopomorskim - 21,2 proc., małopolskim - 20,9 proc. i mazowieckim - 16,5 proc. Najniższy udział zaś w woj. świętokrzyskim 0,5 proc. oraz opolskim - 0,7 proc.×
KOMENTARZE (1)

  • lex, 2013-08-12 08:42:47

    Co to za tytuł? Przecież w artykule chodzi o to w jakim regionie było najwięcej turystów. Gościnność ma całkiem inną definicję, czyżby Redakcja o tym nie wiedziała?