PARTNER PORTALU
  • BGK

MEN radzi w sprawie bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży

  • MN    24 czerwca 2016 - 09:56
MEN radzi w sprawie bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży

Kierownik i wychowawca wypoczynku muszą spełniać określone wymogi, a rodzin powinien reagować na wszystkie niepokojące informacje (fot. pixabay)

• Organizator wypoczynku musi zgłosić wyjazd do kuratorium oświaty – pisze Ministerstwo Edukacji Narodowej.
• Każdy organizator jest zobowiązany m.in. do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków wypoczynku.
• Jeśli do rodziców docierają niepokojące sygnały o sytuacji, np. na kolonii, powinni zgłosić je przede wszystkim do kuratorium oświaty.
Sezon wakacyjny rusza, a Ministerstwo Edukacji Narodowej radzi, co warto wiedzieć w kwestii bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży.

Ministerstwo zwraca przede wszystkim uwagę na fakt, że organizator wypoczynku (kolonii, obozu) musi zgłosić wyjazd do właściwego (ze względu na siedzibę organizatora) kuratorium oświaty. W zgłoszeniu ma obowiązek podać m.in. dane dotyczące miejsca wypoczynku i rodzaju zakwaterowania, liczby uczestników, zatrudnionej kadry oraz programu pracy z dziećmi. Musi również zapewnić dostęp do opieki medycznej.

Takie działania dają możliwość wizytatorom skontrolowania miejsca wypoczynku nie tylko przed, ale i w trakcie pobytu dzieci. Podobne kontrole może przeprowadzać straż pożarna i sanepid.

Wszystkie kolonie i obozy dostępne w internetowej bazie wypoczynku

Rodzic, aby czuć się spokojnym o bezpieczeństwo swojego dziecka, przed wykupieniem turnusu, może sprawdzić organizatora w specjalnie utworzonej bazie wypoczynku, która jest dostępna pod adresem wypoczynek.men.gov.pl.

Znajdują się w niej wszystkie legalnie organizowane obozy, kolonie i inne formy zorganizowanego wypoczynku.

Rodzic z bazy wypoczynku może się dowiedzieć wszystkiego o organizatorze, poznać m.in. jego adres, numer telefonu, e-mail, termin oraz lokalizację wypoczynku. Dzięki bazie informacje o poszczególnych zgłoszeniach przesyłane są elektronicznie do właściwych miejscowo służb sprawujących nadzór nad wypoczynkiem.

Kierownik i wychowawca wypoczynku musza spełniać konkretne wymagania

MEN zaznacza, że każdy organizator jest zobowiązany m.in. do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków wypoczynku oraz zatrudnienia wykwalifikowanej kadry sprawującej właściwą opiekę wychowawczą.

Jak podkreśla, kierownikiem wypoczynku może być osoba, która spełnia ściśle określone warunki, m.in. posiada zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, jest pełnoletnia, ma co najmniej średnie wykształcenie (nie dotyczy czynnych instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika) i ma zaświadczenie o ukończeniu kursu na kierownika wypoczynku (nie dotyczy kierowników szkół i placówek i części harcerskich instruktorów).

Również wychowawca wypoczynku musi spełniać powyższe wymogi, tzn. musi być niekaralny, pełnoletni, posiadać średnie wykształcenie i ukończony kurs na wychowawcę wypoczynku.

Kieronikiem ani wychowawcą nie może być osoba karana za: umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu na szkodę małoletniego; przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności na szkodę małoletniego; przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece; objęta zakazem prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi.

Reaguj na niepokojące sygnały o przebiegu wypoczynku

Jeśli do rodziców docierają niepokojące sygnały o sytuacji, np. na kolonii, MEN radzi, aby zgłosić je przede wszystkim do kuratorium oświaty właściwego ze względu na miejsce lokalizacji wypoczynku.

W zależności od problemu, jakiego dotyczą nieprawidłowości, rodzice mogą także powiadomić właściwą (zgodnie z miejscem wypoczynku) powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, Państwową Straż Pożarną lub inne służby interwencyjne.

Więcej informacji można znaleźć na stronach Ministerstwa Edukacji Narodowej a także Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.