PARTNER PORTALU
  • BGK

Miasto zarobi na holowaniu

  • www.esosnowiec.pl (Izabela Kieliś)    6 października 2011 - 08:44
Miasto zarobi na holowaniu

Sosnowiec może wprowadzić uchwałę, dzięki której gmina będzie miała szansę zarobić na osobach łamiących prawo, których samochód został odholowany.
W sierpniu tego roku weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym. Nowe zapisy dotyczą między innymi kwestii holowania oraz przechowywania pojazdów np. zatrzymanych przez policjantów podczas kontroli, a konkretnie opłat za wspomniane usługi.

Dotychczas to firmy zewnętrzne samodzielnie ustalały wysokość opłaty, którą musiał uiścić kierowca. Teraz Sosnowiec może wprowadzić uchwałę, dzięki której gmina będzie miała szansę zarobić na osobach łamiących prawo, których samochód został odholowany.

Obowiązujące od sierpnia zmiany w ustawie Prawo o ruchu drogowym, wprowadzają nowe zasady i stawki opłat za odholowanie samochodów i innych pojazdów.

Chodzi tutaj między innymi o pozostawione na ulicach wraki, samochody zaparkowane niezgodnie z przepisami, czy przypadki, kiedy pojazd trzeba było odholować, gdyż kierowca był w stanie nietrzeźwym lub nie posiadał ważnego ubezpieczenia OC.

– Przed wejściem w życie nowelizacji zapisów art.130a ustawy Prawo o ruchu drogowym, opłaty za usuwanie pojazdów z drogi oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym na terenie Gminy Sosnowiec, regulowały zapisy Uchwały Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 28 stycznia 2010r. – mówi Wojciech Guzik, naczelnik Wydziału Organizacji Zarządzania Drogami i Ruchem Drogowym Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.

– Wysokość stawek określonych wspomnianą uchwałą odpowiadała najniższej stawce opłat określonej przez oferentów, uczestniczących w przeprowadzonym postępowaniu, czyli konkursie ofert – dodaje.

Dotychczas opłata ta wynosiła np. 200 zł za pojazd osobowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. Był to ryczałt za dojazd z bazy jednostki do miejsca zdarzenia, załadunek i rozładunek pojazdu oraz prace towarzyszące usuwaniu pojazdu. Dodatkowo kierowca musiał doliczyć koszty holowania auta w wysokości 3 zł za każdy rozpoczęty kilometr oraz 10 zł za każdą rozpoczętą dobę parkowania usuniętego pojazdu.

– Opłaty z tytułu usunięcia i przechowywania pojazdu nie stanowiły dochodu własnego gminy. Właściciel pojazdu uiszczał opłaty wyznaczonym przez starostę podmiotom, usuwającym pojazdy i przechowującym pojazdy usunięte z drogi – informuje naczelnik Guzik i dodaje: – Nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym w zapisie art.130a ust. 6a-6d określa stawki maksymalne, jakie mogą być pobierane od właścicieli pojazdów za usunięcie i przechowywanie pojazdu, a także określa sposób waloryzacji ich wysokości.

Jaka więc jest różnica? – Zgodnie z nowelizacją ustawy opłaty, jakie ponosić będzie właściciel usuniętego pojazdu w trybie art.130a, stanowić będą dochód własny powiatu – podkreśla Guzik.

Oznacza to, że już w tym momencie gmina może zarabiać na osobach, które np. złamały prawo. Wystarczy, że władze Sosnowca podadzą ceny, a w przetargu zostanie wyłoniona firma, która zaoferuje najniższe opłaty. Różnica trafi do miejskiej kasy.

– Stawki opłat na terenie gminy Sosnowiec określa obecnie uchwała nr 198/XI/2011 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 31 sierpnia 2011r. Z uwagi na brak własnych jednostek organizacyjnych, które mogłyby świadczyć usługi usuwania pojazdów, a także przechowywania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t, gmina powierzy ich wykonywanie podmiotom zewnętrznym wyłonionym zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych. Kryterium wyboru oferty jest najniższa cena – zaznacza naczelnik.

– Dochód jaki uzyska gmina uzależniony będzie od wysokości stawki opłat jaką zaoferuje dany podmiot za wykonanie usługi. Niemniej jednak, rzeczywiste skutki finansowe są trudne do określenia, gdyż nieznana jest ilość pojazdów, które zostaną odholowane na parking, nie wiadomo też ile pojazdów nie zostanie odebranych przez właścicieli i na ile obciąży to budżet gminy – stwierdza Wojciech Guzik.

Zgodnie z sierpniową uchwałą, która obowiązuje obecnie ceny wynoszą: 440 zł za usunięcie pojazdu o dopuszczalnej macie całkowitej do 3,5 t i 550 zł za usunięcie pojazdu o dopuszczalnej macie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t. Za przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdu usuniętego z drogi na koszt właściciela, będzie on musiał zapłacić: 33 zł za dobę przechowywania pojazdu do 3,5 t oraz 45 zł za dobę przechowywania pojazdu powyżej 3,5 t do 7,5 t.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.