PARTNER PORTALU
  • BGK

Między nami metropoliami

  • JL    11 października 2010 - 11:11

Z ogłoszonego przez Urząd Miasta Krakowa raportu z badań statystycznych z Warszawy, Wrocławia, Poznania, Łodzi oraz Trójmiasta wynika, że w II kwartale nastąpiło w miastach ożywienie.
Raport porównuje aglomeracji o podobnym potencjale, konkurujące ze sobą m.in. pod względem przyciągania inwestycji. Nowością tego zestawienia jest wprowadzenie dwóch stolic woj. sąsiadujących z Małopolską – Katowic i Rzeszowa.

Pozytywne trendy zanotowano na rynku pracy. W II kwartale 2010 r. w prawie wszystkich omawianych miastach spadła stopa bezrobocia w porównaniu z poprzednim kwartałem. Tylko w stolicy wzrosła ona 0,1 proc., osiągając 3,5 proc. Spowodowało to spadek Warszawy na 2. miejsce w rankingu po Poznaniu, ex aequo z Katowicami.

Kraków ze stopą bezrobocia równą 4,6 proc. zajął 4. pozycję. Z danych wynika, że w mieście bezrobocie spadło o 0,3 proc.

Gorzej sytuacja Krakowa wygląda w kategorii zarobków. Choć przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 0,7 proc., nadal – z wynagrodzeniem 3 390,83 zł – miasto plasuje się na 5. pozycji.

Ostatnie miejsce po raz kolejny przypadło Łodzi, w której przeciętne miesięczne wynagrodzenie wynosiło 3 083,81 zł. W tej kategorii nie uwzględniono Trójmiasta, ponieważ dane o wynagrodzeniu są tam podawane tylko raz na rok.

W drugim kwartale 2010 r., we wszystkich analizowanych miastach, odnotowano wzrost liczby podmiotów gospodarki narodowej. Kraków po raz kolejny zajął 2. miejsce w tym rankingu.

Zarejestrowanych tam było ponad 113 tys. podmiotów, ich liczba wzrosła o 1,5 proc. porównaniu z poprzednim kwartałem. Był to największy procentowy wzrost liczby podmiotów wśród analizowanych ośrodków. Pod względem liczby firm zarejestrowanych w rejestrze REGON na tysiąc mieszkańców stolicę Małopolski wyprzedzają Warszawa, Poznań i Wrocław.

W pierwszym półroczu 2010 r. pod względem liczby spółek z kapitałem zagranicznym wzrost zanotowano prawie we wszystkich miastach biorących udział w rankingu. Tylko we Wrocławiu i Łodzi nastąpiły spadki, odpowiednio o 4,0 proc. i 0,2 proc.

Kraków utrzymał wysoką pozycję w kategorii liczby mieszkań oddawanych do użytku. W tej dziedzinie ustępuje jedynie Warszawie (5 631 oddanych mieszkań o 44 proc. mniej niż w tym samym okresie roku poprzedniego). W Krakowie oddano 2 558 mieszkań. Był to spadek o 58,2 proc. w stosunku do drugiego kwartału 2009 roku. Liczba oddanych mieszkań zmniejszyła się również w innych polskich aglomeracjach.

Drugi kwartał 2010 r. przyniósł wzrost liczby turystów odwiedzających Kraków. Liczba osób korzystających z noclegów w mieście wzrosła o 10,5 proc. w stosunku do tego samego okresu roku poprzedniego. Dało to miastu drugą pozycję po Warszawie.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (1)

  • Olo, 2010-10-11 15:58:40

    Wzięli do rankingu Rzeszów co nie ma 200 tys. mieszkańców a pominęli ponad 400 tys. Szczecin? Śmieszny Krakówek.