Między nami metropoliami

Z ogłoszonego przez Urząd Miasta Krakowa raportu z badań statystycznych z Warszawy, Wrocławia, Poznania, Łodzi oraz Trójmiasta wynika, że w II kwartale nastąpiło w miastach ożywienie.

Raport porównuje aglomeracji o podobnym potencjale, konkurujące ze sobą m.in. pod względem przyciągania inwestycji. Nowością tego zestawienia jest wprowadzenie dwóch stolic woj. sąsiadujących z Małopolską – Katowic i Rzeszowa.

Pozytywne trendy zanotowano na rynku pracy. W II kwartale 2010 r. w prawie wszystkich omawianych miastach spadła stopa bezrobocia w porównaniu z poprzednim kwartałem. Tylko w stolicy wzrosła ona 0,1 proc., osiągając 3,5 proc. Spowodowało to spadek Warszawy na 2. miejsce w rankingu po Poznaniu, ex aequo z Katowicami.

Kraków ze stopą bezrobocia równą 4,6 proc. zajął 4. pozycję. Z danych wynika, że w mieście bezrobocie spadło o 0,3 proc.

Gorzej sytuacja Krakowa wygląda w kategorii zarobków. Choć przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 0,7 proc., nadal – z wynagrodzeniem 3 390,83 zł – miasto plasuje się na 5. pozycji.

Ostatnie miejsce po raz kolejny przypadło Łodzi, w której przeciętne miesięczne wynagrodzenie wynosiło 3 083,81 zł. W tej kategorii nie uwzględniono Trójmiasta, ponieważ dane o wynagrodzeniu są tam podawane tylko raz na rok.

W drugim kwartale 2010 r., we wszystkich analizowanych miastach, odnotowano wzrost liczby podmiotów gospodarki narodowej. Kraków po raz kolejny zajął 2. miejsce w tym rankingu.

Zarejestrowanych tam było ponad 113 tys. podmiotów, ich liczba wzrosła o 1,5 proc. porównaniu z poprzednim kwartałem. Był to największy procentowy wzrost liczby podmiotów wśród analizowanych ośrodków. Pod względem liczby firm zarejestrowanych w rejestrze REGON na tysiąc mieszkańców stolicę Małopolski wyprzedzają Warszawa, Poznań i Wrocław.

W pierwszym półroczu 2010 r. pod względem liczby spółek z kapitałem zagranicznym wzrost zanotowano prawie we wszystkich miastach biorących udział w rankingu. Tylko we Wrocławiu i Łodzi nastąpiły spadki, odpowiednio o 4,0 proc. i 0,2 proc.

Kraków utrzymał wysoką pozycję w kategorii liczby mieszkań oddawanych do użytku. W tej dziedzinie ustępuje jedynie Warszawie (5 631 oddanych mieszkań o 44 proc. mniej niż w tym samym okresie roku poprzedniego). W Krakowie oddano 2 558 mieszkań. Był to spadek o 58,2 proc. w stosunku do drugiego kwartału 2009 roku. Liczba oddanych mieszkań zmniejszyła się również w innych polskich aglomeracjach.

Drugi kwartał 2010 r. przyniósł wzrost liczby turystów odwiedzających Kraków. Liczba osób korzystających z noclegów w mieście wzrosła o 10,5 proc. w stosunku do tego samego okresu roku poprzedniego. Dało to miastu drugą pozycję po Warszawie.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (1)ZOBACZ WSZYSTKIE

Wzięli do rankingu Rzeszów co nie ma 200 tys. mieszkańców a pominęli ponad 400 tys. Szczecin? Śmieszny Krakówek.

Olo, 2010-10-11 15:58:40 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE