PARTNER PORTALU
  • BGK

Ministerstwo chce instytutu

  • PAP    16 grudnia 2010 - 22:07

Według Ministerstwa Kultury potrzebne jest powołanie Instytutu Muzealnego, analogicznego np. do Instytutu Teatralnego. Mówił o tym w czwartek wiceminister kultury Piotr Żuchowski na posiedzeniu sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu.
Jak zaznaczył, na potrzebę powołania takiego instytutu zwraca uwagę też samo środowisko muzealników.

Według Żuchowskiego, ponieważ istnieje ponad 700 przeróżnych jednostek muzealnych potrzebne byłoby miejsce, które będzie dysponowało pełną informacją o działalności tych jednostek i gdzie będzie panował pewien dobrze pojęty ferment intelektualny - powiedział wiceminister.

Zwrócił także uwagę na problem właściwego przygotowania kadr do pracy w muzeach. Tym problemem również miałby zająć się Instytut Muzealny.

Jak poinformował dyrektor departamentu dziedzictwa kulturowego w ministerstwie kultury Jacek Miler, obecnie problematyką związaną z muzealnictwem: ewidencją i digitalizacją zbiorów, zajmuje się Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków.

- Pomysł z powołaniem Instytutu Muzealnictwa polegałby na wyjęciu 15 etatów z ośrodka i utworzenia na tej bazie instytutu. Nie wiąże się to z dodatkowymi kosztami, nie ma też problemu z siedzibą (...) Instytut zajmowałby się prowadzeniem ewidencji muzeów, opracowywaniem opinii i ekspertyz, digitalizacją zbiorów czy też prowadzeniem programu wspierania inicjatyw muzealnych. Do zadań Instytutu należałaby także współpraca z uczelniami, które prowadzą szkolenia czy też po prostu kształcą muzealników - mówił Miler.

Żuchowski poinformował, że została powołana m.in. grupa robocza, która zajmuje się problemem przygotowania kadr dla muzeów. Na czele niej stanął Paweł Jaskanis - dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie, przewodniczący Rady ds. Muzeów.

- Musimy w krótkim czasie przygotować strategię działań o charakterze szkoleniowym podnoszącym kwalifikacje i kompetencje zawodowe wszystkich grup zawodowych działających w muzeach czy też na rzecz muzeów, tak by jakość usług muzealnych była jak najlepsza - powiedział Jaskanis. Jak zaznaczył, będzie to trudne w realizacji, gdyż nie ma firm czy wyższych uczelni - poza Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu - które nauczałyby w zakresie szeroko pojmowanej muzeologii.

- W krajach o dobrze rozwiniętej sieci edukacji muzealnej, podstawowe szkolenie muzealników odbywa się właśnie na uczelniach, na poziomie muzeów prowadzone są tylko dodatkowe kursy - zaznaczył.

Według Żuchowskiego i Milera w ostatnim czasie próbę stworzenia kierunku studiów - muzealnictwo podjął Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. - Rektor uczelni dał zgodę na utworzenie takiego międzyuczelnianego instytutu - powiedział Miler.

Jaskanis zapowiedział, że właściwa strategia i program dotyczący kształcenia i dokształcania kadr muzealnych będą przedstawione dopiero w 2012 r. W przyszłym roku ma być przeprowadzony pilotaż w wybranych chętnych muzeach. W pierwszej kolejności przeszkolone zostałyby te osoby, które mają bezpośredni kontakt z publicznością. Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (1)

  • leda, 2010-12-19 01:21:30

    to są sztuczne byty - działają nie jak placówki naukowe, ale zakłady budżetowe. Chodzi o zamazanie finansów ministerstwa. Gdyby państwo normalnie działało, te "instytuty" byłyby pewnie departamentami, bo taką rolę spełniają.