PARTNER PORTALU
  • BGK

Muzeum II Wojny nie chce połączenia z innym muzeum. Jest skarga na ministerstwo

  • PAP/AT    23 września 2016 - 12:33
Muzeum II Wojny nie chce połączenia z innym muzeum. Jest skarga na ministerstwo
Gmach Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku (fot. gdansk.pl)

• Dyrekcja Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku zaskarżyła decyzję ministerstwa kultury o połączeniu tej placówki z Muzeum Westerplatte i Wojny 1939.
• Zdaniem skarżących decyzja została podjęta przez resort z naruszeniem prawa i przyniesie duże straty.
O złożeniu skargi dyrekcja Muzeum II Wojny Światowej (MIIWŚ) w Gdańsku poinformowała w piątek w komunikacie.

Skarga odnosi się do wydanego 6 września przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego rozporządzenia, w myśl którego 1 grudnia br. Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku zostanie połączone z gdańskim Muzeum Westerplatte i Wojny 1939. Resort poinformował, że celem tej zmiany jest "optymalne wykorzystanie potencjału placówek o zbliżonym profilu działalności zlokalizowanych w Gdańsku, przy optymalizacji wydatkowania środków finansowych pochodzących z budżetu państwa".

Tuż po opublikowaniu rozporządzeń dyrekcja MIIWŚ poinformowała, że jej zdaniem rozporządzenia naruszają prawo, bo decyzja o połączeniu placówek została podjęta bez pozytywnej opinii Rady do Spraw Muzeów, a inwentaryzacje konieczne przy łączeniu dwóch placówek mogą zahamować (będące na ukończeniu) prace przy obiekcie i wystawie głównej, co narazi Skarb Państwa m.in. na konieczność wypłaty odszkodowań wykonawcom.

Zgodnie z procedurą dyrekcja MIIWŚ skierowała do ministra kultury wezwanie do "usunięcia naruszenia prawa"; nie doczekawszy się odpowiedzi ze strony resortu, przygotowała skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Jak poinformował w piątek PAP wicedyrektor MIIWŚ Janusz Marszalec, skarga - zgodnie z procedurami - została wniesiona za pośrednictwem ministra kultury i dziedzictwa narodowego.

Dyrekcja MIIWŚ zarzuciła ministerstwu w skardze, że naruszyło ono przepisy prawa podejmując decyzję o połączeniu dwóch muzeów bez pozyskania pozytywnej opinii Rady do Spraw Muzeów (resort w ogóle nie wystąpił do Rady w tej sprawie). Zdaniem skarżących obowiązek pozyskania takiej opinii nakłada na resort art. 5a ust. 1 i 2 ustawy o muzeach. Zdaniem dyrekcji MIIWŚ doszło też złamania przepisów regulujących zakres działania Rady do Spraw Muzeów, które to przepisy mówią iż Rada "wyraża opinie na temat projektów aktów normatywnych dotyczących muzeów".

"Zaskarżony akt, w ocenie Muzeum, nie tylko nie doprowadzi do osiągnięcia deklarowanych przez ministerstwo celów związanych z poczynieniem oszczędności, ale wręcz przeciwnie, narazi Skarb Państwa na niczym nieuzasadnione straty" - poinformowano w piątkowym komunikacie dodając, że konieczna w wypadku łączenia placówek inwentaryzacja prowadzić będzie do wstrzymania robót budowlanych w ich ostatniej, decydującej fazie, co sprawi, że MIIWŚ straci środki finansowe przeznaczone na realizację inwestycji w 2016 r., a opóźnienia spowodują konieczność "wypłaty wielomilionowych odszkodowań wykonawcom".

Zdaniem dyrekcji MIIWŚ decyzja ministerstwa może też doprowadzić do "rozpadu kolekcji eksponatów" zebranych przez Muzeum. "Już teraz wielu darczyńców zapowiada wycofanie swoich eksponatów, także tych, które mają stanowić część wystawy stałej" - poinformowało w komunikacie MIIWŚ dodając, że takie decyzje darczyńców pozbawiłyby publiczność "możliwości zapoznawania się z unikalnymi eksponatami o ogromnej wartości historycznej, a także stanowiłyby zagrożenie dla tych ostatnich, które w wielu przypadkach wymagają natychmiastowej fachowej konserwacji".

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.