PARTNER PORTALU
  • BGK

NIK o bezpieczeństwie polskich lotnisk

  • GK    11 maja 2012 - 09:42
NIK o bezpieczeństwie polskich lotnisk

Do zastrzeżonych stref polskich lotnisk mogą dostać się osoby i pojazdy bez wymaganych przepustek, bez wcześniejszej kontroli bezpieczeństwa. NIK negatywnie oceniła ochronę lotnisk.
Nieuprawnione osoby mogą też wejść do samolotów na płytach postojowych, bo służby ochrony strzegą statki powietrzne z naruszeniem procedur. Wokół lotnisk wciąż występują problemy z usuwaniem, przeszkód lotniczych.

Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że Polska miała problemy z dostosowaniem prawa krajowego do przepisów unijnych, wydanych w kwietniu 2010 roku. Występujący z tego powodu dualizm norm prawnych utrudniał budowanie przejrzystym procedur bezpieczeństwa. Wciąż brakuje aktów wykonawczych, kluczowych dla budowy krajowego programu ochrony lotnictwa cywilnego.

Zarządzający lotniskami, przewoźnicy oraz inne podmioty prowadzące działalność na terenie lotnisk nie aktualizowali swoich planów ochrony. Spośród 72 planów, które powinny być aktualizowane, 24 pozostawały bez zmian, a 27 zaktualizowano z opóźnieniami sięgającymi nawet 15 miesięcy.

Podmioty, które uzyskały na lotniskach status zarejestrowanych agentów pocztowych nie były przygotowane do wykonywania kontroli ładunków i poczty. W rezultacie kontroli bezpieczeństwa ładunków i poczty, wbrew unijnym przepisom, dokonywała Służba Ochrony Lotnisk (SOL) i Straż Graniczna (SG). Podmioty, które powinny to robić nie ponosiły kosztów kontroli prowadzonej przez SOL i SG.

Nieterminowe przygotowywanie i prowadzenie szkoleń spowodowało, że na polskich lotniskach pracowało w różnych okresach 259 pracowników bez wymaganych kursów z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego. Byli wśród nich m.in. operatorzy kontroli bezpieczeństwa i osoby nadzorujące ich pracę.

Niektórzy pracownicy kontroli bezpieczeństwa wykonywali swoje obowiązki bez wymaganych prawem certyfikatów. Tak było np. w Szczecinie, gdzie na 48 pracowników kontroli bezpieczeństwa, 25 nie posiadało stosownych certyfikatów. Na stanowiskach operatorów kontroli bagażu podręcznego pracowała zbyt mała – w stosunku do wymaganej prawem – liczba osób.

<!-- pagebreak //-->

Kontrolerzy NIK podczas oględzin stref zastrzeżonych na lotniskach w Poznaniu i Szczecinie stwierdzili obecność osób nieuprawnionych. Do strefy zastrzeżonej lotniska w Poznaniu przez bramę tymczasową prowadzącą na plac budowy, znajdujący się w tej strefie, wjechały dwa samochody nie poddane kontroli bezpieczeństwa.


×
KOMENTARZE (1)

  • Wiktor, 2012-05-11 12:39:47

    Zbliża się EURO, a tu taki skandal. Nie do wiary!!!!!